17. Hukuk Dairesi 2016/19215 E. , 2017/10256 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535953
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/19215 E. , 2017/10256 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:36

17. Hukuk Dairesi 2016/19215 E. , 2017/10256 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı ...Ş vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü
K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkil şirket nezdindeki dava konusu sigorta poliçesine (ZMMS'i) istinaden sigortalandığını, mülkiyeti davalıya ait olan ... plaka sayılı araç, ... sevk ve idaresindeki 17/04/2010 tarihinde ... plakalı araca çarparak trafik kazasına neden olduğunu, kaza tespit tutanağına ve olayın oluş şekline göre davalıya ait araç, kazanın oluşumunda kusurlu bulunduğunu, ... 'in söz konusu aracı kullanmak için gerekli sürücü belgesine sahip olmadığını, bu kaza neden ile müvekkil şirketin hasar dosyasından 19.291,27 TL tazminatı ödemek zorunda kaldığını, sigortacının işletene rücu hakkını düzenleyen B.4-c maddesine göre, davalı aracının sürücü belgesiz kimse tarafından kullanılmasından dolayı meydana gelen kaza nedeniyle karşı tarafa ödenen tazminat bedeli, sigorta ettirene rücu edileceğini, öncelikle ... 'in yeterli sürücü belgesi olup olmadığının tespiti için ilgili tescil kuruluşuna yazı yazılmasını talep ettiğini, davanın kabulü ile 19.291,27 TL olan alacağın, ödeme tarihlerinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya dair hakların saklı tutulmasına, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı asil; arkadaşının kendisine ait olan ... plakalı motosikleti ile kaza geçirmiş olduğunu ve kusurlu bulunduğunu, açılan davanın reddine, dava masrafı ve ücreti vekaletin davacı uhdesinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.Mahkemece toplanan deliller ve dosya kapsamı gereğince; davalının kaza tarihinde askerlik görevini ifa ettiği dosyada mevcut izin ve terhis belgesi kapsamından sabit olmakla, dava dışı ... 'in sebebiyet verdiği kazada aracın davalı tarafından hatır için karşılıksız olarak ehliyetsiz sürücü ... 'e verildiğinden bahsedilemeyeceği, aracın davalının iradesi dışında sürücü tarafından alındığı kanaatine varıldığından açılan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ...Ş vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
Dava, ZMSS sözleşmesine dayanılarak sigorta şirketi tarafından ödenen hasar bedelinin sürücünün ehliyetsiz araç kullanması sebebi ile hasarın oluştuğunun tespit edilmesi sebebi ile rücuen tazminat istemine ilişkindir.
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında sigortacının rücu hakkı, 2918 sayılı KTK'nın 95/2 maddesi ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında düzenlemeye tabi tutulmuştur. ZMSS Poliçe Genel Şartlarının 4. maddesinde düzenlenen ağır kusur veya kasıt hali, oto yarışına katılma, ehliyetnamesiz motorlu araç kullanmak, uyuşturucu veya alkollü olarak araç kullanmak istiap haddinin aşılması, aracın çalınması veya gasp edilmesinde işleteninin kusuru gibi haller sigortacının sigortalısına rücu sebeplerindendir.Somut olayda, davacı ... şirketi, davalının askerde olduğu dönemde sigortalı aracın ehliyetsiz kardeşinin sevk ve idaresindeyken meydana gelen kaza nedeniyle zarar gören üçüncü kişilere ödemiş olduğu tazminatın davalıdan rücuen tahsilini talep etmektedir.Sigortalı araç sahibinin askerde olması, davacı ... tarafından ödenen hasar bedelinin rücuen tahsiline engel değildir. Ehliyetsiz motorsikletin kullanılması ile hasara sebep olan dava dışı ... 'in ve sigortalının kardeşinin, sigortalı aracı çaldığına dair bir iddia olması halinde işleten sorumluluktan kurtulacaktır. Ancak böyle bir iddianın olmaması, aracın KTK'nın 107.maddesindeki nedenlerden dolayı sorumlu olmadıklarının da savunulup ispatlanamamasına göre ZMM sigortası tarafı olan davalının sorumlu olduğu hususu değerlendirilmeden, mahkemece davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 08/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla