GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONRASI GEÇ ATAMA YAPILMASINDAN DOLAYI ÖZLÜK KAYBI (MAAŞ FARKI)

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...
Cevapla
justice17
Yeni Üye
Mesajlar: 2
Kayıt: 04 Tem 2019 19:49

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONRASI GEÇ ATAMA YAPILMASINDAN DOLAYI ÖZLÜK KAYBI (MAAŞ FARKI)

Mesaj gönderen justice17 » 04 Tem 2019 20:09

Merhaba aşagıda anlatacağım hususla ilgili sizlerden görüş ve arayıp bulamadığım bildiğiniz ictihat veya ilk derece mahkemesi kararı varsa talep ediyorum yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
2017/Nisan ayında yeterlik sinavi sonrası kurum mulaktınıda geçerek yardimciliktan cikmaya ve üst kadroya gecme hakkina sahip oldum. Fakat atamam 2019/Mart ayinda yapildi. Atama oncesi bazi arkadaslarim kuruma yazi yazarak atama isleminin yapilmasini isteyerek ozluk haklarinin kayiplariyla karsilanmasini istediler bazilariysa benim gibi idareye basvurmadi cunku atandiktan sonra dava yoluyla kaybimizi karsilayabilecegimizi dusunuyorduk. Fakat idareye basvuran arkdaslar idarenin zimmi reddinden sonra mahkeme yoluna gittiler ve mahkeme gecen aylarda karar verdi. Kararda atamaya hak kazananlarin mulakat tarihinden itibaren degilde idareye basvuru tarihlerinden itibaren ( basvuranlarin tarihleri farklilikta gostermekte) ozluk haklarinin maas farklarinin yasal faiziyle davacilara odenmesine karar vermis. Karar dayanagida idarenin atama islemini yapabilmesi icin mulakat tarihinden itibaren makul bir sure gecmesi bu makul sure kavrami icin bir somut husus bulunmadığı bu yuzden idareye basvuru tarihlerinin esas alinmasinin gerektigi seklinde olmus. Fakat atanma islemi icin benim idareye basvurmam ve kazandigim bir yeterlik mulakatindan sonra kuruma beni atayin demek gibi bir zorunlulugum hukuken yok. Simdi sizlere sorum 1) makul sure kavramina dava acan arkdaslarda itiraz etmis ve yine kayiplarinin surdugu iddiasiyla istinafa tasimis konuyu karari iptal olmasi sizce olasimi 2) atamam yapildigi icin ben suan idareye basvurarak ozluk (maas) kaybimi isteyemem mi? Duydugum kadariyla birkac arkadas bu yola tevessul etmis fakat dava elred edilmis sanirim bu karar esas alinarak.. sonuc olarak bu karar iptal olmazsa biz kaybimizi telafi edemeyecekmiyiz acaba?justice17
Yeni Üye
Mesajlar: 2
Kayıt: 04 Tem 2019 19:49

Re: GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONRASI GEÇ ATAMA YAPILMASINDAN DOLAYI ÖZLÜK KAYBI (MAAŞ FARKI)

Mesaj gönderen justice17 » 05 Tem 2019 09:49

yok mu yardimsever birisi ?

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28919
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONRASI GEÇ ATAMA YAPILMASINDAN DOLAYI ÖZLÜK KAYBI (MAAŞ FARKI)

Mesaj gönderen Admin » 05 Tem 2019 11:46

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2008/5079
Karar No : 2010/7412


Temyiz Eden (Davalı) : Maliye Bakanlığı - ANKARA

Karşı Taraf : ...
Vekili : Av. ...
İsteğin Özeti :
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde memur olan davacının, kurumlar arası nakil yoluyla Kayseri Defterdarlığı emrine atanmak için yaptığı başvurusunun reddine ilişkin Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 16.05.2007 günlü, 13588 sayılı işleminin; 9.8.2006 günlü, 26254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği"nin 40. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında memur unvanıyla görev yapanların, otuzbeş yaşını geçmemiş olmaları ve maddede sayılan diğer genel ve özel koşulları taşımaları kaydıyla, Bakanlık iznine istinaden, aynı unvanla Bakanlık teşkilatına naklen atanabilecekleri hükmüne yer verildiği; 1.1.1972 doğumlu olan ve %90 oranında görme özrü bulunan davacının Hukuk Fakültesinde memur olarak görev yapmakta iken 2003 yılında aynı fakülteden mezun olduğu, 25.7.2006 tarihinde durumuna uygun münhal bir kadroya atanma isteğiyle Kayseri Defterdarlığına başvuruda bulunduğu, anılan Defterdarlıkça, 9.8.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikten öce yürürlükte olan mülga Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin 42. maddesinde belirtilen şartları davacının taşıması durumunda görevden ayrılmasında sakınca görülmediği takdirde incelenmek üzere belirtilen belgelerin gönderilmesinin Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nden istenildiği, ilgili Rektörlükçe 8.9.2006 tarihli yazı ile davacının ayrılmasında sakınca bulunmadığı belirtilerek, atama yapılması durumunda sonucunun bildirilmesinin istenildiği, bunun üzerine anılan Defterdarlık Personel Müdürlüğü'nce davacıya ait bilgi ve belgelerin gereğinin yapılması için Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne gönderildiği, ilgili Genel Müdürlüğün 16.5.2007 tarih ve 13588 sayılı yazısı ile 9.8.2006 tarih ve 26254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği'nin 40. maddesinde belirtilen 35 yaşını geçmemiş olma şartını taşımadığından bahisle davacının istemini reddetmesi üzerine iş bu davanın açıldığının anlaşıldığı; olayda davacının idareye başvuruda bulunduğu 25.7.2006 tarihinde yukarıda anılan yönetmelikteki yaş şartını taşıdığı, davalı idarenin bahsi geçen atamaya ilişkin söz konusu araştırma ve değerlendirmeyi yapması için 1.1.2007 tarihine kadar makul süre bulunmasına ve ilgili değerlendirmeyi bu makul süre içerisinde davacının başvuruda bulunduğu 25.7.2006 tarihine göre yapması gerekmesine karşın, davacının başvurusundan çok sonraki bir tarih olan 16.5.2007 tarihinde 1.1.2007 tarihi itibariyle yaş şartını taşımadığından bahisle kurulan işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptali, bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal kayıpların davacıya ödenmesi yolunda Ankara 8. İdare Mahkemesi'nce verilen 25.03.2008 günlü, E:2007/740, K:2008/435 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...
Düşüncesi : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı :...

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 8. İdare Mahkemesi'nce verilen 25.03.2008 günlü, E:2007/740, K:2008/435 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 17.12.2010 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye


(X) KARŞI OY :

657 sayılı Kanunun 74. maddesi hükmüyle idarelere kurumlar arası nakil konusunda yetki verilmiş ise de zorunluluk getirilmemiştir.

İlgililerin gerekli koşulları taşımaları ve nakil için gerekli evrakların hazırlanmaya başlanmış olması gibi hususlar da idareyi atamayı yapmaya mecbur kılamaz.

Bu nedenle dava konusu işlemde hukuka aykırı bir yön bulunmayıp davanın reddi gerekirken işlemin iptaline dair verilen kararın bozulmasının uygun olacağı görüşüyle karara karşıyız.
Başkan Üye
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Cevapla