12. Hukuk Dairesi 2016/25436 E. , 2017/15655 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535953
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25436 E. , 2017/15655 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:27

12. Hukuk Dairesi 2016/25436 E. , 2017/15655 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından genel haciz yoluyla başlatılan takibe karşı, borçlunun; ödeme emrinde, icra dairesine ait banka hesap bilgilerinin bulunmadığı, dolayısıyla ödeme emrinin usulüne uygun düzenlenmediğini ileri sürerek ödeme emrinin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; İİK'nun 60. maddesi gereğince, banka hesap bilgilerinin yalnızca takip talebine yazılmasının zorunlu olduğu, somut olayda takip talebinde banka hesap bilgilerinin yer aldığı, bu bakımdan yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
6352 sayılı Yasanın 10.maddesi ile değişik İİK'nun 60/2. maddesi çerçevesinde, icra dairesine ait banka adının ve hesap bilgilerinin ödeme emrinde belirtilmesi zorunlu olup, sonradan tamamlanarak bu eksikliğin giderilmesi mümkün değildir.
Somut olayda, ödeme emrinde, borçlu tarafından ödemelerin yapılacağı icra dairesine ait banka adı, hesap numarası ve Iban numarasının bulunmadığı görülmektedir.
O halde mahkemece, şikayetin kabulü ile ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlunun sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla