Tarafı olduğunuz telefon görüşmesi

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...
Cevapla
vatansever.33
Kıdemli * Üye
Mesajlar: 54
Kayıt: 07 Kas 2018 08:26

Tarafı olduğunuz telefon görüşmesi

Mesaj gönderen vatansever.33 » 10 Ağu 2019 18:49

Merhabalar,
Tarafı olduğunuz telefon görüşmesini kaydetmek suç oluşturur mu?
Kişiler arasındaki konuşmaları kaydetmek, tarafı olunan konuşmalardan farklı bir durum degil midir?
Teşekkür ederim.Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23150
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: Tarafı olduğunuz telefon görüşmesi

Mesaj gönderen teoman » 10 Ağu 2019 19:04

vatansever.33 yazdı:
10 Ağu 2019 18:49
Merhabalar,
Tarafı olduğunuz telefon görüşmesini kaydetmek suç oluşturur mu?
Kişiler arasındaki konuşmaları kaydetmek, tarafı olunan konuşmalardan farklı bir durum degil midir?
Teşekkür ederim.


T.C.
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2015/11389
KARAR NO. 2017/640
KARAR TARİHİ. 1.2.2017


>İŞTEN ÇIKARILACAĞINI ANLAYAN İŞÇİNİN İŞVEREN YÖNETİCİLERİ İLE YAPTIĞI KONUŞMALARI KAYDA ALARAK İŞ MAHKEMESİNDE DELİL OLARAK KULLANMASI, KONUŞMALARIN DİNLENMESİ KAYDA ALINMASI SUÇUNU OLUŞTURMAZ.

ÖZET: İşten çıkartılacağını anlayan işçinin, işveren yöneticileri ile işten çıkarılma süreci ve alacakları ile ilgili konuları konuştukları toplantıdaki konuşmaları gizlice kaydedip, bu kaydı içeren CD'yi, işçilik alacakları için dava açtığı İş Mahkemesi dosyasına delil olarak sunması şeklindeki eyleminin, iş mahkemesindeki iddialarını ispatlama ve kaybolma olasılığı bulunan delillerin muhafazasını sağlama amacını taşıdığından hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle davranmadığından TCK'nın 133/3. maddesindeki kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunu oluşturmadığı, yine hukuki ihtilaf ile ilgili konuşmaların katılanın özel yaşam alanına dair ve özel hayatının gizliliğini ihlal edecek nitelikte bulunmaması sebebiyle sanığın eylemlerinin TCK'nın 134. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu da oluşturmayacağı.


Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan sanığın beraatine dair hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR

Dosya kapsamına göre; katılan ...'in mali işler direktör yardımcısı ve tanık...'ın insan kaynakları direktörü olarak görev yaptığı bir özel hastanede ortopedi uzmanı olarak çalışan ve 10.09.2011 tarihinde iş akdi feshedilen sanık ...'in, adı geçen yöneticilerle beraber işten çıkarılma süreci ve alacakları ile ilgili konuları görüşmek için yüz yüze gerçekleştirdikleri toplantıda, üçü arasında geçen konuşmaları gizlice kaydedip, bu kaydı içeren CD'yi, kıdem tazminatının ve diğer alacaklarının tarafına ödenmediği iddiasıyla iş mahkemesine açtığı davaya vekili aracılığıyla delil olarak sunmak suretiyle TCK'nın 133/3. maddesindeki kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda,

Tarafı olduğu söyleşiyi kaydetmek suretiyle elde ettiği verileri üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına dair hakkında bir delil bulunmayan sanığın, iş mahkemesindeki iddialarını ispatlama ve kaybolma olasılığı bulunan delillerin muhafazasını sağlama amacını taşıyan eylemlerinde hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle davranmadığı nazara alındığında, sanığa yüklenen TCK'nın 133. maddesindeki kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunun yasal unsurları somut olayda gerçekleşmediği gibi, hukuki ihtilaf ile ilgili konuşmaların katılanın özel yaşam alanına dair ve özel hayatının gizliliğini ihlal edecek nitelikte bulunmaması sebebiyle sanığın eylemlerinin TCK'nın 134. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu da oluşturmayacağı anlaşıldığından, sanık hakkında kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan dolayı beraat kararı verilmesine dair yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 07.05.2013 tarihli ve 2013/11-87-245 Sayılı kararında da vurgulandığı üzere; vekalet ücreti kişisel hakka dair olup, kişisel hakka dair kanuna aykırılıkların Yargıtay tarafından bozma konusu yapılabilmesi için, hükmün karşı hak sahibi tarafından temyiz edilmiş olması gerekir. Bu nedenle, hakkında beraat kararı verilen ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına, hazine aleyhine, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13/5. maddesi gereğince, maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, temyiz edenin sıfatına göre, bozma sebebi olarak kabul edilmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin sanığa atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğuna dair sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle sanık hakkında CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraat hükmü kurulması gerekirken, sanığın üzerine atılı suç açısından kastının bulunmadığından bahisle aynı Kanun'un 223/2-c maddesi gereğince beraat kararı verilmesi,


SONUÇ : Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeple 5320 Sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak, yeniden yargılama gerektirmeyen bu hususta aynı Kanun'un 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden; hükmün ilk paragrafının, “Sanık hakkında kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan açılan davanın yapılan yargılaması sonunda, sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğu anlaşıldığından, CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince sanığın beraatine,” şeklinde değiştirilmesi suretiyle, eleştiri dışında, sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 01.02.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

vatansever.33
Kıdemli * Üye
Mesajlar: 54
Kayıt: 07 Kas 2018 08:26

Re: Tarafı olduğunuz telefon görüşmesi

Mesaj gönderen vatansever.33 » 10 Ağu 2019 19:19

Teoman Hocam o vakit tarafı olduğunuz telefon konuşmasını kaydetmek suç değil.

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23150
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: Tarafı olduğunuz telefon görüşmesi

Mesaj gönderen teoman » 10 Ağu 2019 19:50

Tarafı olduğunuz bir durumu kaydetme suç değil. Ama bunları kayıt edipte sağa sola ifşa etmeyeceksiniz
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

vatansever.33
Kıdemli * Üye
Mesajlar: 54
Kayıt: 07 Kas 2018 08:26

Re: Tarafı olduğunuz telefon görüşmesi

Mesaj gönderen vatansever.33 » 11 Ağu 2019 13:13

teoman yazdı:
10 Ağu 2019 19:50
Tarafı olduğunuz bir durumu kaydetme suç değil. Ama bunları kayıt edipte sağa sola ifşa etmeyeceksiniz
Adli ve idari makamlara delil olarak sunarsam sıkıntı olur mu?
Bu kayıt hukuka aykırı bir delil midir peki?

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23150
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: Tarafı olduğunuz telefon görüşmesi

Mesaj gönderen teoman » 11 Ağu 2019 21:07

Lehinizde olan delilleri kullanın, yukarıdaki göndermiş olduğumuz kararı okumadınız sanırım ona da bir göz atarsanız yerinde olur.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

vatansever.33
Kıdemli * Üye
Mesajlar: 54
Kayıt: 07 Kas 2018 08:26

Re: Tarafı olduğunuz telefon görüşmesi

Mesaj gönderen vatansever.33 » 13 Ağu 2019 21:59

teoman yazdı:
11 Ağu 2019 21:07
Lehinizde olan delilleri kullanın, yukarıdaki göndermiş olduğumuz kararı okumadınız sanırım ona da bir göz atarsanız yerinde olur.
Kararı okudum ...
Ama kararın yanında kesin cevapları da duyası geliyor insanın . Teşekkür ederim.

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23150
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: Tarafı olduğunuz telefon görüşmesi

Mesaj gönderen teoman » 14 Ağu 2019 09:57

Sizi ilgilendiren bir konunun ispatı açısından bu şekil kayır suç değildir yeter ki yapılan kaydın hukuk dışında, üçüncü kişiler tarafından bilinmemesi gerekir.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

vatansever.33
Kıdemli * Üye
Mesajlar: 54
Kayıt: 07 Kas 2018 08:26

Re: Tarafı olduğunuz telefon görüşmesi

Mesaj gönderen vatansever.33 » 15 Ağu 2019 20:15

Peki bu kayıt kanuna aykırı bir delil mıdır?

Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 3073
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

Re: Tarafı olduğunuz telefon görüşmesi

Mesaj gönderen Güntülü » 15 Ağu 2019 20:30

vatansever.33 yazdı:
15 Ağu 2019 20:15
Peki bu kayıt kanuna aykırı bir delil mıdır?

Yukarıda teoman beyin verdiği mesajları okuduysanız bu soruyu sormamanız gerekirdi.
www.kararara.com

Cevapla