Davayı ıslah etmek

Ticari İşletme, Tacir, Anonim ve Limited Şirketler, Sigortacılık, Deniz Ticareti, Taşıma, Çek, Bono, Kıymetli Evrak, Kambiyo Senetleri, Kooperatifler, Kollektif ve Komandit Şirketler...
yusufkeman04
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 103
Kayıt: 10 Şub 2019 20:06

Davayı ıslah etmek

Mesaj gönderen yusufkeman04 »

Değerli Hukukçu Arkadaşlar.Düşük Değer üzerinde Sözleşmeden Kaynaklı dava açtım.Dava Bilirkişiye gidip,beklentimizn çok altında bir miktar çıkardığı için,tekrarda ek rapor talep ettik,aynı tutumu devam etti.Sorum Şu.
Fazlaya Hakkımız Saklıdır ibare Dava dilekçemizde yazılıdır.Davayı Islah etme Hakkımız Saklıdır.
1.Islah etmek hakkımız Kaç Defadır.
2.Hangi Durumlarda Islah hakkımızı Kullanabiliriz.
3.Islah etmek Hakkımızı Yargıtaya lehimize karar verilene sonraki süreçte kullanabilirmiyiz.SaygılarımlaKullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2446
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra Memuru
Konum: Virankaya

Re: Davayı ıslah etmek

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

Islah sayısı diye bir şey yoktur.
Ancak ıslah belirsiz alacak davaları için geçerlidir.
Yani bilirkişi raporunda dava değerinden daha fazla bir miktarın tespit edilmesi gerekir.
Islah karar verilince kadar mümkündür.
Yargıtay bozmasından sonra ıslah yasağı vardır.
Resim

yusufkeman04
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 103
Kayıt: 10 Şub 2019 20:06

Re: Davayı ıslah etmek

Mesaj gönderen yusufkeman04 »

IŞIKDEMİR Beyefendi Sözleşmeden Dolayı Kaynaklanan,yerel mahkemenin verdiği karara istinaden dava değeri düşük olduğu yerel mahkeme tarafından belirlenen,miktarı ıslah edip,hüküm kurulan miktarı alıp,tekrarda istinaf ve yargıtay temyiz yolu varmı?saygılarımla

yusufkeman04
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 103
Kayıt: 10 Şub 2019 20:06

Re: Davayı ıslah etmek

Mesaj gönderen yusufkeman04 »

IŞIKDEMİR Beyefendi bu durumda yerel mahkemenin bilirkişi raporuna istinaden belirtilen miktarı islah edip,o miktarı alıp,sonrada isnitaf ve yargıyata gidebilmiyiz?
Yada siz nasıl bir yol izlememizi önerirsiniz.saygılarımla

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2446
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra Memuru
Konum: Virankaya

Re: Davayı ıslah etmek

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

Islah etmiş olmanız miktarı kabul ettiğiniz anlamına gelmez. Davayı ıslah edebilirsiniz. Islah edilmiş şekilde kurulan hükümdeki alacağın tahsili yoluna gidebilirsiniz. Aynı zamanda kararı istinaf da edebilirsiniz.
Resim

yusufkeman04
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 103
Kayıt: 10 Şub 2019 20:06

Re: Davayı ıslah etmek

Mesaj gönderen yusufkeman04 »

değerli bilgiler için tşk ederim.IŞIKDEMİR Beyefendi.
1.Bilirkişinin belirlediği tutarı ıslah edip,alacağımızı tahsil edip,tahsil edildikten sonrada Kararı İstinaf edebilirmiyiz?
2.İstinaf Bilirkişinin belirlediği miktarı düşük bulup,tekrarda yükseltiğinde ,tekrar ıslah etme hakkımız varmı?
saygılarımla

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2446
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra Memuru
Konum: Virankaya

Re: Davayı ıslah etmek

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

Aynı zamanda bilirkişinin belirlediği tutarı ıslah edip hükümle verilen alacağınızı tahsil edip kararı istinaf edebilirsiniz.

İstinaf sonrası ıslah yoktur. Ek dava açılması gerekir.
Resim

yusufkeman04
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 103
Kayıt: 10 Şub 2019 20:06

Re: Davayı ıslah etmek

Mesaj gönderen yusufkeman04 »

tşk ederim.ustadım değerli bilgiler için,ıslah etmeden,isnitafa gönderebilirmiyiz?saygılarımla

yusufkeman04
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 103
Kayıt: 10 Şub 2019 20:06

Re: Davayı ıslah etmek

Mesaj gönderen yusufkeman04 »

IŞIKDEMİR Beyefendi ıslah etmeden istinafa gönderip,istinaf sonrası ıslah edebilir miyiz?
1.SORU düşük değerde davamız yerel mahkeme tarafından red edildi.bizde o sekilde istinafa gönderdik.istinaf lehimize karar verirse ıslah etme hakkımızı kullanabilirmiyiz.Yada nasıl bir yol izlemeliyiz.saygılarıma

yusufkeman04
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 103
Kayıt: 10 Şub 2019 20:06

Re: Davayı ıslah etmek

Mesaj gönderen yusufkeman04 »

Old 09-05-2014, 10:53 #10
av.mkaya84


Varsayılan
T.C
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2011/33835
KARAR NO: 2011/42324
KARAR TARİHİ: 01.11.2011

> 6100 SAYILI HMK'DA BOZMA KARARINDAN SONRA ISLAH YAPILMASI ( Islahın Tahkikat Sonuna Kadar Yapılabileceği - Bozmadan Sonra Islah Yapılabileceği/Tazminat Davası )

> BOZMA KARARINDAN SONRA ISLAH YAPILMASI ( Islahın Tahkikat Sonuna Kadar Yapılabileceği - Tek Bir Dava İle Halledilebilecek Bir Uyuşmazlığın Bir Başka Dava Konusu Olmasının Usul Ekonomisine Aykırı Olduğu/Bozmaya Uyma Verildiği ve Tahkikatın Devam Ettiğinin Gözetileceği )

> USUL EKONOMİSİ ( Islahın Tahkikat Sonuna Kadar Yapılabileceği/Bozma Kararından Sonra Yapılan Islah - Bozmaya Karşı Uyma Kararı Verildiği ve Tahkikatın Devam Ettiğinin Dikkate Alınacağı )

> ISLAHIN TAHKİKAT SONUNA KADAR YAPILABİLMESİ ( Bozmadan Sonra Yapılan Islah - Tek Bir Dava İle Halledilebilecek Bir Uyuşmazlığın Bir Başka Dava Konusu Olmasının Usul Ekonomisine Aykırı Olduğu/Bozmaya Karşı Uyma Kararı Verildiği ve Tahkikatın Devam Ettiğinin Gözetileceği )

> TAZMİNAT DAVASI ( Islahın Tahkikat Sonuna Kadar Yapılabileceği/Bozma Kararından Sonra Yapılan Islah - Bozmaya Karşı Uyma Kararı Verildiği ve Tahkikatın Devam Ettiğinin Dikkate Alınacağı ) 6100/m.30, 177

ÖZET: Uyuşmazlık, bozma kararından sonra ıslah yapılıp yapılmayacağı noktasında toplanmaktadır. Davacı bozma ilamı sonrasında ıslah harcını yatırmak sureti ile davasını ıslah etmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu göre, ıslah tahkikatın sonuna kadar yapılabilecektir. Yargıtay kararına uyularak yapılan yargılamada tahkikatın devam etmesi karşında, ıslah yasaya aykırı görülmemiştir. Tek bir dava ile halledilebilecek bir uyuşmazlığın bir başka dava konusu olması da usul ekonomisine uymamaktadır.

DAVA: Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ö.F. Tüfek tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, bozma kararından sonra ıslah yapılıp yapılmayacağı noktasında toplanmaktadır.

04.02.1948 tarih ve 10/3 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında, “ ... Dava açıldıktan sonra mevzuunda, sebebinde ve delillerde ve diğer hususlarda usule müteallik olmak üzere yapılmış olan yanlışlıkları bir defaya mahsus olmak üzere düzeltmek ve eksiklikleri de tamamlamak imkanını veren ve mahkeme kararına lüzum olmadan tarafların sözlü ve yazılı beyanlarıyla yapılabilen ıslahın; Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının seksendördüncü maddesinin açık hükümü dairesinde tahkikat ve yargılama bitinceye kadar yapılabilip Yargıtay'ca hüküm bozulduktan sonra bu yoldan faydalanmanın mümkün olamıyacağına ...” denmek sureti ile Yargıtay bozma kararlarından sonra ıslah yapılamayacağına karar verilmiştir.

Buna karşın 04.02.1959 tarih ve 13/5 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında ise

“ ...Bir mahkeme kararının her ne nedenle olursa olsun temyizce bozulması sonunda mahkemenin bozma kararına uymasıyla dava yeniden duruşma (muhakeme) safhasına girmiş olacağı cihetle duruşma henüz bitmemiş demektir...” açıklaması bulunmaktadır.

Somut olayda, dairemizin 27.10.2009 gün ve 2008/11352 E, 2009/29488 K sayılı ilamı ile,

“…dosya içerisinde bulunan 17.05.2004 tarihli …. , 24.11.2003 tarihli ... belgeler altındaki imzalar üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak sureti ile diğer deliler ile birlikte değerlendirilerek karar verilmesi ...” yönünden hükmün esasına ilişkin bozma yapılmıştır.

Davacı 07.01.2011 tarihinde bozma ilamı sonrasında ıslah harcını yatırmak sureti ile davasını ıslah etmiştir.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ıslahın zamanı ve şekli başlıklı 177. maddesinde ;“ (1) Islah, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir.” ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Tahkikatın sona ermesi başlıklı 184. Maddesinde “ (1) Hakim, tarafların iddia ve savunmalarıyla toplanan delilleri inceledikten sonra, duruşmada hazır bulunan taraflara tahkikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verir. (2) Mahkeme tarafların tahkikatın tümü hakkındaki açıklamalarından sonra, tahkikatı gerektiren bir husus kalmadığını görürse, tahkikatın bittiğini taraflara tefhim eder.” hükümleri yer almaktadır.

O halde Hukuk Muhakemeleri Kanunu göre, ıslah tahkikatın sonuna kadar yapılabilecektir (m. 177). 27.10.2009 gün ve 2008/11352E, 2009/29488 K sayılı dairemiz bozma ilamı hükmün esasına ilişkin olması ve Yargıtay kararına uyularak yapılan yargılamada tahkikatın devam etmesi karşında, 07.01.2011 tarihinde yapılan ıslah yasaya aykırı görülmemiştir

Kaldı ki tek bir dava ile halledilebilecek bir uyuşmazlığın bir başka dava konusu olması da usul ekonomisine uymamaktadır. Bu düşünce Hukuk Muhakemeleri Kanunu Usul ekonomisi ilkesi başlıklı 30. maddesinde ki “ (1) Hakim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür.” düzenlemesi ile de örtüşmektedir.

SONUÇ: Sonucu itibari ile doğru olan kararın bu gerekçe ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 01.11.2011 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj