Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku İdare mahkemesinin evrak isteği

İdare mahkemesinin evrak isteği

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21334


beratgil yazdı:
Teoman Bey Bende bir şey sormak istiyorum;

idare mahkemesi idareye Tebligat zarfı içeresinde Dava dilekçesini gönderiyor Ama hiçbir şey istemiyor. Tebligat zarfı üzerinde 01.02.2019 tarihli dava dilekçesi var diyor diğeri avukatın açıklamaları.

İdare Mahkemesi ne demek istiyor. ?

Başkalarında ise ara kararla şunu bunu onu bana gönder deyip dava dilekçesini gönderiyor.İnsan bundan ne istiyor anlıyor.
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

KANUN NO: 2577


İDARİ DAVALARIN AÇILMASI


MADDE 3 - 1. (Değişik: 4001 - 10.6.1994) İdarî davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır.

2. Dilekçelerde;

a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ile adresleri,

b) Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller,

c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,

d) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,

e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası

Gösterilir.

3. Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

mirsadd Site Üyesi

Mesajlar: 9


SGK ya karşı idare mahkemesine açtığım davada mahkeme milli savunma bakanlığını 3. taraf olarak ekledi ve evrak talebinde bulundu ve 15 gün içerisinde gönderilmesi zorunludur ibaresi yer alan tebliğatta 50 gün sonra cevap verildi ve cevap mahkemenin istediği evraklar olmadığı için tekrardan 2.kez evrak talebinde bulunuldu cevap tekrar aynısı oldu bu sefer mahkeme 3. kez evrak talebinde bulundu istenilen evrak gönderilmediği taktirde cumhuriyet baş savcılığına suç duyurusunda bulunacağını belirtip 15 gün süre verdi.gelen cevap tekrar aynı evrak ve mahkemenin istediği evrağın imha edilip ellerinde mevcut olmadığını belirtmiş.ancak evrak ellerinde ve zaten ben evrağı kendim alıp mahkeme dosyama katmıştım. şimdi bu durumda mahkeme karar mı verir yoksa cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla evrak talebinde mi bulunur.

Önceki

Dön İdare ve Vergi Hukuku