Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Anayasa Mahkemesi Kararları Bireysel Başvuru Kararları POLİS MEMURUNUN OLASI KASTLA ÖLDÜRÜLMESİ

POLİS MEMURUNUN OLASI KASTLA ÖLDÜRÜLMESİ


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21692


TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KARAR
A... BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2015/5570)
Karar Tarihi: 11/10/2018I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuru, kötü muamele şikayetlerine ilişkin olarak etkili soruşturma
yapılmaması nedeniyle kötü muamele yasağının; somut delil bulunmaksızın ve lehe deliller
toplanmaksızın mahkumiyet hükmü kurulması , bozma sonrasında kazanılmış hak
gözetilmeyerek ilk hükümden daha fazla cezaya hükmedilmesi yönündeki itirazların Yargıtay
tarafından yapılan incelemede dikkate alınmaması ve yargılamanın makul sürede
tamamlanmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.111. OLAY VE OLGULAR

8. Başvuru formu ve eklerinde ve Ulusal Yargı Ağır Bilişim Sistemi'nden (UYAP)
elde edilen bilgilere göre olaylar özetle şöyledir :

9. 8/7/2004 tarihinde başvurucu A...'nun ailesi ile aynı ilçede ikamet
eden başka bir ailenin bireyleri arasında eskiden var olan bir husumetin de sonucu olarak
silahlı çatışma yaşanmıştır. Polis ekiplerinin olaya müdahale ederek silah kullanan birçok
şüpheliyi yakalamasından sonra olay yerine gelen başvurucu elindeki silahla ateş etmeye
başlamış, polis memurları kendisini durması için uyarmasına rağmen ateş etmeye devam
etmiştir. Başvurucunun silahından çıkan kurşunlardan biri polis memurlarından birine isabet
ederek onun ölümüne neden olmuştur. Bunun üzerine olay yerinde bulunan ve karşı aileden
olan E.T., eline geçirdiği bir sopayla başvurucunun kafasına vurmuş ve başvurucu, yere
yığılmıştır. Daha sonra polis memurları hemen müdahale ederek başvurucunun elindeki silahı
alıp başvurucuyu yakalamıştır. Olay esnasında bir polis memuru ve bir evin balkonunda
bulunan H.Y. vurularak hayatını kaybetmişti


A. Başvurucunun Yaralanmasına İlişkin Olarak Yürütülen Adli Süreç

10. Kavgaya karışanlardan E.T. hakkında başvurucunun kafasına kazma sapı ile
vurmak suretiyle yaralanmasına sebebiyet vermesi nedeniyle müessir fiil suçundan kamu
davası açılmıştır.

11. Erciş Ağır Ceza Mahkemesince 5/6/2007 tarihinde, E.T.nin eyleminin meşru
savunma sınırlan içinde kaldığının kabulü ile ceza verilmesine yer olmadığına karar
verilmiştir.

12. Yargıtay 1. Ceza Dairesince 30/3/2009 tarihinde, E.T. hakkında müessir fiil
eylemi nedeniyle eylemin şikayete tabi olduğu ve usulüne uygun olarak yapılmış şikayet
bulunmadığı belirtilerek kamu davasının düşmesine karar verilmiştir.

13. Ba vurucunun verdiği dilekçelerde ve alınan ifadesinde gözaltına alınırken polis
memurları tarafından darbedildiği iddialarını ileri sürmesi üzerine Patnos Cumhuriyet
Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonunda 29/3/2005 tarihinde,
başvurucunun kavgaya karışan diğer aileden E.T. tarafından kafasına vurulmak suretiyle
yaralandığının sabit olduğu, başvurucunun polis memurları tarafından darbedildiğine ilişkin
bir delil bulunmadığı gerekçeleriyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

14. Ba vurucu vekilinin anılan karara karşı yaptığı itiraz, Van 2. Ağır Ceza
Mahkemesince 13/7/2005 tarihinde reddedilmiştir.

B. Başvurucu Hakkında Yürütülen Adli Süreç

15. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde başvurucu
hakkında diğer suçların yanında kasten adam öldürme suçundan kamu davası açılmıştır.

16. 8/7/2004 tarihinde başvurucu A...'nun ailesi ile aynı ilçede ikamet
eden başka bir ailenin bireyleri arasında eskiden var olan bir husumetin de sonucu olarak
silahlı çatışma yaşanmıştır. Polis ekiplerinin olaya müdahale ederek silah kullanan birçok
şüpheliyi yakalamasından sonra olay yerine gelen başvurucu elindeki silahla ateş etmeye
başlamış, polis memurları kendisini durması için uyarmasına rağmen ateş etmeye devam
etmiştir. Başvurucunun silahından çıkan kurşunlardan biri polis memurlarından birine isabet
ederek onun ölümüne neden olmuştur. Bunun üzerine olay yerinde bulunan ve karşı aileden
olan E.T. eline geçirdiği bir sopayla başvurucunun kafasına vurmuş ve başvurucu, yere
yığılmıştır. Daha sonra da polis memurları hemen müdahale ederek başvurucunun elindeki
silahı almış ve onu yakalamışlardır.

17. Erciş Ağır Ceza Mahkemesince 5/6/2007 tarihinde, başvurucunun maktul Polis
Memuru B.A.yı hedefte hata sonucu öldürmek suçundan 24 yıl hapis cezası ile
cezalandırılmasına karar verilmiş; iyi hal nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi
uyarınca cezadan 1/6 oranında takdiri indirim yapılarak 20 yıl sonuç cezaya hükmedilmiştir.

18. Erciş Ağır Ceza Mahkemesinin 5/6/2007 tarihli kararına karşı sanık müdafii,
maktul B.A.nın yakını olan müdahiller vekili ile Cumhuriyet savcısı temyiz talebinde
bulunmuştur.


19. Yargıtay 1. Ceza Dairesince 30/3/2009 tarihinde, başvurucu hakkında maktul
B.A.yı öldürme suçundan verilen karar, hükme esas alınan ölü muayene ve otopsi tutanağının
duruşmada okunarak, sanıktan diyecekleri sorulmaksızın hüküm kurulmuş olması nedeniyle
bozulmuştur.

20. Yeniden yapılan yargılama sonucunda Erciş Ağır Ceza Mahkemesinin
23/5/2011 tarihli kararıyla başvurucunun B.A.yı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, iyi hal nedeniyle cezadan takdiri
indirim yapılarak müebbet hapis cezasına hükmedilmiştir.


21. Başvurucunun temyiz istemi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesince 21/5/2012
tarihinde anılan karar, olası kasıtla öldürme suçundan hüküm kurulması gerektiği
gözetilmeksizin doğrudan kasıtla öldürme suçundan hüküm kurulmuş olduğu gerekçesiyle
bozulmuştur.

22. Yeniden yapılan yargılama sonucunda Erciş Ağır Ceza Mahkemesinin
15/11/2012 tarihli kararıyla başvurucunun sabit olan kasten öldürme eylemi nedeniyle
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, suçun kanuni tanımındaki
unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen fiili işlediği bu haliyle eylemi olası kasıt
ile gerçekleştirmesi nedeniyle müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Sanığın önceki hükümle kazanılmış hakkı nedeniyle verilen cezada ise takdiri iyi hal indirimi
uygulanarak başvurucunun 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedilmiştir.
Mahkemenin iyi hal indirimine ilişkin gerekçesi şöyledir:


"TCK'nın 62. maddesi uyarınca, fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin
varlığı halinde verilen cezada indirim yapılabilecektir. Takdiri indirim nedeni olarak, failin
geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın
failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde
bulundurulabilecektir. TCK'nın 62. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı gerekçesi
belirtilmek suretiyle hakimin takdirindedir.

Sanığın önceki hükümdeki kazanılmış hakkı nedeniyle TCK 'nın 62. maddesi tatbik
edilmiştir. "

23. Anılan karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 26/1/2015 tarihli kararıyla onanmıştır.
Onama gerekçesi şöyledir:

"Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık A... 'nun kişiyi yerine
getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma
sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebinin niteliği
takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, incelenen
dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümde isabetsizlik görülmediğinden, sanık
müdafii/erinin temyiz dilekçesi ve duruşmalı incelemede eksik incelemeye, sübuta, meşru
savunma koşullarının varlığına, haksız tahrik hükmünün uygulanması gerektiğine, delillerin
takdirinde hata edildiğine vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının
reddi ... "

24. Başvurucu 27/3/2015 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.KARARIN TAM METNİ
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.go ... /2015/5570

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Bireysel Başvuru Kararları