PRİM VE FAZLA ÇALIŞMA BİRBİRİNDEN FARKLI KAVRAMLARDIR

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23361
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

PRİM VE FAZLA ÇALIŞMA BİRBİRİNDEN FARKLI KAVRAMLARDIR

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2016/23186
KARAR NO:2019/21129
KARAR TARİHİ:14.11.2019
MAHKEMESİ:İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı
vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası
için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi,
gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 2009 yılının 12. ayından iş sözleşmesini
feshettiği 2014 yılının 4. ayına kadar uzman lojistik sorumlusu ve kategori yöneticisi
olarak çalıştığını, fazla çalışmalarının karşılığının kendisine ödenmediğini, iş sözleşmesini
haklı nedenle feshettiğini beyanla kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacaklarını
talep etmiştir.

Davalı vekili, dava konusu alacakların zamanaşımına uğradığını, davacının istifa ettiğini
beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın reddine karar verilmiştir.

Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


GEREKÇE

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere
göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar
vermek gerekmiştir.

2-Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bunu ispatlamakla zorundayken fazla çalışma
ücretlerinin ödendiğini işveren kanıtlamalıdır.Somut olayda davacı fazla çalışma ücretinin
ödenmediği gerekçesi ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ileri sürmüş, davalı
işverence davacıya satış primi ödendiği, davacının ücretine fazla mesai ücretinin dahil
olduğu ve iş sözleşmesinin istifa suretiyle sona erdiği savunulmuştur. Mahkemece
davacının istifa ettiği ve aldığı primlerin fazla çalışma ücretini fazlasıyla karşıladığı
gerekçesiyle dava konusu kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücreti taleplerinin reddine
karar verilmiştir.Öncelikle davacı tarafından iş sözleşmesinin fazla mesai ücretlerinin
ödenmemesi üzerine haklı nedenle feshedildiği ileri sürülmüş ise de davacının imzasına
havi mağaza çıkış görüşme formu başlıklı belgede; fesih sebebini “farklı bir sektörde
çalışma isteği” olarak açıkladığı, davacının fesih gerekçesi ile bağlı olduğu ve fesih
gerekçesi olarak belirtilen “farklı bir sektörde çalışma isteği” ibaresinin eksik ya da hiç
ödenmeyen işçilik alacaklarını kapsamadığı düşünüldüğünde kıdem tazminatı talebinin
reddinde isabetsizlik bulunmamaktadır.Fazla çalışma ücreti talebi yönünden davacının
aldığı primlerin fazla çalışma ücretini fazlasıyla karşıladığı gerekçesiyle söz konusu
alacağın reddine karar verilmiştir.

Ne var ki, prim ve fazla çalışma birbirinden farklı kavramlardır.
Davacının aldığı satış primi yaptığı satışlara bağlı olarak davacıya yapılan
bir ödeme olup esas itibariyle çalışanı özendirme ve ödüllendirme amacına matuf ek ücret
niteliğindedir. Fazla çalışma karşılığı yapılan ödeme ise bizatihi ücretin kendisidir. Fazla
çalışma yapılsın veya yapılmasın, işyeri uygulaması gereği şartlar oluştuğunda prim
ödemesine hak kazanıldığı nazara alındığında, prim ödemesinin, fazla çalışma ücreti
yerine geçtiğinin kabul edilerek, fazla çalışma ücreti alacağından mahsup edilmesi isabetli
olmayıp bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.11.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj