MAHKEMEDE DAVANIZ BİTTİ KARARDA ÇIKTI, ŞİMDİ NE OLACAK?

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22083
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

MAHKEMEDE DAVANIZ BİTTİ KARARDA ÇIKTI, ŞİMDİ NE OLACAK?

Mesaj gönderen teoman » 08 Eki 2012 00:30

:arrow: Davam Bitti, Karar Çıktı, Süreç Tamamlandı mı?

Yargılama işlerinin tamamı büyük bir ciddiyet gerektiren karmaşık süreçlerin sonucudur. Hukuk düzeni bu süreç içerisinde hatalar yapılabileceğini öngörmüş ve kararın doğruluğunu bir diğer mahkeme aracılığı ile kontrol imkânı getirmiştir. İtiraz hakkı tanınan kararlara ilişkin olarak ilk derece mahkemelerine, temyiz hakkı tanınmış kararlar hakkında ise üst derece mahkemelerine başvurmak mümkündür. Yargılama süreci kesinleşmiş karar ile tamamlanır.

:arrow: Kesinleşmiş Karar Nedir?

Aleyhinde başvurulacak hiçbir kanun yolu kalmayan karara kesinleşmiş karar denir. Kanun pek basit meselelerde kanun yollarına başvurma hakkını tanımamıştır. Bu istisnaların dışında tüm kararların bir kez daha gözden geçirilmesini temin için kanun yolları belirlenmiştir. Bu hakkın süresi içinde kullanılmaması veya kullanıldığı halde ilgili mahkeme incelemesinden geçip reddedildiği durumlarda mahkeme kararı kesinleşmiş hale gelir.

:arrow: İlam Nedir?

Yargılama sonucunda mahkeme tarafından verilen karar yazılarak taraflara imzalı ve mühürlü olarak verilir. Bu yazıya “ilam” adı verilir. İlamın son bölümünde verilen kararın kesin olup olmadığı, karar hakkında hangi merciye kaç günlük bir süre içerisinde başvurma hakkınız olduğu yazılır. Karar ancak bu belirli süre içerisinde davanın tarafları kanun yollarına başvurmazsa kesinleşir.

:arrow: Kararın Kesinleşmesi Nasıl Sağlanır?

Hukuk mahkemelerinde karar aleyhine kanun yollarına başvurulabilmesi için kararın taraflara tebliği gerekir. Gerekçeli kararın yazılmasından sonra karar harcının ödenmesi ile kararın taraflara tebliği ile kesinleşmesi için gerekli süre işlemeye başlar. Öte yandan iş mahkemeleri ve ceza mahkemelerinde taraflar kararı öğrendiğinde süre işlemeye başlar. Eğer karar karşı tarafın yüzüne okunmuşsa o tarihten, değilse tebligattan itibaren işlemeye başlar. İdare mahkemesi de kararı taraflara tebliğ edecektir. Bu mahkemelerde ayrıca bir işlem yapmanıza gerek yoktur.:arrow: Kesinleşme Nasıl Tespit Edilir?

Kararı veren mahkeme kalemine başvurarak kararın kesinleşip kesinleşmediğini öğrenebilirsiniz. Temyize tabi kararlarda karar aleyhine temyiz yoluna başvurulmamışsa veya temyiz incelemesi sonucu karar onaylanmışsa mahkeme kalemi ilgili kararın üzerine “kesinleşme şerhi” denilen bir açıklama yazar. Bu şerh kararın kesinleştiğini bildirir.

:arrow: Temyiz Nedir?

Temyiz; hakkınızda verilen kararın bir kez de üst mahkeme tarafından incelenmesi demektir. Adli yargıda üst mahkeme Yargıtay, idari yargıda ise Danıştay’dır. İdare ve vergi mahkemelerinin bazı kararlarına karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir.

:arrow: Temyiz Nasıl Yapılır?

Yasal süresi içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yapılır..

:arrow: Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Hakkınızda karar veren mahkemeye verilecek olan bu dilekçede kararı “temyiz ettiğiniz” açıkça ifade edilmelidir. Bu dilekçede, neden hükmün bozulmasını istediğinizi göstermeniz zorunludur. Yargılama esnasında oluştuğunu düşündüğünüz hukuka aykırılıkların tamamını sıra numarası vererek açıkça yazmanız gerekir. Temyiz dilekçesi taraf sayısından bir fazla nüsha halinde teslim edilir.

:arrow: Temyizde Ne İncelenir?

Temyiz incelemesinin amacı yargılama esnasında bir hukuka aykırılık olup olmadığını tespit etmektir.

:arrow: Temyiz Süreleri Nedir?

Her mahkemenin temyiz süresi farklıdır.
• Ceza Mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden (tebliğ veya tefhimden) itibaren 7 gündür.
• Asliye Hukuk Mahkemelerinde (Aile, Ticaret ve Tüketici mahkemeleri) tebliğden itibaren 15 gün,
• Sulh Hukuk Mahkemelerinde tebliğden itibaren 8 gün,
• İcra Hukuk Mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden (tebliğ veya tefhimden) itibaren 10 gün,
• İş Mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden (tebliğ veya tefhimden) itibaren 8 gündür.
• İdare ve Vergi Mahkemelerinde temyiz süresi tebliğden itibaren 30 gündür.

Belirtildiği üzere bazı mahkemelerde süre hâkim tarafından karar açıklandığında başlarken, bazılarında kararın tebliğ edilmesi ile işlemeye başlar. Karar temyiz hakkı olan kimsenin yokluğunda alınmış ise temyiz süresi kararın bu kişiye yazılı olarak bildirilmesinden (tebliğ edilmesinden) itibaren işlemeye başlar. Temyiz süresinde dilekçe vermezseniz temyiz hakkınızdan vazgeçtiğiniz anlamına gelir.

:arrow: Temyiz Sonucunda Ne Olur?

Yargıtay/Danıştay, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı inceler, hukuka aykırı bir husus saptarsa kararı bozar. Bozulan karar bir kez daha görüşülmek üzere kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilir. Yargıtay/Danıştay hukuka aykırı bir husus olmadığı görüşüne varırsa kararı onar. Böylece karar kesinleşmiş olur.

:arrow: Temyiz Edersem Cezam Ağırlaşır mı?

Hayır. Halk arasında “Yargıtay’a başvurduğumda haksız çıkarsam karar daha da ağırlaşır” yönünde yanlış bir inanış vardır. Bu fikir tümüyle yanlıştır. Yargıtay temyiz edenin aleyhine karar vermez, cezayı ağırlaştırmaz. Hüküm sadece sanık tarafından temyiz edilerek bozulmuşsa yeniden yargılama sonucu verilecek ceza, önceki hükümle verilen cezadan daha ağır olamaz. Ancak unutulmamalıdır ki; katılanın (suçtan mağdur olan ve yargılamaya katılan kişinin) ve Cumhuriyet Savcılığı’nın da temyiz hakkı vardır. Bunların temyiz başvurusu sonucunda karar sanığın aleyhine bozulabilir.

:arrow: Karar Kendiliğinden Temyiz Olur mu?

Hayır. Temyiz için talep etmek gereklidir. Bu kuralın bir istisnası vardır. Onbeş sene ve daha fazla hapis cezası verilen kararlar temyiz talebi olmasa dahi Yargıtay tarafından incelenir. Bu durumda olanların dışında tüm dosyalarda temyiz mutlaka davanın taraflarından birisi tarafından talep edilmelidir. Eğer hükmün açıklanmasından itibaren süresi içerisinde temyiz talebinizi hükmü veren mahkemeye bildirmezseniz temyiz hakkınızdan vazgeçmiş sayılırsınız. Cumhuriyet Savcısı kararı temyiz hakkına sahiptir, sanığın lehine veya aleyhine olarak temyiz yoluna gidebilir.

:arrow: Kararı Temyiz Etmedim, Beraber Yargılandığım Diğer Sanık Temyiz Etmiş. Ben de Bundan Yararlanabilir miyim?

Hüküm, sanık lehine bozulmuşsa ve bu hususların diğer sanıklara da uygulanması olanağı varsa, siz de temyiz isteminde bulunmuş gibi hükmün bozulmasından yararlanabilirsiniz. Ancak bu durum bozmanın otomatikman sizin için de geçerli olacağı anlamına gelmez. Eğer bozmanın diğer sanıklara uygulanma olanağı yoksa karar sizin yönünüzden kesinleşirken temyiz eden diğer kişiler yönünden bozulur.

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Ceza davalarında karar açıklandığında yedi günlük temyiz süresi işlemeye başladığı için gerekçeli karar yazılana kadar “süreyi durdurmak” için verilen dilekçeye halk arasında “süre tutum dilekçesi” adı verilmiştir. Süre tutum olarak adlandırılan dilekçe “temyiz ettiğinizi ve temyiz gerekçelerinizi gerekçeli karardan sonra yazılı olarak belirteceğinizi” bildiren dilekçedir. Bu nedenle “süre tutum” dilekçesi vermek istediğinizde bu dilekçede mutlaka “temyiz ettiğinizi” açıkça belirtmeniz gerekir. İş davalarında da aynı usul uygulanmaktadır, bunun dışında hukuk davalarında böyle bir uygulama yoktur.

:arrow: Temyizde Duruşma Yapılır mı?

Temyiz incelemesi kural olarak dosya üzerinden duruşma açılmadan yapılır. Ancak bazı yasal şartların bulunduğu durumlarda tarafların talebi üzerine veya yüksek mahkeme tarafından gerek görülmesi halinde temyiz duruşmalı olarak yapılabilir. Ceza dosyaları temyiz duruşmasına sadece sanık (ve avukatı) çağrılır. Tutuklu sanık Yargıtay’da yapılan temyiz duruşmasına katılamaz. Temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasını istiyorsanız bu talebinizi temyiz dilekçenizde belirtmeniz gerekir.


:arrow: Örnek.
Süre Tutum Dilekçesi


.............................MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :.......

TEMYİZ EDEN SANIK :.......

DAVACI :.......

MÜDAHİL :.......

D.KONUSU : Mahkemenizin verdiği ../../.... tarihli ve ../.... E. Ve ../.... K. sayılı kararın temyiz edildiğini gösterir, süre tutum dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :1-Mahkemenizin verdiği yukarda tarih ve sayısı belirtilen kararını usul ve yasaya aykırı bulduğumdan temyiz ediyorum.

2-CMUK m.314'e göre gerekçeli temyiz dilekçemi gerekçeli mahkemeniz kararının tarafıma tebliğinden sonra yasal süresi içinde vereceğim.

İSTEM SONUCU : Gerekçeli mahkeme kararının tarafıma tebliğinden sonra ayrıntılı temyiz dilekçesi verme hakkımı saklı tutarak, hükmün bozulması dileğiyle temyiz ettiğimi saygılarımla sunarım. ../../2012

Sanık
Av.Adı ve Soyadı
İmza
:arrow: Örnek.

YARGITAY …. HUKUK DAİRESİNE

Gönderilmek üzere
......................ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNEDOSYA NO :TEMYİZ EDEN :VEKİLİ :DAVALI :KONU : ...Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../…. E ve ……/…. K numaralı …./…./….. tarihli kararının temyizen bozulması talebidir.TEMYİZ NEDENLERİ : Müvekkilim hakkında, asılsız ve hakaret derecesine varan iddialar ileri sürerek, kişilik haklarına hukuka aykırı biçimde yapılan tecavüz sebebiyle , müvekkili manevi zarara uğratan davalılardan …Asliye Hukuk Mahkemesi ile manevi zararın tazmini talep edilmiş fakat mahkemece bu talebimiz tamamen reddedilmiştir.

Dava konusu olayda ileri sürülen asılsız iddialarda müvekkilin adı açık bir şekilde belirtildiği gibi toplanan delillerden de anlaşılacağı üzere tamamen müvekkile karşı işlenen bu fiilden müvekkil ağır bir manevi zarara uğramıştır.Buna karşılık mahkemece talebimiz reddedilmiştir. (…) Yerel mahkemenin usul ve yasaya aykırı olan bu kararının bozulması gerekmektedir.SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin verdiği kararın TEMYİZEN BOZULMASINA karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. …/…/2012Temyiz Eden Davacı Vekili

Av.
:arrow: Örnek.
Duruşmalı (Murafaalı) ve Tahliye Taleplidir.

YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
GÖNDERİLMEK ÜZERE
................... AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

TEMYİZ VE SÜRE TUTUM
TALEP EDEN SANIK : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres

SUÇ : Sarkıntılık, ırza geçme, alı koyma

MAĞDURLAR : Adı ve Soyadı, Açık kimliği, Adres
Adı ve Soyadı, Açık kimliği, Adres
Adı ve Soyadı, Açık kimliği, Adres

TALEP KONUSU : Temyiz ve süre tutum isteğimizin kabulü ile işbu hükmün bozulmasına, müvekkilimin tahliyesine ve temyiz incelemesinin murafaalı yapılması karar verilmesi dileğidir.

TEMYİZ NEDENLERİ : Mahkemece verilen hüküm usul ve yasaya aykırıdır. Sanığın beraati yerine mahkûm edilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Tarafımıza gerekçeli karar gelinceye kadar süre tutum isteğimizle birlikte iş bu temyiz dilekçemizi veriyoruz.

HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 291, 299 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle, işbu hükmün bozulmasına, müvekkilimin tahliyesine ve gerekçeli temyiz layihamızı hazırlayabilmek için, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine kadar süre tutum isteğimizin de kabulüne, temyiz incelemesinin murafaalı yapılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…
Sanık vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
:arrow: Örnek.

Dosya Esas: …/…
Karar: …/…

YARGITAY ( ) İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
..................AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

TEMYİZ EDEN
(SANIK) : Adı ve Soyadı, TC. Kimlik No
Adres
MÜDAFİİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVACI : K. H.
DAVAYA KATILAN : Adı ve Soyadı
Adres
SUÇ :
TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
TEMYİZ NEDENLERİ :
1- Dosya kapsamı incelendiğinde, müvekkilimin atılı suçu işlediğine dair soyut iddia ve beyanlar dışında yeterli, kesin inandırıcı, her tür şüpheden uzak hiçbir somut delil elde edilememiştir. Müvekkilim, yaşamını sürdürebilmek ve ailesine katkıda bulunabilmek için düzenli ve sürekli çalışmış ve geçimini daima çalışarak devam ettirmeye çalışmış kişilikte bir insandır.
2- Daha önceki beyanlarımda da tekrarla belirttiğim üzere müvekkilim, atılı suça konu olaylara istihbarat görevlisinin diğer sanıklara ulaşmak amacı ile (müvekkilimin diğer sanıklardan Gökhan’ı sadece tanıyor olmasından dolayı), müvekkilimi aracı olarak kullanmasından dolayı, olayların farkında olmadan dâhil olmuştur. Bu husus özellikle istihbarat görevlisinin beyanlarından açıkça anlaşılmaktadır.
3- Öncelikle, müvekkilimin atılı suçu işlediğine dair, soyut iddia ve bayanlardan öte, suçu işlediğini ispata yeter nitelikte, her tür şüpheden uzak, kesin inandırıcı hiçbir somut delil bulunmaması ve bununla bağlantılı olarak, ceza hukukunun temel ilkelerinden “Şüpheden Sanık Yararlanır” ilkesi gereği müvekkilimin beraatine karar verilmesi gerekirken mahkûmiyet kararı verilmiş olması, usul ve yasaya açık aykırılık teşkil etmektedir.
4- Beraat talebimiz yasaya aykırı şekilde reddedilerek, müvekkilim hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23. maddesi kapsamında, açıklanmasının geri bırakılmasına ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmesi gerekirken bu yöndeki talebimiz de yasaya aykırı şekilde reddedilmiştir.
5- Müvekkil hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken, yasal unsurları oluşmayan atılı suçtan dolayı mahkûmiyet kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, hükmü temyiz etme gereği doğmuştur.
HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 286 vd. ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Müvekkilim hakkında mahkûmiyet kararı usul ve yasaya aykırı olup, yukarıda belirtmiş olduğum nedenler ve ayrıca re’sen tarafınızca inceleme esnasında tespit edilecek olan hususlar çerçevesinde ......... Ağır Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve E. 2012/…, K. 2012/… Sayılı kararının bozulmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. …/…/2012

Sanık Adı ve Soyadı
Avukat Adı ve Soyadı
İmza:arrow: Örnek idari dava temyiz dilekçesi

DANIŞTAY İLGİLİ DAVA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA
SUNULMAK ÜZERE
… İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

DOSYA NO : .

TEMYİZ EDEN (DAVACI) :

VEKİLİ :

DAVALI : İçişleri Bakanlığı-

KONU : ………İdare Mahkemesinin …./…/…… tarih, ……/…Esas ve …/…Karar sayılı kararının BOZULMASI talebi ile temyiz sebeplerinin sunulmasından ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ :
TEMYİZ TARİHİ :
TEMYİZ SEBEPLERİ :
1. 25 Aralık 1985 tarih ve 3249 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'un 1, 2 ve 3. maddelerine göre "..... bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş filler sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ve yer değiştirme cezaları hariç olmak üzere, kanun, tüzük ve yönetmelik gereği verilen disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiştir. Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır" hükmü mevcuttur.
2. Diğer taraftan 18 Haziran 1992 tarih ve 3817 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'un 1. maddesine göre, "devlete karşı işlenmiş suçlarla yüz kızartıcı suçlar sebebiyle kurumla sürekli ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğuran cezalar, yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezasını gerektiren suçlar hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler gereği verilen disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiştir. Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır" hükmü mevcuttur.
3. Yukarıda belirtilen her iki kanunda da açıkça, verilen disiplin cezalarının ilgililerin isteği dahi aranmaksızın sicillerinden çıkarılacağı belirtilmektedir. Ancak, idarenin savunmalarından anlaşıldığı gibi, idare, kanunun emrini yerine getirmemiş, müvekkilimi tekrar görevine atamama sebebi olarak iki günlük maaş kesme gibi bir cezaya dayanmıştır. Hem de sicilinden kanunun emri gereği çıkarılması gereken bir cezaya dayanmıştır. Bu durum, idarenin keyfi olarak hareket ettiğini göstermektedir. Eğer kanunlar uygulanmayacaksa, çıkarılmalarında da herhangi bir menfaatin olmayacağı açıktır. Madem ki bir kanun yürürlüğe girmiştir, hükümlerinin uygulanması bakımından da idarenin gerekli dikkat ve titizliği göstermesi gerekir.
4. Ayrıca, müvekkilimin ayrıldığı sınıfta boş kadro bulunmaktadır. Ve müvekkilim bu sınıfın gerekli olan niteliklerini de taşımaktadır. Ailevi sebeplerden dolayı görevinden ayrılan müvekkilimin aynı memuriyet görevine alınmayışı, sübjektif bir tutum örneğidir.
5. İdare yapmış olduğu her türlü eylem ve davranışlarında, sahip olduğu taktir hakkını objektif ölçütlere uygun olarak kullanmalıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 92 ve 97. maddelerinin incelenmesinden de anlaşılabileceği üzere görevlerinden çekilmiş bulunan devlet memurları, yeniden aynı göreve atanabilirler. Söz konusu Kanunun 92. maddesinde boş kadro olmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak kaydıyla ATANABİLECEKLERİNİ hükme bağlamıştır. Buradaki taktir yetkisinin objektif olarak kanuna, hukuka, hizmet gereklerine ve kamu yararına uygun olarak kullanılması gerekir. Davalı idare burada taktir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olamayan bir biçimde kullanmış bulunmaktadır.
6. Bu itibarla, idarenin söz konusu işleminin, hukuka ve idare hukukunun temel esaslarına aykırı olmasından dolayı iş bu temyiz dilekçesinin sunulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İdari Yargılama Usul Kanunu, Danıştay Kanunu ve diğer sair mevzuat.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıdan sayılan nedenlerle…………İdare Mahkemesinin usul ve kanuna aykırı …../…./….. tarih, .…Esas ve ./…Karar sayılı kararının BOZULMASI'na, ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2012

……/……/….
Davacı Vekili

http://WWW.KARARARA.COM

Yargıtay Hukuk daireleri,Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararları,Yargıtay Ceza Dairesi Kararları,Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararları,Danıştay Dairesi Kararları,Anayasa Mahkemesi Kararları.AİHM Kararları,Uyuşmazlık mahkemesi Kararları hizmetini siteye münasıran özel arama motoru veya alfabetik fihrist sistemi ile bu hizmetide size sunmakta olup.Ayrıca Yargıtay dairelerine davalarınız ile ilgili Temyiz dilekçesini elektronik ortamda otamatik hazırlama ve Ayrıca Elektronik olarak yargı masrafları hesaplama otomasyon sistemide sitemize münasıran özel olarak siz üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22083
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: MAHKEMEDE DAVANIZ BİTTİ KARARDA ÇIKTI, ŞİMDİ NAPIÇAKSINI

Mesaj gönderen teoman » 08 Eki 2012 01:03

Mor Menekşe yazdı:Çok faydalı ve güzel bir konu üstadım emeğinize sağlık.
Teşekkürler Üstadım.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla