2016 KHK 2 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK HK.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı, İnfazın Ertelenmesi, Denetimli Serbestlik, Koşullu Salıverilme, Adli Sicil (Sabıka) ve Arşiv Kaydı, GBT, Özel veya Genel Af, Ceza İnfaz Kurumları, Özel İnfaz Çeşitleri, Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma...
Hulul
Site Üyesi
Mesajlar: 10
Kayıt: 30 Kas 2019 19:55

Re: 2016 KHK 2 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK HK.

Mesaj gönderen Hulul » 04 Ara 2019 16:36

mektepli1967 yazdı:
27 Kas 2019 18:08
IŞIKDEMİR yazdı:
26 Kas 2019 16:17
Onu diyenler doğru demişler.
Sayın IŞIKDEMİR
Sizin görüşünüze katılmıyorum.Şöyleki aşağıda TCK 7.Maddesini ekliyorum.Eğer incelerseniz elde edilen hak yeni kanun çıksa dahi sanığın lehine olan yasadan faydalanır diyor.2016 Yılında verilen khk ile 2016 yılı temmuz ayı öncesi işlenen suçlarda denetimli serbestlik 2.Yıl uygulanır demekte.Yasa şimdi değişse dahi suç 2016 Yılı khk'dan faydalandığı için bu infaz yasasından faydalanır diye düşünmekteyim.
Madde 7- (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.
TCK MADDE 7 Gerekçesi ;

Madde, kanunun zaman bakımından uygulanmasına ilişkindir. Lehe olan kanunun uygulanacağı kuralı muhafaza edilmiştir. Yü­rürlükteki usul hükümleri, kesinleşmiş hükümler hakkında lehe olan yeni kanunun nasıl uygulanacağını göstermek bakımından yeterli görülmüştür.

İkiden çok kanunun değişmesi halinde bunlardan hangisi daha lehte ise onun uygulanacağını belirtmek maksadıyla maddenin ikinci fıkrası ka­leme alınmıştır.

Maddenin üçüncü fıkrasında güvenlik tedbirleri hakkında, infaz usul ve uygulamaları yönünden hüküm zamanında yürürlükte olan hükümlerin geçerli olacağı belirtilmiş ve böylece, tedbirlerin “iyileştirme” işlevi vurgu­lanmıştır.

Süreli ve geçici kanunların bu madde kapsamı içinde olmamasının, adalet, sosyal yarar ve kanunun etkinliği gereği bulunduğu kabul edildiğin­den, son fıkraya metinde yer verilmiş ve böylece süreli ve geçici kanunların etkinliğinin ve adaletin sağlanması istenilmiştir.

Bilindiği gibi bir kısım ceza kanunları, olağanüstü halleri ve geçici du­rumları karşılamak amacıyla ve dolayısıyla nitelikleri yönünden geçici ola­rak veya kanun metninde açıkça belirtilen süre kadar yürürlükte kalmak üzere meydana getirilirler.

Bu tür kanunların, nitelikleri gereği, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş bütün suçlar hakkında uygulanmaları zo­runludur. Aksi takdirde söz konusu kanunların caydırıcı etkileri kalmaz veya azalır. Oysa, çeşitli nedenlerle suçların failleri ele geçirilememekte ve örne­ğin iştirak halinde işlenen bir suçta kaçan fail, kanunun uygulama süresi geçtiğinde hiçbir yaptırım ile karşılaşmamaktadır.
Merhabalar bizim cezamiz kesinlesti 3 yil cezamiz var henuz cagri kagidi elimize ulasmadi bizde marta ayina kadar erteleme yaptirmak istiyoruz ama kanun degisirse diye tereddutteyiz.acaba bu lehe kanun uygulamasi cezasi kesinlesenler icinde gecerlimidir 3 ay erteleme istesek mart ayinda bizde 2 yillik denetimden faydalanabilirmiyizCevapla