BANKA KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİ GARANTÖR OLARAK İMZALAYAN KİŞİNİN SÖZLEŞMEDE LİMİT BELİRTİLMEMİŞ İSE

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23355
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

BANKA KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİ GARANTÖR OLARAK İMZALAYAN KİŞİNİN SÖZLEŞMEDE LİMİT BELİRTİLMEMİŞ İSE

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2016/15718
KARAR NO.2018/740
KARAR TARİHİ.19/02/2018
MAHKEMESİ :Tüketici MahkemesiÖZET:Banka kredi kartı üyelik sözleşmesini garantör (Garanti veren) olarak imzalayan kişinin sözleşmede limit belirtilmemişse , kredi kartının limiti kadar tutardan sorumlu olduğu, limiti aşan harcamalardan sorumlu tutulamayacağı...
" Garanti sözleşmesinde kefalette olduğu gibi limit belirleme koşulu bulunmamakta ise de belirsizliğin garantisi de olmaz. Bir başka deyimle sözleşme kurulduğu anda garanti edenin neyi garanti ettiğini bilmesi ya da bunu belirlemeye elverişli bilgilerin sözleşmede yer alması gerekir. Sözleşmede herhangi bir limit bulunmamaktadır.
Davacı ..., dava dilekçesinde kredi kartının limitinin 2000 TL olduğunu ve bu tutardan sorumlu olduğunu kabul ettiğinden, 2000 TL ve kendi temerrüdünden sorumlu olup kalan miktar yönünden sorumluluğu yoktur."Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacılar vekili, davacı ...'in davalı bankaya ait "Play Kart" isimli kredi kartı sahibi olduğunu, söz konusu kartın limitinin 2.000,00 TL olduğunu, bununla birlikte banka tarafından 23/06/2013 tarihli hesap ekstresinde 102.924,53 TL, 22/07/2013 tarihli hesap ekstresinde 109.842,42 TL borç yansıtıldığını, bir önceki hesap ekstresinde faiz ve limit aşım ücreti işletildiğini, harcama limiti 2.000,00 TL ile sınırlı olan kredi kartına tüketicinin onayı alınmadan limit arttırımı yapılmasının yasalara aykırı olduğunu, tüketiciye ait olmayan harcamalar nedeni ile aşırı borç çıkarılması üzerine bankaya itiraz ettiklerini, yapılan itiraz üzerine bir kısım harcama kalemlerinin banka tarafından iptal edildiğini, bankanın ağır kusuru veya ihmalinden kaynaklandığını belirterek, borçlu olmadığının tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, bankanın davacı ... ile kredi kartı sözleşmesi imzalandığını, diğer davacının sözleşmenin garantörü olduğunu, davaya konu kredi kartına bağlı sanal kartı ile harcama yaptığını, davacının itiraz ettiği harcamaları 3 boyutlu güvenli alışveriş serifikası alıp internet üzerinden hizmet sağlayan işyerlerinden gerçekleştirdiğini, bu şifrenin bankanın sistemine kayıtlı cep telefonu numarasına SMS olarak gönderildiğini, cep telefonuna gelen SMS şifresinin girilmesiyle işlemin onaylandığını, davaya konu harcamaların bu yöntemle gerçekleştiğini, şifre gizliliğinin kart hamilinin sorumluluğunda olduğunu, internet üzerinden yapılan harcamalarda imzalı belge bulunmadığını, davacıların 2.000,00 TL'nin üzerindeki harcamalardan sorumlu olmadıkları iddiasının ise dürüstlük kuralına aykırı olacağını belirterek, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, harcamaların asıl karta bağlı oluşturulan sanal kart ile yapılması, 3D güvenlik sistemi içinde cep telefonuna gelen şifreler kullanılarak yapılması ve dosyaya getirtilen cep telefonu hts kayıtları da dikkate alındığında harcamaların davacı tarafından yapıldığının kabulü gerektiği, harcamaların kart limitinin aşılarak yapılmış olmasının davacıyı sorumluluktan kurtarmayacağı,davacı ...'ın söz konusu kredi kartı sözleşmesine garantör olarak imza attığı, kredi kartı borcu nedeniyle banka tarafından hakkında herhangi bir icra takibi yapılmadığı, bu nedenle dava açmakta hukuki yararı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı ...'nın yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine,

2- Davacı ... yönünden; davacı ... kartı üyelik sözleşmesinin "Garanti Taahhütnamesi" başlıklı kısmını imzalamıştır. Bu durumda uyuşmazlığın, Borçlar Kanunu 110. maddesinde düzenlenen 3. kişinin fiilini taahhüt niteliğindeki garanti sözleşmesi hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir. Garanti sözleşmesinde kefalette olduğu gibi limit belirleme koşulu bulunmamakta ise de belirsizliğin garantisi de olmaz. Bir başka deyimle sözleşme kurulduğu anda garanti edenin neyi garanti ettiğini bilmesi ya da bunu belirlemeye elverişli bilgilerin sözleşmede yer alması gerekir. Sözleşmede herhangi bir limit bulunmamaktadır.

Davacı ..., dava dilekçesinde kredi kartının limitinin 2000 TL olduğunu ve bu tutardan sorumlu olduğunu kabul ettiğinden, 2000 TL ve kendi temerrüdünden sorumlu olup kalan miktar yönünden sorumluluğu yoktur.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, 19/02/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj