TAAHHÜT EDİLEN ALACAK MİKTARI HUSUSUNDA TARAF İRADELERİNİN BİRLEŞMEDİĞİ, İCAP VE KABULDEN OLUŞAN ÖDEME ANLAŞMASININ G...

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23355
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

TAAHHÜT EDİLEN ALACAK MİKTARI HUSUSUNDA TARAF İRADELERİNİN BİRLEŞMEDİĞİ, İCAP VE KABULDEN OLUŞAN ÖDEME ANLAŞMASININ G...

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2019/11818
KARAR NO.2019/13877
KARAR TARİHİ.01/10/2019


>TAAHHÜT EDİLEN ALACAK MİKTARI HUSUSUNDA TARAF İRADELERİNİN BİRLEŞMEDİĞİ, İCAP VE KABULDEN OLUŞAN ÖDEME ANLAŞMASININ GERÇEKLEŞMEDİĞİ, BU SEBEPLE TAAHHÜDÜN GEÇERSİZ OLDUĞU.


Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık ...'ın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu'nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar hapsen tazyikine dair... İcra Ceza Mahkemesinin 26/09/2018 tarihli ve 2018/21 esas, 2018/44 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 09/11/2018 tarihli ve 2018/130 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 05/09/2019 gün ve 94660652-105-35-502-2019-KYB sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11/09/2019 gün ve KYB.2019-87059 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, borçlu sanık hakkında... İcra Müdürlüğünün 2017/649 esas sayılı dosyası ile yapılan icra takibi sırasında, 29/01/2018 tarihli haciz sırasında sanığın, borcun 13.443,20 Türk liralık kısmı için ödeme taahhüdünde bulunduğu, oysa dosya borcunun toplam 21.246,08 Türk lirası olarak hesaplandığı, söz konusu taahhüdün kısmî taahhüt olduğu, alacaklı vekilinin ise borca itirazı kabul etmemek üzere taahhüdü kabul ettiğini beyan ettiği nazara alındığında, taahhüt edilen alacak miktarı hususunda taraf iradelerinin
birleşmediği, icap ve kabulden oluşan ödeme anlaşmasının gerçekleşmediği, bu sebeple taahhüdün geçersiz olduğu ve atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine ilişkin ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden,... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 09/11/2018 tarihli ve 2018/130 değişik iş sayılı kararının, CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında ödeme şartını ihlal etmek eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 01/10/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj