AVUKAT VAR OLMAYAN BİR BORÇ İÇİN ŞİKAYETÇİYE SMS GÖNDERMESİ, DOLANDIRICILIK İ..

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 21762
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08

AVUKAT VAR OLMAYAN BİR BORÇ İÇİN ŞİKAYETÇİYE SMS GÖNDERMESİ, DOLANDIRICILIK İ..

Mesaj gönderen teoman » 05 Ara 2018 10:40

T.C
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
21. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2017/1386
KARAR NO:2017/1419
KARAR TARİHİ:13.06.2017


>AVUKAT VAR OLMAYAN BİR BORÇ NEDENİ İLE ŞİKAYETÇİYE (SMS) GÖNDEREREK ÖDEMEMESİ DURUMUNDA HAKKINDA İCRA'İ VE CEZA'İ TAKİBAT YAPILACAĞI BİLDİRİLMEK SURETİ İLE, SUÇUN "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" SUÇU KAPSAMINDA DELİL DEĞERLENDİRİLMESİNİN AĞIR CEZA MAHKEMESİ.

"1136 sayılı Avukatlık Kanunun 1. maddesindeki avukatlığın kamu hizmeti ve yargının kurucu unsurlarından olduğuna ilişkin belirleme, 2. maddesinde yazılı amacı, 76/1 ve 109/1-2. maddelerindeki baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olduğuna ilişkin hükümler ile 5237 sayılı TCK'nun 6/1-c maddesindeki tanım ve gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde; avukatların 1136 sayılı Kanunun 35/1 ve 35/A maddelerinde yazılı ve münhasıran avukatlar tarafından yapılabilecek iş ve işlemler ile uzlaştırma işlemi ve barolar ile Türkiye Barolar Birliğinin organlarında ifa ettikleri görevleri yönünden kamu görevlisi oldukları"

11.04.2015 günlü iddianamede, avukat F.K. ismi ile katılana 3 adet mesaj (SMS) çekilerek gerçekte var olmayan borcunu ödememesi durumunda hakkında icra'i ve cezai takibat yapılacağı bildirilmek suretiyle suçun işlendiğinin iddia edilmesi karşısında; eylemin hükümden önce 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 14. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK'nun 158/1. maddesine eklenen (1) bendi kapsamında öngörülen NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK suçu kapsamında kalıp kalmadığına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek GÖREVSİZLİK kararı verilmemesi "
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla