Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları TAAHHÜDÜ İHLAL, TEBLİGAT GİDERİ, TAHSİL HARCI, PEŞİN HARCIN TEK TEK GÖSTERİL...

TAAHHÜDÜ İHLAL, TEBLİGAT GİDERİ, TAHSİL HARCI, PEŞİN HARCIN TEK TEK GÖSTERİL...


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 19776


T.C.
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2018/3315
KARAR NO: 2018/6918
KARAR TARİHİ: 6.6.2018


>>TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNUN OLUŞMASI İÇİN TAAHHÜT TUTANAĞINDA. TEBLİGAT GİDERİ, TAHSİL HARCI, PEŞİN HARCIN, RAKAMSAL OLARAK GÖSTERİLMESİ, TAKİP ÖNCESİ VE SONRASI FAİZ İLE TAAHHÜTTEN SON TAKSİT TARİHİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZDEN FERAGAT BEYANININ TEK TEK AYRI AYRI GÖSTERİLMEMİŞSE TAAHHÜT GEÇERSİZDİR.

ÖZET:Taahhüdü ihlâl suçunun oluşması için taahhüt tutanağında. tebligat gideri, tahsil harcı ve peşin harcın ayrı ayrı rakamsal olarak gösterilmediği, takip öncesi ve sonrası faiz ile ödeme taahhüdünden son taksit tarihine kadar işleyecek faizin taahhüt tutanağında ayrı ayrı gösterilmediği gibi, alacaklının son ödeme tarihine kadar işleyecek faizden feragat beyanının da yer almadığı, bu sebeplerle işleyen ve işleyecek faiz miktarının taahhüt tutanağında usulüne uygun olarak gösterilmemesi sebebiyle belirsizlik bulunduğu dolayısıyla sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı


Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık Veli Çetinkaya'nın, 2004 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu'nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Alanya 2. İcra Ceza Mahkemesi'nin 24/03/2016 tarihli ve 2015/1507 Esas, 2016/513 Karar sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 09/05/2018 gün ve 94660652-105-07-5700- 2018-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 16/05/2018 gün ve KYB.2018/41380 Sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;


Dosya kapsamına göre, 2004 Sayılı Kanun'un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlâl suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekâlet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiği, Alanya 3. İcra Dairesinin 10/07/2013 tarihinde 2013/4617 Sayılı takip dosyasından gönderilen ödeme emrinde asıl alacak miktarı 2.513,17 Türk lirası olarak gösterilmesine rağmen 22/01/2015 tarihinde alınan taahhütnamede anaparanın 2.413,17 olarak belirtildiği, tebligat gideri, tahsil harcı ve peşin harcın ayrı ayrı rakamsal olarak gösterilmediği, takip öncesi ve sonrası faiz ile ödeme taahhüdünden son taksit tarihine kadar işleyecek faizin taahhüt tutanağında ayrı ayrı gösterilmediği gibi, alacaklının son ödeme tarihine kadar işleyecek faizden feragat beyanının da yer almadığı, bu sebeplerle işleyen ve işleyecek faiz miktarının taahhüt tutanağında usulüne uygun olarak gösterilmemesi sebebiyle belirsizlik bulunduğu dolayısıyla sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla, sanığın beraatine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü:


SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Alanya 2. İcra Ceza Mahkemesi'nin 24/03/2016 tarihli ve 2015/1507 Esas, 2016/513 Karar sayılı kararının CMK'nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 06.06.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

CoskunISIKDEMIR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 296
Konum: Fethiye/MUĞLATaahhütte önemli olan alacaklı ile borçlu arasındaki anlaşmanın sağlanması değil midir? Borcu dokuz eşit taksitte ödemeyi taahhüt ediyorum, borcu dokuz eşit taksitte ödenmesi taahhüdünü kabul ediyoruz şeklindeki bir anlaşma bile mantıken kabul edilebilir görünürken niye bu zorluk :roll:
above us only sky...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 19776


Bu ödeme taahhüdün kaldırılması gerekir.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları