FİNANSAL KİRALAMA,BORÇLU İLE ARALARINDA HUKUKİ DAVALAR BULUNMASI SUÇ OLUŞMAZ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 2917
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

FİNANSAL KİRALAMA,BORÇLU İLE ARALARINDA HUKUKİ DAVALAR BULUNMASI SUÇ OLUŞMAZ

Mesaj gönderen Güntülü » 02 Ara 2018 17:13

T.C
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2017/3295
KARAR NO:2018/1203
KARAR TARİHİ:21/02/2018
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Güveni kötüye kullanma
HÜKÜM: Beraat


>FİNANSAL KİRA SÖZLEŞMESİ GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU- İFLAS ERTELEMESİ KARARI , HER İKİ ŞİRKET ARASINDA HUKUKİ İHTİLAFTAN DAVALAR BULUNDUĞU BU NEDENLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN OLUŞMAYACAĞI

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Katılan ...O. ile sanık arasında finansal kiralama sözleşmesinin 27/06/2008 tarihinde akdedildiği, bu sözleşmeye istinaden mülkiyeti katılan kuruma ait olan 2 adet yarı römork, 3 adet çekici, 1 adet matbaa printeri ve 1 adet cnc tezgahının sanığa teslim edildiği, ancak sanığın finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan kira borçlarını zamanında ödemediği, bunun üzerine katılan kurum tarafından sanığa Beyoğlu ... Noterliği aracılığı ile 21/11/2008 tarihinde düzenlenen 1 adet ihtarname gönderildiği, bu ihtarnameninde sanığa 25/11/2008 tarihinde tebliğ edildiği, iş bu ihtarname ile sanıktan borçlarını 60 gün içerisinde ödemesi, ödenmediği taktirde finansal kiralama sözleşmesinin fesih olunacağı ve bu sürenin sona ermesinden itibaren 5 gün içerisinde finansal kiralamaya konu malların şirket adresine teslim edilmesi gerektiğinin bildirildiği, buna karşın sanığın belirtilen süre içerisinde borcunu ödemediği gibi bu sürenin bitmesini müteakip finansal kiralama sözleşmesine konu malları katılan şirkete teslim etmediği bu şekilde sanığın üzerine atılı ticaret ilişkisi sebebiyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda,

sanık tarafından katılan şirket aleyhine Kadıköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2008/933 E. sayılı dosyası ile bahse konu makinalara dair iflasın ertelenmesi üzerine haciz konulmaması yönünde tedbir kararları ve aynı nitelikte davalar bulunduğu, sanık ile katılan şirket arasındaki bu davaların halen devam ettiği, bunun neticesinde aralarındaki uyuşmazlığın hukuki ilişkiden kaynaklandığı, TCK'nun 155. maddesi kapsamında makinaların devir olgusunun inkarı ve zilyetliğin devir amacından başka bir tasarrufta bulunulması gibi hususların söz konusu olmadığı anlaşıldığından suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesine dayanan mahkemenin beraat hükmünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılama sonunda, suç yönünden gerekçesi gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin beraat hükmünün kanuna aykırı olduğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate dair hükmün ONANMASINA, 21/02/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


www.kararara.com

Cevapla