DOLANDIRICILIK, KARŞI KİŞİYİ ARAYARAK HAKARET MESAJI GÖNDERDİĞİ İDDİASI YOLU İLE

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23355
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

DOLANDIRICILIK, KARŞI KİŞİYİ ARAYARAK HAKARET MESAJI GÖNDERDİĞİ İDDİASI YOLU İLE

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2019/3776
KARAR NO.2019/6475
KARAR TARİHİ.28/05/2019
MAHKEMESİ :Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM : TCK’nın 158/1-f, 31/3, 62, 52 ve 51. maddeleri gereğince mahkumiyetÖZET:"kullandığı cep telefonu numarasından hakaret içerikli mesajlar geldiğini, bu mesajları çekeni internet üzerinden bulmak için telefonunu kapatmamasını” söyleyip
mail adresine, İP numarasından bir şekilde girilerek şifresinin ele geçirildiği ve yine hakaret eden kişiyi bulabileceklerini söyleyerek katılanın cep telefonuna telekonferans özelliği verdirilerek katılanın telefon hattı üzerinden yurt dışındaki başka telefonlarla görüşülmek ve kontör yüklenmek sureti ile 7.000 TL haksız menfaat temin edildiği, bu surette hileli eylemlerle haksız menfaat temin ettiği, sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmünde her hangi bir isabetsizlik görülmemiştir...Nitelikli dolandırıcılık suçundan, suça sürüklenen çocuğun mahkumiyetine ilişkin hüküm, suça sürüklenen çocuk tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü,

Suça sürüklenen çocuk ile açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen meçhul şahsın birlikte hareket ederek, suç tarihinde katılanın cep telefonunu arayarak “katılanın kullandığı cep telefonu numarasıdan hakaret içerikli mesajlar geldiğini, bu mesajları çekeni internet üzerinden bulmak için telefonunu kapatmamasını” istedikleri, bu sırada katılanın mail adresine, suça sürüklenen çocuğun kullandığı İP numarasından bir şekilde girilerek şifresinin ele geçirildiği ve yine hakaret eden kişiyi bulabileceklerini söyleyerek katılanın cep telefonuna telekonferans özelliği verdirilerek katılanın telefon hattı üzerinden yurt dışındaki başka telefonlarla görüşülmek ve kontör yüklenmek sureti ile 7.000 TL haksız menfaat temin edildiği, bu surette suça süreklenen çocuğun hileli eylemlerle haksız menfaat temin ettiği, suça sürüklenen çocuğu ikrar içeren savunması, katılan beyanı, Türk Telekom yazısı ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, suça sürüklenen çocuk hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmünde her hangi bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, suça sürüklenen çocuğun yerinde görülmeyen sair temyiz itirazının reddine, ancak;

Bozmaya konu edilen İstanbul 5. Çocuk Mahkemesi’nin 29/01/2015 tarih ve 2011/251 E. - 2015/45 K. sayılı ilk hükümde suça sürüklenen çocuk hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan hapis cezası yanında netice itibari ile de “1.000 TL” adli para cezasına hükmolunduğu ve bu hükmün yalnızca suça sürüklenen çocuk tarafından temyiz edildiği de dikkate alınarak, 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesi gereğince kazanılmış haklarının korunması gerektiği gözetilmeden, suça sürüklenen çocuk hakkında fazla adli para cezası tayin edilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuğun temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasına ''1412 sayılı CMUK'nun 326/son maddesi gereğince kazanılmış hakkın gözetilerek, sonuç olarak 1 yıl 8 ay hapis ve 1.000 TL adli para cezasına hükmedilmesine” ibaresinin eklenmesi suretiyle, sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 28/05/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


T.C
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2018/951
KARAR NO.2018/2087
KARAR TARİHİ.27/03/2018
MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme, engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
HÜKÜM : Nitelikli dolandırıcılık suçundan TCK 158/1-f, 31/3, 62 ve 52. maddeleri gereğince, Bilişim sistemine girme, engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçundan TCK 244/4, 31/3, 62 ve 52. maddeleri gereğince mahkumiyet


Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemine girme, engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçlarından, suça sürüklenen çocuğun mahkumiyetine ilişkin hükümler, suça sürüklenen çocuk tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü,

Suça sürüklenen çocuğun, katılanı arayarak kendisine bu numaradan hakaret içerikli mesajlar geldiğini, bu mesajları çekeni internet üzerinden bulmak için telefonunu kapatmamasını isteyerek, katılanın cep telefonuna telekonferans özelliği verdirilerek katılanın telefon hattı üzerinden yurt dışındaki başka telefonlarla görüşülmek ve kontör yüklenmek ve katılanın mail adresinin de bir şekilde ele geçirilmek sureti ile nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemine girme, engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçlarını işlediğinin kabul olunması karşısında, eylemin, 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f maddesinde düzenlenen “bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve değerlendirme görevinin üst dereceli Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuğun temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca sair hususlar incelenmeksizin BOZULMASINA, aynı kanunun 326/son maddesi gereğince ceza miktarı bakımından kazanılmış hakların gözetilmesine, 27/03/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla