ALKOL, madde VEYA UYARICI MADDE ETKİSİ ALTINDA ARAÇ SÜRME CEZA HUKUKU

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23214
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

ALKOL, madde VEYA UYARICI MADDE ETKİSİ ALTINDA ARAÇ SÜRME CEZA HUKUKU

Mesaj gönderen teoman »

Alkol, madde veya Uyarıcı Madde Etkisi Altında Araç Sürmenin Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Ersan ŞEN


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Alkol, madde veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı” başlıklı 48. maddesinin birinci fıkrasına göre, “madde veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır”.

Maddede; bu maddelerin tespiti için kolluk tarafından teknik cihazlar kullanılacağı, yaralanmalı, ölümlü ya da kolluğun müdahil olduğu maddi hasarlı trafik kazalarında bu ölçümün zorunlu olduğu ifade edilmiş, bu ölçüme itirazın veya teknik cihazlarla ölçüm yapılmasına müsaade etmemenin gündeme geldiği hallerde ise, CMK m.75 (beşinci fıkra hariç olmak üzere) uyarınca kişiden kan, tükürük, idrar gibi örneklerin alınacağı belirtilmiştir.

KTK m.48/9’a göre; “madde veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır”.

Bu madde uyarınca; kişinin kollukça ölçüm yapılmasını kabul etmemesi, idari para cezası ve sürücü belgesinin geri alınması gibi idari yaptırımları gündeme getirecektir.

Yapılan tespit sonucunda; 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluşsa bile, idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi belirli sürelerle geri alınacaktır. Hususi otomobil dışında bu sınır, 0.20 olarak belirlenmiştir. Fiilin tekrarı halinde, idari para cezasında ve geri alma süresinde KTK m.48/5’e göre artırım uygulanmaktadır.

Düzenlemede; “fiil suç oluştursa bile” şeklinde bir açıklamaya yer verilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu m.15/3’de yer alan, “Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır” kuralına istisna getirmeye yöneliktir.

KTK m.48/6’ya göre; “Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır”.

Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır. KTK m.48/7 uyarınca; hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, (diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin) üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi halinde, ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

“Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” başlıklı TCK m.179/3’e göre, “Alkol veya madde madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi” üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. KTK m.48/6’nın bu maddeye yaptığı atıf doğrultusunda, kandaki alkol oranı 1,00 promil üstünde ölçülen kişiler bakımından hem idari yaptırımlar (idari para cezası ve ehliyetin geri alınması) uygulanacak ve hem de bu kişiler TCK m.179/3 çerçevesinde cezalandırılacaktır.

KTK m.48/7’ye göre; “Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi hâlinde, ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır”.

Bu düzenlemeye göre, bir kimsenin hususi otomobilini kullanırken 0,50 promil üstünde (diğerleri bakımından 0,20 promil) alkollü olduğunun tespit edilmesi, tek başına TCK m.179/3’u gündeme getirmeyecek, kişiye sadece idari yaptırım uygulanacaktır. Bu halde; TCK m.179/3’te yer alan suçun gündeme gelmesi, kişinin maddi hasarlı bir trafik kazasına neden olmasına bağlıdır.

Yargıtay; KTK’nın düzenlemesini de dikkate alarak, sürücünün -maddi hasarlı bir kaza yapmamış olsa dahi- kandaki alkol oranının 1,00 promilin üstünde olduğu hallerde TCK m.179’da yer alan suçun oluştuğunu kabul etmektedir. Alkol düzeyinin 1,00 promilin altında tespit edildiği hallerde ise, failin somut olayda güvenli sürüşü yeteneğini kaybedip kaybetmediğine ilişkin bir değerlendirme yaparak suçun oluşup oluşmadığına karar vermektedir.

Belirtmek isteriz ki; yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarında Yargıtay, alkol nedeniyle güvenli sürüş yeteneğinin kaybolduğunun tespit edilmesi halinde failin olayda bilinçli taksirle hareket ettiği kabul etmektedir. Kandaki alkol düzeyinin 1,00 promili geçmesi halinde Yargıtay, failin güvenli sürüş yeteneğini yitirdiği sonucuna objektif bir şekilde ulaşmaktadır.

Kanaatimizce; kandaki alkol düzeyinin 1,00 promilin üzerinde olmasının objektif olarak ortaya koyduğu esaslı bir tehlikenin bulunduğu ve bu nedenle TCK m.179/3’de yer alan suçun tatbik edilmesi gerektiği makul olsa da, zarar suçları bakımından, somut olayın gerçekleşme koşulları bağlamında alkolün olayın meydana gelmesine nedensel katkısı tartışılmadan sanığın bilinçli taksirli olduğunun kabul edilmesi, TCK’nın reddettiği objektif sorumluluğu gündeme getirecek ve “kusur” ilkesine aykırılık teşkil edecektir.

Kandaki alkol düzeyinin 1,00 promilin altında olduğu (örneğin 0,70 promil) veya kandaki alkol miktarının ölçülemediği hallerde; Yargıtay’ın, failin dışa yansıyan hareketlerinde belirgin alkol etkisi ve olayın gerçekleşme şekli dikkate alınarak, failin güvenli sürüş yeteneğini kaybedip kaybetmediğine karar verdiği görülmektedir. Şayet failin güvenli sürüş yeteneğinin yitirdiği tespit edilemezse; Yargıtay, TCK m.179/3’de yer alan suçun oluşmadığına, yaralanmalı-ölümlü trafik kazalarında ise sırf alkol nedeniyle failin bilinçli taksirle hareket ettiğinin söylenemeyeceğine işaret etmektedir.

Yargıtay; sürücünün alkol, madde veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullandığının tespit edildiği ve sürücünün bu halde yaralanmalı-ölümlü bir trafik kazasına neden olduğu hallerde, tehlike suçunun zarar suçuna dönüştüğünden bahisle, TCK m.179/3’de yer alan suçtan değil, tek başına ilgisine göre taksirle-kasten öldürme ve yaralama suçlarından hüküm kurulması gerektiğini, müstakar bir şekilde vurgulamaktadır.

Özetle; sürücünün madde veya uyarıcı madde aldığı tespit edilmesi, hem idari yaptırımları (KTK m.48/8) hem de TCK m.179/3’ü gündeme getirecektir. Yaralanmalı ve ölümlü kazalarında ise, güvenli sürüş yeteneği bakımından bilinçli taksir tartışmasının gündeme geleceğine kuşku bulunmamaktadır.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Grkm35
Site Üyesi
Mesajlar: 23
Kayıt: 27 Şub 2019 02:23

Re: ALKOL, madde VEYA UYARICI MADDE ETKİSİ ALTINDA ARAÇ SÜRME CEZA HUKUKU

Mesaj gönderen Grkm35 »

Teoman abi ben alkollü araç kullanmaktan hagb aldım 2. Seferde madde madde etkisi altında araç kullanmaktan 5bin TL ceza yedim ve mahkemesi olacakmış. Mahkemede nasıl bir ceza alırım pişmanlığımı dile getiricem memur olmama bir sorun çıkar mı diye çok düşünüyorum bilginize ihtiyacım var

Birbilen
Onaylı Üye
Mesajlar: 540
Kayıt: 23 Eki 2019 16:10

Re: ALKOL, madde VEYA UYARICI MADDE ETKİSİ ALTINDA ARAÇ SÜRME CEZA HUKUKU

Mesaj gönderen Birbilen »

Memuriyet biraz sıkıntıya girmiş sanki :(
Bir bilene sor...
Bağımlılığı bırakın! Damarlarınızdaki asil Türk kanını kirletmeyin...

Grkm35
Site Üyesi
Mesajlar: 23
Kayıt: 27 Şub 2019 02:23

Re: ALKOL, madde VEYA UYARICI MADDE ETKİSİ ALTINDA ARAÇ SÜRME CEZA HUKUKU

Mesaj gönderen Grkm35 »

Alkol ve madde etkisi altında araç kullanmanın cezası aynı değil mi birde pişman olduğumu birdaha tekrarlamayacağımı söylesem 1 yıldan fazla ceza verebilir mi

Birbilen
Onaylı Üye
Mesajlar: 540
Kayıt: 23 Eki 2019 16:10

Re: ALKOL, madde VEYA UYARICI MADDE ETKİSİ ALTINDA ARAÇ SÜRME CEZA HUKUKU

Mesaj gönderen Birbilen »

1 yıldan az ceza verilse bile güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanıp memuriyete kabul edilmeyebilir. Devlet madde kullanan birini memur yapmak istemeyebilir ve bu devletin tercihi ve de hakkıdır.
Bir bilene sor...
Bağımlılığı bırakın! Damarlarınızdaki asil Türk kanını kirletmeyin...

Cevapla