10. Hukuk Dairesi 2016/7741 E. , 2017/9059 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535953
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2016/7741 E. , 2017/9059 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 03:44

10. Hukuk Dairesi 2016/7741 E. , 2017/9059 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, aksi Kurum işleminin iptali ve yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
01.01.1972-30.09.1972 tarihleri arası 315 gün 4/I-c, 04.10.2011-18.10.2011 tarihleri arası dönemde 15 gün 4/I-a kapsamında sigortalılığı bulunan, 15.12.2011 günlü talep ve 30.12.2011 günlü ödemeyle de ...’da geçen 1996-2011 tarihleri arası 2.715 günü 3201 sayılı Yasa uyarınca ve 4/I-a madde kapsamında borçlanan davacının 30.12.2011 günlü tahsis başvurusu, 01.03.2011 tarihinden itibaren Emekli Sandığından Sözleşme aylığı bağlandığı gerekçesiyle reddi üzerine eldeki davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Davacı, yaşlılık aylığı başvurusunu reddeden kurum işleminin iptalini ve 01.01.2012 tarihi itibarıyla 4/I-a kapsamında yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitini istemiş; istem gibi dava kabul edilmiştir.
Uyuşmazlık tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 17.04.2008 tarihli 5754 sayılı Yasanın 79. maddesiyle değişik 3201 sayılı Yasanın 3. maddesi, “Bu Kanunun 1. maddesinde belirtilenler ile, yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin ... vatandaşı olan hak sahipleri sigortalının Türkiye’de hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması yoksa, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Türkiye’de çalışması varsa, en son tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat etmek suretiyle bu Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar.
Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemleri aylık aldıkları sosyal güvenlik kuruluşunca yapılır” hükmünü içermektedir.
Somut olayda, en son Türkiye’de 4/I-a kapsamında çalışmaları bulunmakla birlikte, davacıya 01.03.2011 tarihinden itibaren 4/I-c maddesi kapsamında kısmi sözleşme aylığı bağlandığından, 3201 sayılı Yasanın 3. maddesinin 2. fıkrası kapsamında borçlanma işleminin aylık aldığı sosyal güvenlik kuruluşu (4/I-c) tarafından yapılması gerekmekte olup, davalı Kurumun 4/1-a kapsamındaki borçlanmayı iptal eden kurum işlemi yerindedir.
O hâlde davalı Kurum vekillinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA, 19.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla