MAL BEYANINDA BULUNMAMA CEZASI, ASGARİ BÜRÜT ÜCRETİN ALTINDA KALAN NET ALACAĞA UYGULANMAZ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23355
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

MAL BEYANINDA BULUNMAMA CEZASI, ASGARİ BÜRÜT ÜCRETİN ALTINDA KALAN NET ALACAĞA UYGULANMAZ

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2019/30278
KARAR NO:2019/10709
KARAR TARİHİ:09/07/2019


>MAL BEYANINDA BULUNMAMA CEZASI, ASIL ALACAĞIN, TAKİBE KONULAN VE ÜZERİNE MASRAF, FAİZ VE VEKALET ÜCRETİ GİBİ MEBLAĞLARIN İLAVE EDİLMEDİĞİ MİKTAR OLDUĞU.

Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık ...’in, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 76. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsine dair İstanbul 11. İcra Ceza Mahkemesinin 06/09/2018 tarihli ve 2018/15 değişik iş ,2018/15 sayılı kararını kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 25/12/2018 gün ve 94660652-105-34-15636-2018-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11/01/2019 gün ve KYB.2019/106494 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.


Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre,
6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 6. maddesi ile değişik, İcra İflas Kanunu'nun 354/4. maddesinde, "Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmaz." şeklindeki düzenleme karşısında ,takibe konu asıl alacak miktarının 455,69 Türk lirası olduğu, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücret miktarının ise 2.029,00 Türk lirası olduğu hususu gözetilmeksizin yazılı şekilde tazyik hapsi kararı verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla ,

Gereği görüşülüp düşünüldü:

6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6. maddesi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 354. maddesine eklenen 4. fıkrasında, "Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmaz" şeklinde getirilen düzenleme ile alacak miktarı her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takipler esas alınmıştır.

Anılan Yasanın, yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerli olan brüt asgari ücret miktarının altında kalan alacak miktarlarına ilişkin takipler nedeniyle yapılan şikayetler sonucu verilen (nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç) disiplin ve tazyik hapsi cezaları hakkında uygulanması gerekecektir.

Buradaki alacak miktarından ne anlaşılması gerektiğinin saptanması zorunlu hale gelmiştir. Dairemizce de benimsenen yüksek 12. Hukuk Dairesinin yerleşik uygulamalarına göre asıl alacağın, takibe konulan ve üzerine masraf, faiz ve vekalet ücreti gibi meblağların ilave edilmediği miktar olduğunun kabulü gerekmektedir.

Somut olaya bakıldığında, 13/11/2017 tarihinde başlatılan ve alacak miktarı 455,69 TL olan takipte, alacak miktarının anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerli olan brüt asgari ücret miktarının altında kalması nedeniyle sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi isabetsizdir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma nedeni yerinde görülmekle; İstanbul 11. İcra Ceza Mahkemesinin 06/09/2018 tarihli ve 2018/15 değişik iş ,2018/15 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında mal beyanında bulunmamak eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin
kaldırılmasına, 09/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. www.kararar.com


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj