FİNANSAL KİRALAMA MALLARININ BİR BAŞKASI TARAFINDAN HACZİ, SUÇUN OLUŞUP OLUŞMADI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 2843
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

FİNANSAL KİRALAMA MALLARININ BİR BAŞKASI TARAFINDAN HACZİ, SUÇUN OLUŞUP OLUŞMADI

Mesaj gönderen Güntülü » 02 Ara 2018 19:56

T.C
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2017/3622
KARAR NO.2018/2851
KARAR TARİHİ.24/04/2018
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
HÜKÜM: Beraat


Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Kovuşturma evresinde duruşmadan haberdar edilmeyen katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunan Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nun 5271 sayılı CMK'nın 260/1. maddesine göre, sanık hakkında kurulan hükmü temyize hakkı bulunduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Sanığın yetkilisi olduğu... Tekstil Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile katılan şirket arasında, 31/10/2006 tarihinde Finansal Kiralama Sözleşmesi akdedildiği, bu sözleşme gereği, katılan şirketin, kiracı sanığa sözleşmede belirtilen örgü makinesini teslim ettiği, sözleşme gereği ödenmesi gereken kira borçları vadesinde ödenmeyince kendisine 27/11/2008 tarihli ihtarname gönderildiği, ihtarnamenin 02/12/2008 tarihinde usulüne uygun olarak sanığa tebliğ edildiği, buna göre, birikmiş tüm borçların temerrüt faiziyle birlikte ödenmesi ve kiralanan malın belirtilen süre içinde katılan şirkete teslim etmesi istendiği, ancak sanığın sürenin sonunda ihtarnameye konu borçlarını ödemediği gibi finansal kiralamaya konu makineyi de iade etmeyerek hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan somut olayda;

1-Gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından; sanığın savunmasında suça konu örgü makinesinin başka borçları sebebi ile haczedildiğini belirtmesi karşısında; savunmasının doğruluğunun tespiti bakımından makinenin haczedilip haczedilmediğinin, haczedilmiş ise suç tarihinden önce mi sonra mı haczedildiğinin tespiti ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-Suç tarihinin ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren 60 ve 5 günlük sürelerin bitim tarihi olan 08/02/2009 tarihi olmasına rağmen kararda 31/10/2006 olarak yazılması,Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24/04/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
www.kararara.com

Cevapla