Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku Davalı vekalet ücreti

Davalı vekalet ücreti

Hukuk Mahkemeleri Yargılama Usulü, Duruşma, İspat ve Deliller, İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, Gider Avansı, Yargılama Giderleri, Adli Yardım, Vekalet Ücreti, Temyiz, İstinaf, Tahkim, Avukat Hakları, Avukat Disiplin İşlemleri, Barolar...

Mesaj 27 Kas 2018 15:37
baranyıldırım Site Üyesi

Mesajlar: 1


Merhaba arkadaşlar , sizlerden bir konuyla ilgili bilgi almak istedim. Hemen konuyu anlatıyorum: Staj ücreti alacağı için asliye hukuk mahkemesinde kısmi alacak davası açtım (yani belirsiz alacak ve tespit davası değil) dosya bilirkişiye gönderildi, bilirkişi müvekkilimin 4800 tl alacağı olduğunu tespit etti. bende davayı ıslah ettim ve davamız yerel mahkeme tarafından kabul edildi. davalı kurum dosyayı istinafa gönderdi, istinaf mahkemesi stajın yapıldığı tarihlerde ; stajın yapıldığı yerdeki personel sayısı sorulmadan ve müvekkilimin devamsızlık yapıp yapmadığı öğrenilmeden karar verildiği gerekçesiyle yerel mahkeme kararını kaldırarak dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi ( yani usulden bozma yaptı). Yerel mahkeme davalı kuruma müzekkere yazarak istinaf mahkemesinin eksik gördüğü konular hakkında bilgi istedi. davalı kurumun müzekkere cevabında stajın yapıldığı dönemde staj yapılan yerdeki personel sayısının 700 civarı olduğu ve müvekkilimin staj döneminde devamsızlık yapmadığı anlaşıldı. ancak bu arada davalı kurum staj yapılan dönemde müvekkilime bir kısım ödeme yaptığını gösteren makbuz sundu. bu makbuzlara göre müvekkilim staj yaptığı sırada kendisine 2.500 tl ödenmiş. Ama bu delil, davalı kurumun eline yeni geçmiş bir delil değildi, davalı kurum bu delili bozmadan önceki yargılama süresinde sunmamıştı. davaya cevap ,bilirkişi raporuna ve ıslaha itiraz aşamalarında bu delil davalı tarafça sunulmamıştı. şimdi yerel mahkemedeki yargılama nasıl işleyecek ? dosya yeniden bilirkişiye gönderilecek mi? yerel mahkeme kısmen kabul kısmen ret yönünde mi karar verecek ? eğer böyle bir karar verirse davalı tarafa da vekalet ücreti takdir edilecek mi? bilgileriniz için şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar. (müvekkilimin staj yaptığı yer devlet hastanesi, davalı kurum sağlık bakanlığı.)


Dön Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku