Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku Kyok kararı ve 6284 koruma sonrası?

Kyok kararı ve 6284 koruma sonrası?

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...

ASiveMAVi Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 71


Merhaba savcılık 6284 sayılı yasa ile koruma kararı veriyor. Ancak dosya inceleme aşamasında kyok kararı çıkıyor

Bu durumda 6284 tedbiri usulsüz bir şekilde cezaya dönüşüyor

Kyok nedeniyle idareye dava açılabilir mi ve bu konuda danıştay kararı var mı acaba


Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28882ASiveMAVi yazdı:
Merhaba savcılık 6284 sayılı yasa ile koruma kararı veriyor. Ancak dosya inceleme aşamasında kyok kararı çıkıyor

Bu durumda 6284 tedbiri usulsüz bir şekilde cezaya dönüşüyor

Kyok nedeniyle idareye dava açılabilir mi ve bu konuda danıştay kararı var mı acaba6284 Sayılı kanun kapsamında tedbirlere hükmedilmiş olması KYOK kararı verilmesine engel olmadığı gibi, KYOK verildi diye idareye ya da savcıya bir yaptırım da uygulanamaz diye düşünüyorum. Çünkü 6284 sayılı kanun kapsamında tedbirlerin uygulanması için salt iddia yeterli olup, delil aranmamaktadır. Diğer taraftan KYOK verilmesi nedeniyle hakkında tedbir uygulanan kişinin tedbirin kaldırılmasını ya da değiştirilmesini isteme hakkı bulunmaktadır.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

ASiveMAVi Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 71


peki bu durumda masumiyet karinesi çöpe gitmiş olmuyor mu ?

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21692


Sayın adminin de belirtiği üzere bu kararlara karşı itiraz usulü vardır.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28882ASiveMAVi yazdı:
peki bu durumda masumiyet karinesi çöpe gitmiş olmuyor mu ?


Hukukta üstün yarar ilkesi vardır, bu ilke doğrultusunda, masumiyet karinesinin zedelenmesi ile çocuğa ya da kadına vurulan bir tokat kıyaslandığında ben şahsen masumiyet karinesinin zedelenmesine rıza gösteririm.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

ASiveMAVi Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 71


Dediğinize bende hem fikrim darp vesaire varsa kyok kararı amenna

Ancak uygulama o kadar da masum değil

Mecliste de bu konuda bir araştırma yapılmıştı

Uygulamada kadın polisi aradığı an sorgusuz sualsiz direkt 6284 koruma kararı çıkıyor

Tabi adam masum olduğunu mahkeme de ispatlıyor yalnız o karar ceza olarak kayıtlara geçiyor ki bu konuda bir çok yuva yıkılıyor masum olduğu halde peşinen adam ceza alıyor

IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1392
Konum: Virankaya


Delil aranmasından bahsediyorsunuz. Bir açıdan baktığınızda doğrudur.

Peki kadına veya çocuğa bana delille gel kardeşim dediğiniz zaman tanığı olamayan, delil bulamayan ve gerçekten işkence gören mağdurlar ne olacak?

Bir kadını veya çocuğu dövmek için iz bırakmayacak yerlerine vurmayı hesaplayan varlıklar var bu ülkede...
Resim

ASiveMAVi Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 71


Delil yalnızca darp izi değil ki

Tanık, kamera kaydı ses kaydı vesaire her türlü delil olabilir

Ancak yasanın uygulamasında delil aranmıyor kadının yani müştekinin beyanı delil kabul ediliyor ki bu da hukuk sisteminin varlığına aykırı değil mi

Bunu bilen kadınlar boşanma davası açınca veya açılınca tek beyanla 6284e sığınıyor

Ki adliyelerde bu şekilde muazzam bir dosya yükü var

IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1392
Konum: Virankaya


Bu yasanın uygulanması tamamen tedbir amaçlı. Sonrasında gelen ceza veya hukuk davalarında kişi suçsuzluğunu ispat etme hakkına sahip. Fakat diğer yönden düşünürsek; yasayı uygularken delil arama şartı getirildiğinde gerçekten şiddete, eziyete uğrayıp delili olmayan kadınları veya çocukları nasıl koruyacağız?
Resim

ASiveMAVi Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 71


T.C.
Yargıtay
18. Ceza Dairesi

Esas No:2015/4916
Karar No:2015/6926
K. Tarihi:Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
1- Sanık hakkında katılana yönelik hakaret ve yaralama eylemlerinden dolayı verilen beraat kararlarının temyizinde;
Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik katılanın temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
2- Sanık hakkında mağdur O.. Y..'a yönelik yaralama suçundan verilen hükmün temyizine gelince; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak;
Sanığın oğlu olan mağduru tokatlamak suretiyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralaması şeklindeki eyleminin, terbiye ve tedip hakkı sınırlarını aştığı gözetilmeden yasal olmayan ve yetersiz gerekçe ile beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılanın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 08.10.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Sonraki

Dön İdare ve Vergi Hukuku