HACİZLİ GAYRİMENKUL - ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ KARARI - SIRA CETVELİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23361
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

HACİZLİ GAYRİMENKUL - ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ KARARI - SIRA CETVELİ

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2011/20781
KARAR NO: 2012/6496
KARAR TARİHİ: 06.03.2012

>>ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ - HACİZ BORÇLUSU HİSSEDARLARIN BORÇLU BULUNDUKLARI DOSYALARA HİSSEDARLARIN PAYINA DÜŞECEK İHALE BEDELİNİN GÖNDERİLEBİLECEĞİ - TAŞINMAZLARIN HACİZLERDEN ARİ OLARAK TESCİLİ GEREKTİĞİ - ŞİKAYETİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ


ÖZET: Somut olayda şikayetçi O. K. izale-i şuuyu sonucu yapılan satışta taşınmazın tamamını satın alan hissedarlardandır. Şikayetinde satışa alıcı olarak katılmayan diğer hissedarların ihaleden önce sahip oldukları hisselerde yine ihaleden önce konulan hacizler bulunsa da tescil yazısının bu hacizlerden ari olarak yazılması gerektiğini belirtip, bu hususa yönelik taleplerinin reddine ilişkin icra müdürü işleminin iptalini istemiştir, icra mahkemesince açıklanan ilkeler doğrultusunda değerlendirme yapılıp haciz borçlusu hissedarların borçlu bulundukları dosyalara ancak bu hissedarların payına düşecek ihale bedelinin gönderilebileceği düşünülerek taşınmazların hacizlerden ari olarak tescili gerektiği yönünde şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken talep bulunmadığı halde hacizlerle ilgili takiplerin kaldırılamayacağı gerekçe yapılarak davanın reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 125, 128, 134, 135, 144) (4721 S. K. m. 705) (818 S. K. m. 231)

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: İİK'nun 128. maddesi yalnız tapu siciline mukayyet veya resmi senede müstenit olan mükellefiyetlerin listesini icra memurunun düzenleyerek tebliğ etmesi gerekeceğini saptamıştır. Taşınmazdaki haciz şerhi icra takibi ile ilgili bir işlem olduğu cihetle hacizler, mükellefiyet olarak kabul edilemez ancak satıştan sonra bu yasanın 140. maddesi gereğince düzenlenecek sıra cetvelinde nazarı itibara alınır (12 H.D. 22.06.1978 tarih, 5779/5887-Prof. Dr. Baki Kuru İcra İflas Hukuku Cilt 2. Sayfa 1291).

İİK 134/1, TMK 705 ve BK 231. maddeleri gereğince cebri icrada mülkiyet ihale ile, alıcısına intikal eder. İİK'nun 135/1, 144/4, 125. maddelerine göre de aynı yasanın 134/son fıkrası gereği ihalenin kesinleşmesi kofulu ile icra müdürlüğünce tapuya tescil yazısı yazılır.

Somut olayda şikayetçi O. K. izale-i şuuyu sonucu yapılan satışta taşınmazın tamamını satın alan hissedarlardandır. Şikayetinde satışa alıcı olarak katılmayan diğer hissedarların ihaleden önce sahip oldukları hisselerde yine ihaleden önce konulan hacizler bulunsa da tescil yazısının bu hacizlerden ari olarak yazılması gerektiğini belirtip, bu hususa yönelik taleplerinin reddine ilişkin icra müdürü işleminin iptalini istemiştir, icra mahkemesince açıklanan ilkeler doğrultusunda değerlendirme yapılıp haciz borçlusu hissedarların borçlu bulundukları dosyalara ancak bu hissedarların payına düşecek ihale bedelinin gönderilebileceği düşünülerek taşınmazların hacizlerden ari olarak tescili gerektiği yönünde şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken talep bulunmadığı halde hacizlerle ilgili takiplerin kaldırılamayacağı gerekçe yapılarak davanın reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 06.03.2012 gününde oy birliği ile karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj