HAKEM HEYETİ KARARINA YÖNELİK TEMYİZ İSTEĞİNİN SÜRE AŞIMINDAN REDDİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23361
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

HAKEM HEYETİ KARARINA YÖNELİK TEMYİZ İSTEĞİNİN SÜRE AŞIMINDAN REDDİ

Mesaj gönderen teoman »

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
KARAR
AYSEL BULUT BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2015/465)
Karar Tarihi: 12/9/2018I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuru, hakem heyeti kararına yönelik temyiz isteğinin süre aşımından reddine karar verilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


111. OLAY VE OLGULAR

8. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

9. Sigortalı B.Ö. sevk ve idaresinde bulunan motorsikletle 3/5/2011 tarihinde
başvurucuya çarparak yaralanmasına neden olmuştur. Mersin Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 19/11/2012 tarihli rapora göre başvurucunun
vücudunda % 70 oranında kalıcı fonksiyon kaybı oluşmuştur. Başvurucu kazaya karışan
aracın zorunlu trafik sigortasını yapan sigorta şirketine 1/3/2013 tarihinde müracaat ederek
zararın tazmini isteğinde bulunmuşsa da sigorta şirketi travma sonrası stres bozukluğunun
kalıcı olmadığı gerekçesiyle isteği reddetmiştir.

1O. Talebinin şirket tarafından reddi üzerine başvurucu, Sigorta Tahkim Komisyonu
Hakem Heyetine (Hakem) fazlaya ilişkin haklan saklı kalmak kaydıyla 1 .000 TL iş
göremezlik tazminatının ödenmesi yönünde karar verilmek üzere başvuruda bulunmuştur.

11. Hakem, iddia ve savunmaları ile bu yöndeki delillerini ibraz etmeleri hususunda
taraflara imkan vermiş ve başvurucunun uğramış olduğu iş gücü kaybı ile bu kayıptan doğan
maddi zarar hususunda bilirkişi incelemesi yaptırmıştır.


12. Başvurucu iş gücü kaybından doğan maddi zarara ilişkin bilirkişi raporundan
sonra 21/11/2013 tarihli dilekçeyle talebini 97.416,41 TL olarak artırmıştır. Hakem
14/1/2014 tarihli kararla kaza nedeniyle oluşan zarardan sürücü ile birlikte işleten ve aracın
sigortacısının da sorumlu olduğunu ve kaza sonucunda başvurucunun toplam 97.416,41 TL
tutarında maddi zararının bulunduğunu saptamıştır. Hakem, kaza ile ilgili belgelerin
sigortacıya tesliminden itibaren sekiz gün içinde zararın ödenmesi gerekirken başvurucuya
herhangi bir ödeme yapılmadığını belirterek talebi kabul etmiştir.

13. Sigorta şirketi süresi içinde Hakem kararına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu
İtiraz Hakem Heyetine (Hakem Heyeti) itiraz etmiştir. Hakem Heyeti 2/4/2014 tarihli kararla
başvurucunun iki yıl önce geçirdiği başka bir trafik kazası nedeniyle alınan raporunda
başvurucuda % 70 oranında iş gücü kaybı bulunduğu yönünde bir tespit bulunmakla birlikte
maluliyetin 3/5/2011 tarihinde meydana gelen kazayla olan illiyet bağının açık ve tartışmasız
olarak kurulamadığını, başvurucunun talebi zorunlu trafik poliçesinden kaynaklanmasına
rağmen olayı trafik iş kazasına göre değerlendiren raporun usulüne uygun olmadığını ve
tahkim için verilen süre içinde usulüne uygun rapor alınma imkanı bulunmadığı gerekçesiyle
Hakem kararını bozarak başvurunun reddine temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir.
Hakem Heyeti kararında aynca, gerçekleşen kazayla başvurucuda meydana gelen iş gücü
kaybı arasındaki illiyet bağının tahkim süresi içinde belirlenmesi mümkün değilse de
başvurucunun genel hükümlere göre açacağı davada bu iddialarını ileri sürmekte muhtar
olduğuna yer vermiştir.


14. Hakem Heyetinin başvurunun reddine dair bu karan 24/4/2014 tarihinde
başvurucuya tebliğ edilmiş ve 2/5/2014 tarihli üst yazı ile İstanbul Anadolu 21. Asliye
Ticaret Mahkemesine (Mahkeme) saklanmak üzere gönderilmiştir. Mahkeme 6/5/2014
tarihinde kararın saklanmasına ve bir örneğinin ilgililere tebliğine karar vermiştir. Saklama
karan 9/6/2014 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiştir.

15. Başvurucu 7/5/2014 tarihinde posta yoluyla Yargıtaya gönderilmek üzere
Sigorta Tahkim Komisyonuna temyiz dilekçesi göndermiş, temyiz harç ve giderlerini
15/5/2014 tarihinde yatırmıştır.

16. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi (Daire) 29/9/2014 tarihinde Hakem Heyeti karan
24/4/2014 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen harç on beş günlük temyiz süresi geçtikten
sonra 15/5/2014 tarihinde yatırıldığından temyiz isteğinin süre nedeniyle reddine karar
vermiştir.

17. Hüküm başvurucuya 17/12/2014 tarihinde tebliğ edilmiş, başvurucu 7/1/2015
tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.KARARIN TAM METNİ
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/465


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj