KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ISLAH İLE ARTIRILAN MİKTARIN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDEN REDDİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 21794
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ISLAH İLE ARTIRILAN MİKTARIN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDEN REDDİ

Mesaj gönderen teoman » 23 Kas 2018 15:23

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KARAR
TACİSER GÜRLER BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2015/13764)
Karar Tarihi: 11/6/2018I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuru, kamulaştırmasız el atmaya dayalı tazminata ilişkin davada ıslah ile artırılan miktarın hak düşürücü süreden reddine karar verilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.111. OLAY VE OLGULAR

7. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

8. Başvurucunun murisi adına kayıtlı 141 parsel sayılı taşınmazdaki pay bu kişinin
ölümü ile başvurucuya intikal etmiştir. Başvurucu 4/2/2009 tarihli dilekçesiyle taşınmaza
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Üniversite) tarafından kamulaştırmasız olarak el
atıldığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1 .000 TL tazminat talebiyle
dava açmıştır.

9. Davalı Üniversite 20/10/2009 tarihli cevabında uyuşmazlığa konu taşınmazın
19/4/1993 tarihinde kamulaştırıldığını, kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankasında
başvurucunun murisi adına açılan hesaba depo edildiğini ve başvurucunun murisi tarafından
herhangi bir dava açılmadığından kamulaştırma işleminin kesinleştiğini ileri sürmüştür.

10. Taşınmazın değerinin tespiti amacıyla iki taşınmaz başında iki ayrı tarihte keşif
yapılmıştır. İlk keşif sonucunda düzenlenen 19/3/201 O tarihli bilirkişi raporunda başvurucuya
ait hissenin değeri 36.225 TL olarak belirlenmekle başvurucu 14/9/2010 tarihinde talebini bu
miktarı esas alarak ıslah etmiştir. Ne var ki davalı Üniversitenin itirazı üzerine taşınmaz
başında yeni bir bilirkişi heyeti vasıtasıyla ikinci kez keşif icra edilmiş ve anılan keşif
sonucunda düzenlenen 18/4/2011 tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın değeri 28.350 TL
olarak belirlenmiş, başvurucu bu miktarı da kabul ettiğini bildirmiştir.

11. Kahramanmaraş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 13/3/2013 tarihli karar ile
davanın kısmen kabulüyle 28.350 TL bedel karşılığında taşınmazın tapusunun iptaline ve
davalı Üniversite adına tesciline karar vermiştir. Kararın gerekçesinde özetle, fiilen el
konulan taşınmazın 7 /120 hissesinin başvurucu adına kayıtlı olup diğer maliklere ait payların
usulüne uygun olarak kamulaştırıldığı, belirlenen bedel başvurucunun annesi adına açılan
hesaba depo edilmişse de kamulaştırma işlemi usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğinden
murisin bu durumdan haberdar olmadığı ve bu hususun başvurucuyu bağlamayacağı
belirtilmiştir.


12. Karar başvurucu ve davalı Üniversite tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay 18.
Hukuk Dairesi 15/11/2012 tarihinde hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Bozma kararının
gerekçesinde, başvurucunun kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak davaya açtığı
belirtilmiştir. Daireye göre başvurucu, idare tarafından 20/10/2009 tarihli oturumda kendisine
tebliğ edilen cevap dilekçesiyle kamulaştırma işleminden haberdar olmuştur. Daire, ıslah
dilekçesinin verildiği 4/9/201 O tarihine kadar kanunda öngörülen otuz günlük hak düşürücü
sürenin geçtiğini kabul etmiştir. Daire sonuç olarak ıslah ile arttırılan kısmın reddine karar
verilmesi gerektiğini belirtmiştir .

13. Kahramanmaraş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi bozma kararına uymuş ve
12/12/2013 tarihli kararı ile ıslah ile artırılan 27.350 TL yönünden davanın reddine karar
vermiştir.

14. Karar temyiz edilmiştir. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 30/10/2014 tarihinde
hükmü düzelterek onamış ve karar düzeltme isteğinin aynı daire tarafından 22/6/2015
tarihinde reddiyle karar kesinleşmiştir.

15. Nihai karar 9/7/2015 tarihinde tebliğ edilmiş, başvurucu 10/8/2015 tarihinde
bireysel başvuruda bulunmuştur.


KARARIN TAM METNİ
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.go ... 2015/13764
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla