Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Borçlar Hukuku Özel öğrenci yurtları senet iptali

Özel öğrenci yurtları senet iptali

Sözleşme, Alım Satım, Bağış, Kefalet, Vekalet, Tazminat Davaları, Kusur Sorumluluğu, Sebepsiz Zenginleşme, Haksız Fiil, Faiz, Temerrüt Faizi, Gecikme Faizi, Zamanaşımı...

avhnmlh Site Üyesi

Mesajlar: 1


Merhabalar,
Müvekkil özel bir yurda kayıt yaptırırken 10 tane senet imzalamış ve bununla beraber bir sözleşme akdedilmiş. Sorularım şu şekilde;

1-Sözleşmede, sözleşme feshedilirken yerine bir başkasının bulunması gerektiği aksi takdirde diğer taksitlerin de muaccel hale geleceğine ve cezai şart ödenmesi gerektiğine ilişkin ibareler mevcut. TBK’nun 346. maddesi uyarınca bu hükmün geçersizliğini ileri sürebilir miyiz ?

2- Sözleşmede müteselsil kefile ilişkin hükümler var. Fakat müteselsil kefil sıfatıyla sözleşmeyi imzalayan kişi tarihi el yazısıyla atmamış. Böyle bir durumda müteselsil kefaletin geçersizliğini ileri sürebilir miyiz ?

3- Sözleşmede yurtta huzur ve sükûnun yurt yönetimi tarafından sağlanacağı, talimatlara uymayan öğrenciler hakkında para cezası uygulanacağı, bu tür hal ve hareketlerini devam ettiren öğrenciler hakkında ise yurttan çıkarma cezası verileceğine ilişkin hükümler mevcut olmasına rağmen yurdun yaptırımları sözlü ikazın ötesine geçmiyor ve yurtta huzur ve sükûn sağlanamamış oluyor. Bu durumu sözleşmeyi ihlal sayarak senetlerin iptalinde öne sürebilir miyiz?

4- İlgili yönetmelik hükmüne göre taahhütlerini yerine getiremeyen yurt yönetimi öğrenciye depozitosunu ve geriye kalan ücretleri iade etmek zorundadır şeklinde bir hüküm mevcuttur. Bu hüküm senetlerin iptalinde işimize yarayabilir mi ?
Bu tip durumların halline çare olabilmek ve bu mağduriyeti yaşayan ve yaşayacak olan öğrencilere yol gösterici olmak maksadıyla meslektaşlarımın görüş ve yorumlarını bekliyorum.


Dön Borçlar Hukuku