ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA, MUVAZAALI İCRA TAKİBİNİN İPTALİ, GÖREV, ASLİYE HUKUK

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23355
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA, MUVAZAALI İCRA TAKİBİNİN İPTALİ, GÖREV, ASLİYE HUKUK

Mesaj gönderen teoman »

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
8. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2018/1731
KARAR NO: 2018/817
KARAR TARİHİ: 17.7.2018


>>BORÇLUNUN ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI BAŞKASINA MUVAZAALI SENET VEREREK KENDİSİNE KARŞI İCRA TAKİBİ YAPTIRMASINDAN KAYNAKLI MUVAZAALI TAKİBİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVADA GÖREVLİ, MAHKEME "ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR."


Yukarıda yazılı ilk derece mahkemesi kararına karşı, istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine yapılan inceleme sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : Dava, borçlunun alacaklıdan mal kaçırma amaçlı başkasına muvaazalı düzenlenmiş senet vererek kendisine karşı icra takibi yaptırmasından kaynaklı muvaazaalı takibin iptaline ilişkindir.


Mahkemece;davacı tarafından açılan dava tasarrufun iptaline dair olup her iki tarafın tacir olmadığı, mutlak ve nispi ticari dava niteliğinde bulunmadığı, ihtilafın çözümünün Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görev alanına girdiği belirtilerek HMK.nun 114/c, 115/2 ve HMK.nun 20. maddeleri uyarınca mahkemenin görevsizliğine karar verilmiş[/u],karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.

Davacı vekilinin istinaf istemi, görevsizlik kararının kaldırılarak esas hakkında karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine ilişkindir.

Yapılan değerlendirmede;davanın yasal dayanağı Borçlar Kanununun 19.maddesi olduğundan, davalılar arasında gerçekleştiği ileri sürülen muvazaa işlemi davacı yönünden haksız eylem niteliğine sahip olacağından, uyuşmazlığın çözüm yeri dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6100 Sayılı HMK.1 vd. maddeleri uyarınca genel mahkemelerdir. (Yargıtay 17.HD.nin 01/11/2016 gün 2016/10558E-2016/9666K sayılı, Yargıtay 17.HD.nin 28/03/2017 gün 2016/20388-2017/3331sayılı ve Yargıtay 17.HD.nin 19/01/2016 gün 2016/416-2016/605 Sayılı emsal içtihatları) Mahkemenin kararı da bu doğrultudadır.

Açıklanan sebeplerle usul ve yasaya uygun görevsizlik kararına karşı davacı vekilinin istinaf isteminin reddi gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.SONUÇ : Gerekçe uyarınca;

1-)İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 18/05/2018 gün ve 2018/174 E., 2018/575 K. sayılı kararına karşı davacı vekilince yapılan istinaf başvurusunun HMK 353/1-b(1) maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

3-)Davacı … harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

4-)Dosya üzerinden inceleme yapılması sebebiyle avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına,

5-)İstinaf yargılama giderlerinin istinaf talebinde davacı üzerinde bırakılmasına,
HMK. m. 353/1-b/1 hükmü uyarınca, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda ve HMK.m362/1-a ve 362/1-c maddeleri gereğince KESİN olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi.17/07/2018.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj