TEMYİZ HARCININ MAHKEME KALEMİNCE HESAPLANIP TEMYİZ EDENDEN İSTENDİĞİ HALDE SÜRESİNDE ÖDENMEDİĞİ BELGELENDİRİLMİŞ İSE ..

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23355
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

TEMYİZ HARCININ MAHKEME KALEMİNCE HESAPLANIP TEMYİZ EDENDEN İSTENDİĞİ HALDE SÜRESİNDE ÖDENMEDİĞİ BELGELENDİRİLMİŞ İSE ..

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2019/1432
KARAR NO.2019/7035
KARAR TARİHİ.03.10.2019


>TEMYİZ HARCININ MAHKEME KALEMİNCE HESAPLANIP TEMYİZ EDENDEN İSTENDİĞİ HALDE SÜRESİNDE ÖDENMEDİĞİ BELGELENDİRİLMİŞ İSE TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ GEREKİR.


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av. ... ile 1- ... 2- ... Kalkınma Koop. adına Av.
... İlişkili Kişi ... aralarındaki dava hakkında İscehisar Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi'nden
verilen 06.09.2018 günlü ve 2018/43-2018/439 sayılı hükmün davacı Kurum ve davalı ...
Koop. avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup
düşünüldü;

Dosyanın incelenmesinde, hakkında verilen kararın lehine bozulmasını talep eden davalı
... Kooperatifi vekilince nispi temyiz karar harcı yatırılması gerekirken maktu harç
yatırılmak suretiyle eksik harç yatırıldığı anlaşılmıştır. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi
Kanununun geçici 3. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan, 1086 Sayılı Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanununun 434. maddesi ile ilgili 25.01.1985 gün ve 5/1 sayılı
İçtihadı Birleştirme Kararı hükmü gereğince, temyiz isteği, dilekçenin temyiz defterine
kaydettirildiği tarihte yapılmış sayılır ve temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve
giderlerin tamamı ödenir. Temyiz harç ve giderlerinin eksik ödenmiş veya hiç ödenmemiş
olduğunun sonradan anlaşılmış bulunması halinde, karar veren Hakim tarafından yedi
günlük kesin süre tanınarak, bu süre içerisinde tamamlanması veya ödenmesi, aksi halde
temyizden vazgeçmiş sayılacağı temyiz edene yöntemince ve yazılı olarak bildirilir. Ancak
temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği halde süresinde
ödenmediği belgelendirilmiş ise temyiz isteğinin reddi gerekir.”

Davada ise, yukarıda sözü edilen yasa ve İçtihadı Birleştirme Kararı hükmüne aykırı
olarak ilgili kararı temyiz eden adı geçen davalı vekili tarafından temyiz dilekçesinin
verildiği sırada ve yasal temyiz süresi içerisinde gerekli harç ve giderleri ödenmemiş
bulunmaktadır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun anılan maddesinde öngörülen
prosedür işletildikten, temyiz dilekçesinin reddi yönüne gidilirse adı geçen davalıya tebliğ
edilerek temyiz süresi geçtikten, temyizin süresinde yapıldığı sonucuna varıldığı takdirde
ise doğrudan iade edilmek üzere dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 03.10.2019
gününde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj