Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İcra ve İflas Hukuku BORÇ TAKİBİNDE RESMİ OLMAYAN YOLLARDAN BORÇLUYA ULAŞILABİLİR Mİ?

BORÇ TAKİBİNDE RESMİ OLMAYAN YOLLARDAN BORÇLUYA ULAŞILABİLİR Mİ?

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...

Handan dursun Site Üyesi

Mesajlar: 1


Bir hukuk bürosu sosyal medyayı interneti kullanarak bir borçlu hakkında bilgi edinerek telefon mail ya da mesaj ile hem borçluyu hem de üçüncü kişileri rahatsız etmesi yasalara uygun mudur? Uygun değilse bunun için hakkımızı nasıl arayabiliriz?
Dön İcra ve İflas Hukuku