HAGB Memuriyete Engel midir?

İşveren, İşyeri, İşçi, Taşeron, Müteahhit, Kıdem ve İhbar Tazminatı, İş Akdi, Ücret, İşe İade Davaları, Sendikalar, İş Güvenliği Hukuku, Sosyal Sigortalar, Toplu İş Sözleşmeleri...
Cevapla
Bipolar12
Site Üyesi
Mesajlar: 11
Kayıt: 25 Kas 2016 22:44

HAGB Memuriyete Engel midir?

Mesaj gönderen Bipolar12 » 06 Ara 2018 22:14

Merhabalar,
geçtiğimiz nisan ayında Engelli KPSS'den yüksek bir puan aldım ve büyük ihtimalle atanacağım.
Daha önce ''hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak''tan 2 ay 15 gün cezam HAGB'ye çevrildi.
ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan 1 yıl 8 ay cezam da HAGB'ye çevrildi. Tedavi oldum.

Memurluk ile ilgili 657/ 48 bendine göre atanamam ,ama HAGB aldığım için güvenlik soruşturmam
olumsuz çıkar mı onu öğrenmek için yazıyorum. HAGB ile yargıtay'ın göreve iade kararları var,
ayrıca HAGB'de hüküm açıklanmadığı için, hakta kayıp olmaması gerekir benzerinde bir şeyler okudum.
Fakat engelli forumlarında HAGB almış bazı kişilerin güvenlik soruşturmalarının olumsuz çıktığını gördüm.

Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum. Çok stresli bir süreç.
Şimdiden teşekkür ederim

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 1440
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Konum: Virankaya

Re: HAGB Memuriyete Engel midir?

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR » 07 Ara 2018 00:10

Devlet Personel Başkanlığı
ÖZET: İhaleye fesat karıştırma suçu ile görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası alan, her iki karar içinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ve memuriyetten süreli olarak yasaklanma kararı verilen memur hakkında verilen memuriyetten süreli olarak yasaklanma kararının nasıl değerlendirileceği ile adı geçenin memuriyetine son verilip verilemeyeceği hk.(08/07/2013-9571)


Üniversitenizde memur olarak çalışan … hakkında Artvin Ağır Ceza Mahkemesinin
2013/8-51 E.K. sayılı kararı ile ihaleye fesat karıştırma suçundan 10 ay hapis cezası ve
cezanın infazından sonra işlemek üzere 5 ay süre ile memuriyetten yasaklanmasına, görevi
kötüye kullanma suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezanın infazından sonra işlemek
üzere 4 ay süre ile memuriyetten yasaklanmasına karar verildiği, ancak her iki karar için de
“hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verildiğinden bahisle, ilgili hakkında
verilen memuriyetten süreli olarak yasaklanma kararının nasıl değerlendirileceği ile adı
geçenin memuriyetine son verilip verilemeyeceği hususlarında görüş talep eden ilgi yazınız
ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde; “(1) Kişi,
kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu
olarak;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda,
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların
denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya
seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, …Yoksun bırakılır.
(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması
suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın
infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu
hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden
birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına
mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu
hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle
icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren
işlemeye başlar. …” hükmüne yer verilmiş olup, kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis
cezasına mahkum olanların hapis cezasının infazı süresince ve kişinin göreviyle ilgili bir suç
işlemesi halinde ise mahkum olunan hapis cezası nedeniyle cezanın infazından sonra işlemek
üzere belli bir süreyle memuriyet görevinden yasaklanacağı ifade edilmiştir.
Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna
alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların düzenlendiği 48 inci maddesinin “A) Genel
Şartlar” başlıklı bölümünün 5 inci fıkrasında; “Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak…” hükmüne yer
verilmek suretiyle, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha uzun süreli hapis cezası
alanlar ile affa uğramış olsa bile ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkum olanların
(cezanın niteliğine ve süresine bakılmaksızın) memur olamayacakları ifade edilmiştir.
Ayrıca, anılan maddede yer alan “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile” ifadesi çerçevesinde değerlendirildiğinde, ilgilinin işlemiş olduğu
suçun mahkeme kararında belirtilen memuriyetten yasaklama süreleri geçmiş olsa dahi
memuriyetine engel bir durum teşkil ettiği görülmektedir.
Öte yandan, 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci
maddesinde; “… (5) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda
hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise;
mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. … Hükmün
açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç
doğurmamasını ifade eder. …” hükmüne yer verilmiş olup, 657 sayılı Kanunun 48/A-5
maddesinde belirtilen mahkumiyetlerle ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmesi halinde, bu durumun memuriyete engel teşkil etmeyeceği
düşünülmektedir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; adı geçenin işlemiş olduğu
suçların 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesi kapsamında memuriyete engel bir suç
niteliğinde olduğu; ancak 5271 sayılı Kanunun 231 inci maddesi uyarınca “hükmün
açıklanmasının geri bırakılması”na karar verildiğinden bu durumun memuriyete engel teşkil
etmediği;
bu kapsamda ilgilinin memuriyet görevine son verilmesinin mümkün bulunmadığı
değerlendirilmektedir.
Resim

Bipolar12
Site Üyesi
Mesajlar: 11
Kayıt: 25 Kas 2016 22:44

Re: HAGB Memuriyete Engel midir?

Mesaj gönderen Bipolar12 » 07 Ara 2018 00:43

CoskunISIKDEMIR yazdı:Devlet Personel Başkanlığı
ÖZET: İhaleye fesat karıştırma suçu ile görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası alan, her iki karar içinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ve memuriyetten süreli olarak yasaklanma kararı verilen memur hakkında verilen memuriyetten süreli olarak yasaklanma kararının nasıl değerlendirileceği ile adı geçenin memuriyetine son verilip verilemeyeceği hk.(08/07/2013-9571)


Üniversitenizde memur olarak çalışan … hakkında Artvin Ağır Ceza Mahkemesinin
2013/8-51 E.K. sayılı kararı ile ihaleye fesat karıştırma suçundan 10 ay hapis cezası ve
cezanın infazından sonra işlemek üzere 5 ay süre ile memuriyetten yasaklanmasına, görevi
kötüye kullanma suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezanın infazından sonra işlemek
üzere 4 ay süre ile memuriyetten yasaklanmasına karar verildiği, ancak her iki karar için de
“hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verildiğinden bahisle, ilgili hakkında
verilen memuriyetten süreli olarak yasaklanma kararının nasıl değerlendirileceği ile adı
geçenin memuriyetine son verilip verilemeyeceği hususlarında görüş talep eden ilgi yazınız
ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde; “(1) Kişi,
kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu
olarak;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda,
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların
denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya
seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, …Yoksun bırakılır.
(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması
suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın
infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu
hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden
birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına
mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu
hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle
icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren
işlemeye başlar. …” hükmüne yer verilmiş olup, kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis
cezasına mahkum olanların hapis cezasının infazı süresince ve kişinin göreviyle ilgili bir suç
işlemesi halinde ise mahkum olunan hapis cezası nedeniyle cezanın infazından sonra işlemek
üzere belli bir süreyle memuriyet görevinden yasaklanacağı ifade edilmiştir.
Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna
alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların düzenlendiği 48 inci maddesinin “A) Genel
Şartlar” başlıklı bölümünün 5 inci fıkrasında; “Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak…” hükmüne yer
verilmek suretiyle, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha uzun süreli hapis cezası
alanlar ile affa uğramış olsa bile ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkum olanların
(cezanın niteliğine ve süresine bakılmaksızın) memur olamayacakları ifade edilmiştir.
Ayrıca, anılan maddede yer alan “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile” ifadesi çerçevesinde değerlendirildiğinde, ilgilinin işlemiş olduğu
suçun mahkeme kararında belirtilen memuriyetten yasaklama süreleri geçmiş olsa dahi
memuriyetine engel bir durum teşkil ettiği görülmektedir.
Öte yandan, 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci
maddesinde; “… (5) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda
hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise;
mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. … Hükmün
açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç
doğurmamasını ifade eder. …” hükmüne yer verilmiş olup, 657 sayılı Kanunun 48/A-5
maddesinde belirtilen mahkumiyetlerle ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmesi halinde, bu durumun memuriyete engel teşkil etmeyeceği
düşünülmektedir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; adı geçenin işlemiş olduğu
suçların 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesi kapsamında memuriyete engel bir suç
niteliğinde olduğu; ancak 5271 sayılı Kanunun 231 inci maddesi uyarınca “hükmün
açıklanmasının geri bırakılması”na karar verildiğinden bu durumun memuriyete engel teşkil
etmediği;
bu kapsamda ilgilinin memuriyet görevine son verilmesinin mümkün bulunmadığı
değerlendirilmektedir.
Merhaba,
cevabınız için teşekkür ederim.
Benim sorum daha çok güvenlik soruşturması ve atama ile ilgiliydi.
Konu hakkında bilginiz varsa paylaşabilir misiniz?
Tekrar teşekkür ederim.

Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 2843
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

Re: HAGB Memuriyete Engel midir?

Mesaj gönderen Güntülü » 07 Ara 2018 15:57

Güvenlik soruşturmanız da bu kayıtların çıkacağı kesin, yalnız değerlendirmenin de pek olumlu olmayacağı kanaatindeyim.

viewtopic.php?f=91&t=461213
www.kararara.com

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 1440
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Konum: Virankaya

Re: HAGB Memuriyete Engel midir?

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR » 07 Ara 2018 18:49

TCK 191 ve sürücü belgesindeki bağlantı gibi aynı bu durum da. Mantıken baktığımızda memuriyette kalmaya engel değilse memur olmaya da engel olmaması gerekmez mi Güntülü üstadım? Ya da memur olmaya engel ise memur kalmaya da engel olmalı.
Resim

etirose
Site Üyesi
Mesajlar: 20
Kayıt: 29 Haz 2018 17:01

Re: HAGB Memuriyete Engel midir?

Mesaj gönderen etirose » 07 Ara 2018 21:34

Sayın Kararara.com yetkilileri; Devlet Personel Başkanlığı çıkarılan KHK ile 1 yıl içerisinde kapatılma kararı alındı. Peki eğer DPB kapatılırsa bu yazınızdaki örnek hala geçerli olur mu yoksa ortadan kalkar mı? Yani DPB kapatılırsa HAGB memuriyete engel durumu ortaya çıkar mı? Teşekkürler

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 1440
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Konum: Virankaya

Re: HAGB Memuriyete Engel midir?

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR » 07 Ara 2018 23:28

5271 sayılı CMY'nin 231'inci maddesinin 5'inci fıkrasında "(5) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 KANUN NO: 5728/562) (KOD 1) iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder." demektedir. Burada bahsedilen husus hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına tabi olan hükmün herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını ifade etmesidir. Yani görüşler, genelgeler veya özelgeler değil önem verdiğimiz husus yasanın emredici hükmüdür.
Resim

Cevapla