Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku Ankara BİM, 2. İdari Dava Dairesi kararını nerden bulabilirim?

Ankara BİM, 2. İdari Dava Dairesi kararını nerden bulabilirim?

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...

Cengiz358 Site Üyesi

Mesajlar: 5


Ankara BİM, 2. İdari Dava Dairesinin 22/11/2018 tarih ve E. 2018/2726 , K:2018 sayılı kararını bulmama yardımcı olurmusunuz. bir türlü bulamadım?


avukatbey Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 72


Cengiz358 yazdı:
Ankara BİM, 2. İdari Dava Dairesinin 22/11/2018 tarih ve E. 2018/2726 , K:2018 sayılı kararını bulmama yardımcı olurmusunuz. bir türlü bulamadım?ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
İKİNCİ İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO : 2018/2726
KARAR NO : 2018/3063

İSTEMİN ÖZETİ
: ... Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan dava tarafından, 19.03.2018 tarihli dilekçe ile Op. Dr. O.K.'den şikayetçi olması üzerine yürütülen disiplin soruşturmasında, söz konusu kişi hakkında disiplin cezası verilmeyerek benzeri davranışların tekerrüründe disiplin cezası ile tecziye edileceği konusunda ikaz edilmesine ilişkin 16.04.2018 tarih ve 17 sayılı ...Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan davada; kamu görevlisinin disiplin suçu işlediğine dair ciddi bir suç duyurusu veya şikayeti halinde ilgili hakkında soruşturmanın yapılması zorunluluğu bulunmakta ise de, soruşturmanın sonucunda disiplin cezasına gerek görülmemişse şikayetçinin kendisini doğrudan ilgilendirmeyen bu sonuca karşı açtığı davanın incelenmesine ehliyet yönünden imkan bulunmadığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin ...2. İdare Mahkemesi'nce verilen 12/06/2018 gün ve E:2018/348, K:2018/395 sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu, zira davacının şikayet edilen doktora disiplin cezası verilmemesinden dolayı olumsuz etkilendiği ve itibarının zedelendiği ileri sürülerek, kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek, gereği görüşüldü :

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 12/06/2018 gün ve E:2018/348, K:2018/395 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf isteminin REDDİNE, yargılama giderlerinin istinaf başvurusunda bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın istinaf isteminde bulunana iadesine, 2577 sayılı Kanunun değişik 45.maddesinin 6.fıkrası uyarınca KESİN olarak 22/11/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cengiz358 Site Üyesi

Mesajlar: 5


İlginiz için çok teşekkürler gerçekten. burdan cevap beklerken bu kararı ben bi yerden aldım. Şimdi konunun tam olarak ne olduğunu anlayıp benim davam ile benzerliği olup olmadığını anlamak istiyorum. dolayısıyla bu kararda görüldüğü gibi bu kararın içeriğinde sanırım Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 12/06/2018 gün ve E:2018/348, K:2018/395 sayılı kararı yerınde bulmuş BİM. bu bahsettiğim mahkeme kararı içeriğine nasıl ulaşabiliriz. Çünkü bu gönderdiğiniz kararda ceza gerek görülmemiş ve haliyle verilmemiş. Davacı ceza verilmediği için kararı bozmak istemiş gibi gözüküyor. Benim bi davam var. Ceza gerek görülmesine rağmen disiplin amiri resen yorumlayıp ceza vermedi. Bu davam ile aynı durum mu ki bu dava emsal gösterilmiş ona bakmak istiyorum.
Zamanım da çok kısıtlı bu cuma başvuru süreci bitiyor. Kısaca bana Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 12/06/2018 gün ve E:2018/348, K:2018/395 sayılı kararı da atabilir misiniz?

IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1392
Konum: Virankaya


BİM kararından anladığım, hakkında şikayetçi olduğun bir kamu görevlisi aleyhinde yapılan soruşturma neticesinde verilen karar ne olursa olsun şikayetçi olarak karara karşı itiraz hakkının bulunmadığı...
Resim

Cengiz358 Site Üyesi

Mesajlar: 5


Peki valilik tarafından görevlendirilen incelemeci kişi hakkında ceza gerek görüyor. Valilik bu raporu çalıştığı kuruma gereği yapılmak üzere gönderiyor. Ama kurumu kişi hakkında özverili çalışıyor vs sebepler ile ceza verilmesine gerek görmüyor. Buna karşı itiraz edilmez mi? Sonuçta ceza gerek görülen bir rapor gereği yapılmak üzre gönderiliyor.

Cengiz358 Site Üyesi

Mesajlar: 5


Son istediğim karar a gerek kalmadi ilgilenen herkese teşekkürler. Dava ilgili kişisine ulaşıp konuyu kendisinden dinledim. Dolaysıyla gerek kalmadi.


Dön İdare ve Vergi Hukuku