İŞE İADE DAVASINDA KANUN YOLU İNCELEMESİ YAPAN MERCİNİN KARARININ GEREKÇESİZ O..

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 21794
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08

İŞE İADE DAVASINDA KANUN YOLU İNCELEMESİ YAPAN MERCİNİN KARARININ GEREKÇESİZ O..

Mesaj gönderen teoman » 23 Kas 2018 15:08

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
KARAR
BAYRAM ŞEKER BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2017 /37823)
Karar Tarihi: 12/9/2018


I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuru, işe iade davasında kanun yolu incelemesi yapan mercinin kararının gerekçesiz olması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.111. OLAY VE OLGULAR

5. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

6. Başvurucu 1/2/2011 tarihli iş sözleşmesi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi
A.Ş.de (TUSAŞ) teknik öğretmen olarak çalışmaya başlamıştır.

7. TUSAŞ noter vasıtasıyla gönderdiği 20/9/2016 tarihli yazıyla başvurucunun iş
sözleşmesini feshetmiştir. Fesih bildirimi "Yönetim Kurulu 'nun 2 Eylül 2016 tarihli ve
2016/XII/13 sayılı kararı gereği oluşturulan kurul kararı ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25.
maddesinin 11-e bendine göre işveren ve işçi arasında güven temelinin çökmesi nedeni ile
sözleşmeniz 20 Eylül 2016 Salı günü sona erdirilmiştir." şeklindedir.

8. Başvurucu 10/10/2016 tarihli dava dilekçesiyle somut bir olay ve fiil
belirtilmeksizin güven temelinin çökmesi şeklinde bir sebeple iş sözleşmesinin sona
erdirilmesinin geçersiz olduğunu belirterek işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

9. Ankara Batı 3. İş Mahkemesi (Mahkeme) 3/3/2017 tarihli kararla davayı
reddetmiştir. Mahkeme gerekçeli kararında başvurucunun iş akdinin 15/7/2016 tarihinde
darbe teşebbüsünde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
(FETÖ/PDY) üyesi olduğu şüphesiyle sonlandırıldığını belirterek başvurucunun örgüt
liderinin talimatından sonra Bank Asya adlı bankadaki hesap hareketlerini bu şüpheye
dayanak göstermiş ve çalıştığı kurumun özel durumunu esas alarak davanın reddine karar
vermiştir. Mahkeme gerekçeli kararında ayrıca, feshin Kanun Hükmünde Kararnameye
(KHK) dayalı olması nedeniyle işe iade isteğinin kanunen mümkün olmadığına da
değinmiştir.

10. Başvurucu karara karşı istinaf kanun yoluna gitmiştir. Ankara Bölge Adliye
Mahkemesi (BAM) 9. Hukuk Dairesi 9/5/2017 tarihli kararla "Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu tarafından faaliyet izni kaldırılan Bank Asya adlı bankadaki hesap
hareketleri nedeniyle başvurucu hakkında şüphe oluştuğu, TUSAŞ'ın en önemli müşterisinin
Türk Silahlı Kuvvetleri olup kurumda milli savunma ve devletin güvenliğini ilgilendiren gizli
nitelikte projelerin yürütüldüğü ve bu itibarla davalı TUSAŞ'tan şüpheli bir şahısla
çalışmasını sürdürmesinin beklenmeyeceği" gerekçesiyle istinaf isteğinin reddine karar
vermiştir.

11. BAM tarafından verilen karar başvurucu tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay
22. Hukuk Dairesi 5/10/2017 tarihinde BAM kararındaki gerekçeye atıf yaparak hükmü
onamıştır.

12. Nihai karar 3/11/2017 tarihinde tebliğ edilmiş ve başvurucu 24/11/2017
tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.
V. HÜKÜM
Açıklanan gerekçelerle;
A. 1. Gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan
yoksun olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,
2. Adil yargılanma kapsamındaki diğer ihlal iddialarının açıkça dayanaktan
yoksun olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 12/9/2018
tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.


KARARIN TAM METNİ
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.go ... 2017/37823
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla