Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Anayasa Mahkemesi Kararları Bireysel Başvuru Kararları MENFİ TESPİT KARARINA RAĞMEN PARA CEZASININ KALDIRILMAMASI

MENFİ TESPİT KARARINA RAĞMEN PARA CEZASININ KALDIRILMAMASI


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21186


TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
KARAR
GÖKÇEN AKTULGA BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2015/879)
Karar Tarihi: 12/9/2018I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuru; kesinleşmiş menfi tespit kararına rağmen para cezasının kaldırılmaması, yargılamanın yenilenmesi isteğinin haksız olarak reddedilmesi, yargılamanın uzun sürmesi ve lehe verilen hükmün bekletici mesele yapılmaması nedenleriyle adil
yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir .
111. OLAY VE OLGULAR

6. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

7. Başvurucu 6/8/2004 tarihli ipotek sözleşmesiyle 18 numaralı bağımsız bölüm
üzerinde alacaklı N.G. lehine 49.500 TL bedelli ipotek tesis etmiştir.
A. İpoteğin Kaldırılmasına (Fekki) İlişkin Yargılama Süreci


8. Başvurucu 13/10/2005 tarihli dava dilekçesiyle maliki olduğu taşınmaz üzerinde
alacaklı N.G. lehine ipotek tesis edilmişse de borcun ödenmesi nedeniyle ipoteğin fekkine ve
tapudan terkinine karar verilmesini istemiştir.

9. Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 26/2/2008 tarihli kararla başvurucunun
dayanmış olduğu 5/8/2004 tarihli anlaşma başlıklı belgede alacaklıya atfen atılmış bulunan
imzaların alacaklının eli ürünü olmaması nedeniyle davanın reddine karar vermiştir.

10. Hüküm başvurucu tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi
30/9/2009 tarihli kararla ipotek akdinin çerçevesini tayin eden resmi akit tablosunun
içeriğinden ipoteğin teminat ipoteği niteliğinde olduğu ve akit tablosunda zikredilen
senetlerin ödenmiş olması halinde bu niteliğini yitireceğine ve senetlerin başvurucunun
elinde bulunması durumunda bu hususun borcun ödendiğine karine teşkil edeceğine işaret
ederek bu hususun değerlendirilmesi amacıyla ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur.


11. Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi bozmaya uymuş ve 9/3/2010 tarihli
kararla zikredilen senetlerin başvurucunun elinde bulunması borcun ödendiğine dair karine
teşkil ettiğinden ipoteğin fekkiyle tapudan terkinine karar vermiştir.


12. Davalı N.G. tarafından temyiz edilen hüküm Yargıtay denetiminden geçerek
17/1/2011 tarihinde karar düzeltme isteğinin reddi sonucunda kesinleşmiştir.
KARARIN TAM METNİ
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/879


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Bireysel Başvuru Kararları