Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Anayasa Mahkemesi Kararları Bireysel Başvuru Kararları GEREKÇELİ İSTİNAF DİLEKÇESİNE RAĞMEN İNCELEMENİN SADECE KAMU DÜZENİYLE SINIRLI Y

GEREKÇELİ İSTİNAF DİLEKÇESİNE RAĞMEN İNCELEMENİN SADECE KAMU DÜZENİYLE SINIRLI Y


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21692


TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KARAR
GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 201 7 /29997)
Karar Tarihi: 31 /10/2018I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuru, gerekçeli istinaf dilekçesine rağmen incelemenin yalnızca kamu düzeniyle sınırlı olarak yapılması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.111. OLAY VE OLGULAR

7. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:


8. Başvurucuya ait iş yerinde 2001 yılı Temmuz ayından 25/1/2014 tarihine kadar
reklam ve şarküteri personeli olarak çalıştığını iddia eden A.Ş. bir kısım işçi alacağının
ödenmediği iddiasıyla dava açmıştır. A.Ş. 25/6/2014 tarihli dilekçesinde, başvurucuya ait iş
yerindeki çalışmasının on beş yılı doldurması nedeniyle işten ayrıldığını , işten ayrılması
nedeniyle kendisine tazminat adı altında bir miktar ödeme yapılmışsa da haklarının tam
olarak ödenmediğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 50 TL kıdem
tazminatı, 500 TL fazla mesai ücreti, 50 TL genel tatil ücreti ve 50 TL yıllık izin ücreti olmak
üzere toplam 700 TL'nin başvurucudan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

9. Davacı işçi 7/4/2016 tarihli dilekçesiyle kıdem tazminatı alacağını 5 .318,36 TL,
fazla mesai ücretini 545,36 TL olarak ıslah etmiştir. Adana 4. İş Mahkemesi yapmış olduğu
yargılama sonunda 28/12/2016 tarihli kararla davanın kabulüyle 5.318,36 TL kıdem
tazminatı, 545,36 TL fazla mesai ücreti ve 100 TL genel tatil ücreti alacağının davalı
başvurucudan tahsiline karar vermiştir. Mahkemenin gerekçeli kararında özetle; yapılan
yargılamada toplanan delillere göre davacı işçinin 1/9/2001 ile 25/1 /2014 tarihleri arasında
başvurucuya ait iş yerinde hizmet akdine bağlı olarak çalıştığı, iş akdinin emeklilik nedeniyle
feshedildiği, davacıya kısmi bir ödeme yapılmışsa da alacağın tamamının ödendiğine dair
dosya kapsamında bir delil bulunmadığı belirtilmiştir. 28/12/2016 tarihli duruşma zaptında
taraf vekillerinin yüzüne verilen karara karşı tefhim tarihinden itibaren sekiz gün içinde
içinde istinaf yoluna gidilebileceği hatırlatılmıştır.

10. Başvurucu vekili 30/12/2016 tarihli Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine
(BAM) gönderilmek üzere dilekçe sunmuştur. Başvurucu vekilinin süre tutum dilekçesi
olarak vasıflandırdığı dilekçede, 28/12/2016 tarihli kararın Yargıtay içtihatlarına ve hukuka
aykırı olması nedeniyle istinaf kanun yoluna başvurulduğu ve gerekçeli kararın tebliğine
kadar istinaf süresinin durdurulmasının talep edildiği belirtilmektedir.

11. Başvurucu 4/1/2017 tarihinde istinaf karar harcı ile istinaf kanun yoluna
başvurma harcını yatırmıştır.

12. Gerekçeli karar başvurucu vekiline 17/2/2017 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Başvurucu 2/3/2017 tarihinde ilk derece mahkemesi kararındaki usule ve esasa ilişkin hukuka
aykırılıkları belirten istinaf nedenlerini içerir dilekçesini sunmuştur.

13. Gaziantep BAM 8. Hukuk Dairesi 5/5/2017 tarihli kararla, istinaf başvurusunun
süresinde yapılmasına rağmen istinaf nedenlerini içeren dilekçe sekiz günlük sürede
verilmediği ve verilen kararda kamu düzenine aykırı bir yön de bulunmadığından istinaf
isteğinin esastan reddine karar vermiştir.

14. Nihai karar 23/6/2017 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiş , başvurucu
11/7/2017 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

VI. HÜKÜM
Açıklanan gerekçelerle;

A. Mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

B. Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE,

C. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 31/10/2018 tarihinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

kararın tam metni
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.go ... 2017/29997

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Bireysel Başvuru Kararları