Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku Kesin maddi tazminatın istinafı olur mu?

Kesin maddi tazminatın istinafı olur mu?

Hukuk Mahkemeleri Yargılama Usulü, Duruşma, İspat ve Deliller, İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, Gider Avansı, Yargılama Giderleri, Adli Yardım, Vekalet Ücreti, Temyiz, İstinaf, Tahkim, Avukat Hakları, Avukat Disiplin İşlemleri, Barolar...

imsel Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 153


açılan davada davacı(telefonla taciz suçuna istinaden) 2000 mtl maddi 4000 tl bir davalıdan 4000 tl bir davalıdan(davalının birinin telinden mesaj diğeri onu azmettirdi diye,yani aynı suç) manevi tazminat istedi.yerel mahkeme ispat edemediği gerekçesiyle 2000 tl maddi tazminatı tamamen reddetti.her iki davalıya toplam 2500 tl müştereken ve müteselsilen manevi tazminat verdi.davacı vekili hem maddi tazminatı hem de manevi tazminatı istinafa götürdü.maddi tazminatı kesin olmasına rağmen bam bozdu.kesin kararı esastan nasıl inceledi.inceleyebilir mi? manevi tazminatı da ayrı ayrı hükmetmelisin dedi.tazminatın sebebi telefondan atılan mesajın kadında meydana getirdiği üzüntü sonucu psikolojik etkilenemsi gözüküyor.tazminat sebebi bir.mağdur bir.mesaj atan bir davalı öbürü azmettirdi diye ayrı ayrı tazminat hükmü verilmesi doğrumu?


Dön Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku