ŞİKAYETTEN VAZ GEÇMENİN DİĞER BİRLEŞEN DAVA DOSYASINI KAPSAYIP KAPSAMAYACAĞI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 21794
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08

ŞİKAYETTEN VAZ GEÇMENİN DİĞER BİRLEŞEN DAVA DOSYASINI KAPSAYIP KAPSAMAYACAĞI

Mesaj gönderen teoman » 16 Kas 2018 10:18

T.C.
İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
9. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2017/2049
KARAR NO: 2017/2177
KARAR TARİHİ: 13.7.2017>>ŞİKAYETTEN VAZGEÇME İRADESİNİN BİRLEŞEN DİĞER AYRI DAVA DOSYASINI KAPSAYIP KAPSAMADIĞININ TESPİTİ


5237/m.32

ÖZET : 1-Sanık hakkında silahla tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden;

Sanığın, 26/10/2016 tarihli celsede psikolojik tedavi gördüğünü beyan etmesi ve hükümden sonra istinaf dilekçesine eklediği 01/05/2017 tarihli rapor içeriğine göre kendisine "Nevrastemi-yineleyici depresyon" tanısı konulup, yüzde 50 özürlü raporu düzenlendiğinin anlaşılması karşısında, sanığa ilgili baro başkanlığı tarafından müdafi tayini sağlandıktan sonra, suç tarihi itibariyle TCK'nın 32. maddesi uyarınca, “akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığı” hususunda, usulünce sağlık kurulu raporu alınarak, sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve takdiri lüzumu,

2-Mağdur sanıklar hakkında kasten yaralama suçlarından verilen düşme kararları yönünden ise;

Emet Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/179 Esas sayılı dosyasında mağdur sanıkların karşılıklı olarak şikayetten vazgeçtikleri, daha sonra bu dosyanın, aynı mahkemenin 2016/170 esas sayılı dosyası ile birleştirildiği, yine 2016/170 esas sayılı dosya içerisinde aynı mağdur sanıklar hakkında basit yaralama suçlarından açılmış iki ayrı kamu davasının daha görülmekte olduğu anlaşılmakla, mağdur sanıkların şikayetten vazgeçme iradelerinin 2016/170 esas sayılı dosya ile birleşen 2016/172 ve 2016/176 esas sayılı dosyaları da kapsayıp kapsamadığının anlaşılamaması karşısında, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçe ile birleşme kararından önce 2016/179 esas sayılı dosyada gerçekleşen şikayetten vazgeçmeye dayanılarak, diğer dosyalardaki suçlarla ilgili olarak da düşme kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

a-)-Sanık A. D. hakkında silahla tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden;

Sanığın, 26/10/2016 tarihli celsede psikolojik tedavi gördüğünü beyan etmesi ve hükümden sonra istinaf dilekçesine eklediği 01/05/2017 tarihli rapor içeriğine göre kendisine "Nevrastemi-yineleyici depresyon" tanısı konulup, yüzde 50 özürlü raporu düzenlendiğinin anlaşılması karşısında, sanığa ilgili baro başkanlığı tarafından müdafi tayini sağlandıktan sonra, suç tarihi itibariyle TCK'nın 32. maddesi uyarınca, “akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığı” hususunda, usulünce sağlık kurulu raporu alınarak, sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve takdiri lüzumu,

b-)-Mağdur sanıklar hakkında kasten yaralama suçlarından verilen düşme kararları yönünden ise;

Emet Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/179 Esas sayılı dosyasında mağdur sanıkların karşılıklı olarak şikayetten vazgeçtikleri, daha sonra bu dosyanın, aynı mahkemenin 2016/170 esas sayılı dosyası ile birleştirildiği, yine 2016/170 esas sayılı dosya içerisinde aynı mağdur sanıklar hakkında basit yaralama suçlarından açılmış iki ayrı kamu davasının daha görülmekte olduğu anlaşılmakla, mağdur sanıkların şikayetten vazgeçme iradelerinin 2016/170 esas sayılı dosya ile birleşen 2016/172 ve 2016/176 esas sayılı dosyaları da kapsayıp kapsamadığının anlaşılamaması karşısında, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçe ile birleşme kararından önce 2016/179 esas sayılı dosyada gerçekleşen şikayetten vazgeçmeye dayanılarak, diğer dosyalardaki suçlarla ilgili olarak ta düşme kararı verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve O Yer Cumhuriyet Savcısı ve sanık A. D.'nin istinaf nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, CMK'nın 289/1-h, 280/1-b maddeleri uyarınca başkaca yönleri incelenmeksizin HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine, CMK'nın 286/2. Maddesi uyarınca KESİN olmak üzere, 13.07.2017 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.KARŞI OY :

Yerel Mahkemece verilen düşme kararı yönünden;

Tarafların duruşmada karşılıklı olarak anlaştıkları ve birbirleri hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair irade açıklamalarının, şikayetten vazgeçme tarihinden önceki eylemleri kapsadığı, kararın taraflara tebliğ edildiği ve taraflarca istinaf talebinde bulunulmadığı, bu hali ile yerel mahkemece verilen düşme kararında bir isabetsizlik bulunmadığı,

Aksi değerlendirilse bile CMK.nun 290.maddesi gereğince, ayrı ayrı açılıp esas dosya ile şikayetten vazgeçme aşamasından sonra birleştirilmesine karar verilen dosyalarda savunma ve beyanların alınmaması, birleştirme sonrasında da birleştirilen dosyalardaki takibi şikayete bağlı suçlarla ilgili olarak şikayetten vazgeçmenin sorulmaması sanık lehine olan kurallara aykırılık olup, bu kurala aykırılık hükmün bozdurulması için Cumhuriyet Savcısına bir hak vermeyeceğinden istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi kanaati ile çoğunluk görüşüne uyulmamıştır.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla