HACİZ İHBARNAMESİ 89, TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ SONUCU YATAN PARA

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 21794
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08

HACİZ İHBARNAMESİ 89, TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ SONUCU YATAN PARA

Mesaj gönderen teoman » 07 Oca 2019 20:52

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2009/11409
KARAR NO:2009/20607
KARAR TARİHİ:22.10.2009Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı E. K. tarafından başlatılan takibin kesinleşmesi üzerine alacaklı tarafından borçlulardan B...A.Ş.'nin 3. şahıslardaki alacakları için T.İş Bankası A.Ş'nin Levent Şubesine 1. haciz ihbarnamesi gönderildiği, bankaca verilen cevapta, takip borçlusu B..... A.Ş.'nin şube nezdinde 144.610,13 YTL bakiyeli hesabı bulunduğu, anılan hesap üzerinde İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2008/281 Değişik iş sayılı dosyasından sonra gelmek üzere haczin işlendiği bildirilmiştir.

Şikayetçi bankanın ilgili hesabında bulunan para, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.02.2008 tarih ve 2008/281 Değişik iş sayılı tevdi mahalli tayini kararı sonucu yatan paradır. Söz konusu hesaptaki paranın aidiyeti nizalı olup, paranın dosya borçlusuna ait olduğuna ilişkin kararda bir hüküm mevcut değildir. Zira söz konusu tevdi mahalli kararında bu paranın karar borçlusu olan Y.....A.Ş.'nin 01/01/2007 başlangıç tarihli sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tediyesine ilişkin olduğunun belirtildiği ve kararda alacaklı olarak takip borçlusu B....A.Ş.'nin yanı sıra T....A.Ş.'nin de alacaklı olarak gösterildiği görülmüştür.Bu durumda söz konusu hesaptaki paranın hangi şirkete ait olduğu bu aşamada henüz belli değildir. Ayrıca daha sonra tevdi mahalli kararını veren mahkeme, hak sahibinin ihtilaflı alacak olarak kayıt edilmesi gerektiğini 25/07/2008 tarihli kararı ile T.İş Bankasına bildirmiştir. Bu durumda ihtilaflı olan bu hesaptaki paraya ilişkin olarak haciz ihbarnamesi gönderilemeyeceği gibi, paranın icra dosyasına yatırılması için icra müdürlüğünce anılan şikayetçi bankaya talimat verilmesi de yasaya uygun değildir.

Diğer yandan İİK'nun 89. maddesinde belirtilen prosedür tamamlanmadan, yani 2. ve 3. haciz ihbarnameleri gönderilmeden paranın gönderilmesi de istenemez. Mahkemece şikayetin kabulü yerine reddine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22/10/2009 gününde oy birliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla