TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİNE İLİŞKİN DAVANIN, AÇILDIĞI TARİHTEKİ KAYIT MALİKİNE YÖNELTİLEREK AÇILMASI GEREKİR

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23361
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİNE İLİŞKİN DAVANIN, AÇILDIĞI TARİHTEKİ KAYIT MALİKİNE YÖNELTİLEREK AÇILMASI GEREKİR

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2016/12755
KARAR NO.2019/7463
KARAR TARİHİ.19.11.2019
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

>DAVA, TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİNE İLİŞKİN OLUP BU NİTELİKTEKİ DAVANIN, AÇILDIĞI TARİHTEKİ KAYIT MALİKİNE YÖNELTİLEREK AÇILMASI GEREKİR.Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi
istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki
belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Kadastro sonucu, ... Köyü çalışma alanında bulunan 187 ada 71 parsel sayılı 4.647,34
metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, irsen intikal, taksim, hibe ve kazandırıcı
zamanaşımı zilyetliği nedeniyle ... adına tespit ve tescil edilmiş, sonrasında satın alma
nedeniyle kayden ... adına intikal etmiştir. Davacı ..., irsen intikal ve kazandırıcı
zamanaşımı zilyetliğine dayanarak, çekişmeli taşınmazın bir bölümünün tapu kaydının
iptali ve adına kayıtlı komşu 187 ada 56 parsel sayılı taşınmaza eklenmek suretiyle tescili
istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, fen
bilirkişisinin 06.04.2016 tarihli krokisinde (A) harfi ile gösterilen 801,47 metrekarelik
kısmın 187 ada 71 parsel sayılı taşınmazdan kesilerek, 187 ada 56 parsel sayılı taşınmaza
eklenmek sureti ile 187 ada 71 parsel sayılı taşınmazın 3.845,87 metrekare olarak davalı
..., 187 ada 56 parsel sayılı taşınmazın ise 6.657,79 metrekare olarak davacı adına
tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkin olup bu nitelikteki davanın, açıldığı tarihteki
kayıt malikine yöneltilerek açılması gerekir.


Somut olayda dava tarihinde taşınmaz satış nedeniyle davalı ...'e intikal etmiş olup, davalı olarak gösterilen...'un gerçekte davalı sıfatı bulunmamaktadır.
Hal böyle olunca mahkemece, adı geçen davalıya karşı açılan davanın
pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken bu yönün ve
aleyhine yargılama giderlerine hükmedilemeyeceğinin göz ardı edilmesi isabetsiz olup,
davalı ...'un temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile
hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz edene
iadesine, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar
düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.11.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj