KMK, SİTE YÖNETİMİNE TAKİP YÖNELTİLMESİ VE DAVA AÇILMASI OLANAKLIDIR

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23361
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

KMK, SİTE YÖNETİMİNE TAKİP YÖNELTİLMESİ VE DAVA AÇILMASI OLANAKLIDIR

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2019/1945
KARAR NO.2019/4330
KARAR TARİHİ.04.11.2019
Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi

>SİTE YÖNETİMİNE TAKİP YÖNELTİLMESİ VE DAVA AÇILMASI OLANAKLIDIR.


Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki
davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış
olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin tahsili için yürütülen icra takibine
yapılan itirazın iptâli, takibin devamı ve icra inkâr tazminatının tahsili istemine ilişkin
olup, mahkemece husumet yokluğu nedeniyle sübuta ermeyen davanın reddine dair
verilen kararın temyizi üzerine;


Dairemizce davalılar ... ve ...’na husumet yöneltilemeyeceği, site yönetimini temsilen ...
için açılan davanın, esastan görülmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiş,
mahkemece bozmaya uyularak
; hakkında hüküm kesinleşen davalılar yönünden karar
verilmesine yer olmadığına, davalı... yönünden davanın kısmen kabulüne, inkâr tazminatı
isteminin reddine dair verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 38. maddesinde yöneticinin, kat maliklerine karşı
aynen bir vekil gibi sorumlu bulunduğu düzenlenmiştir. 35. maddesinde ise yöneticinin
yasadan ve yönetim planından kaynaklanan yetkisine dayanarak üçüncü kişilerle borç ve
alacak ilişkisi doğuracak sözleşmeler yapabilir. Bu tür sözleşmeler, kat maliklerinin adına
ve hesabına hukuksal sonuç doğurur.

Davacı yüklenici ile davalı ... Sitesi Yönetimi arasındaki 22.08.2013 tarihli eser sözleşmesi
ilişkisi inkâr edilmemiş olup;
mahkemenin de kabulünde olduğu üzere sözleşme ilişkisi
kurulmuştur. Dairemizin ve Yargıtay'ın yerleşik uygulamalarına göre site yönetimine takip
yöneltilmesi ve dava açılması olanaklıdır. Davacı vekili, dava dilekçesinde davalı olarak
yönetim adına gerçek kişileri hasım olarak göstermiş ise de; davanın davalı site
yönetimine yöneltildiği anlaşılmaktadır. Dava dilekçesinden dava tarihindeki yöneticinin
... olduğu, diğer gerçek kişilerin ise sözleşme tarihindeki yönetici ve yardımcısı olduğu
görülmektedir.

Yargılama sırasında dava ve takibe konu 6.000,00 TL asıl alacağın ödendiği
anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece, asıl alacak yönünden; davanın konusuz
kaldığından

karar verilmesine yer olmadığına, davadan sonra yapılan ödemenin icra müdürlüğünce
infaz sırasında dikkate alınmasına, asıl alacak likid olduğundan, davacı lehine icra inkâr
tazminatına karar verilmesi gerekirken, davanın sadece 535,52 TL'lik kısmı üzerinden
kabulü ile icra inkâr tazminatı isteminin reddine karar verilmesi, ayrıca davanın site
yönetimine karşı açıldığı gözden kaçırılarak, ... hakkında kısmen kabule karar verilmesi
ve alacağın davadan sonra ödenip kabulle sonuçlandığından, davalı lehine vekâlet
ücretine hükmedilmesi de doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüne,
kararın davacı yararına BOZULMASINA, 5766 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile yapılan
değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 218,50 TL
Yargıtay başvurma harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin
harcının istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak
üzere 04.11.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj