DAVADAN FERAGAT, KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR HER AŞAMADA MÜMKÜNDÜR. MAHKEME DAVADAN EL ÇEKTİĞİNDE, KARAR VEREMEZ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23355
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

DAVADAN FERAGAT, KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR HER AŞAMADA MÜMKÜNDÜR. MAHKEME DAVADAN EL ÇEKTİĞİNDE, KARAR VEREMEZ

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2017/3013
KARAR NO.2019/3594
KARAR TARİHİ.12.09.2019
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi> DAVADAN FERAGAT, KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR HER AŞAMADA MÜMKÜNDÜR. MAHKEME DAVADAN EL ÇEKTİĞİNDE, KARAR ORTADA DURDUĞU MÜDDETÇE, DAVAYI YENİDEN ELE ALIP, FERAGAT NEDENİYLE BİR KARAR VEREMEZ.

Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Şikayetçi vekili, kararı süresinde temyiz ettikten sonra şikayetçiden ve temyiz isteminden feragat etmiştir. Dosyaya ibraz edilen ... 53. Noterliğinin 02.05.2012 tarih ve 13086 yevmiye numaralı vekaletnamesi kapsamından şikayetçi vekilinin feragat yetkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Feragat, 6100 sayılı HMK'nın 311. madde hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi aynı Kanun'un 309/2. maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı Kanun'un 310. maddesi uyarınca davadan feragat, karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür. Mahkeme davadan el çektiğinden, karar ortada durduğu müddetçe, davayı yeniden ele alıp, feragat nedeniyle bir karar veremez. (11.04.1940 gün ve 70 sayılı İBK, 21.11.1981 gün 1981/2- 551 sayılı HGK kararı.) Bu itibarla, şikayetçi vekilinin şikayetten feragat iradesi öncelikle dikkata alınarak feragat nedeniyle mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.

2-Bozma neden ve şekline göre şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 12.09.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla