MÜTEAHHİT SGK PRİMLERİNİ ÖDEMEDEN İŞİ BIRAKMASI, PRİM BORÇLARINI ÖDEYEN ARSA SAHİBİ MÜTEAHHİTTEN DAİRE SATIN ALANLAR....

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23361
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

MÜTEAHHİT SGK PRİMLERİNİ ÖDEMEDEN İŞİ BIRAKMASI, PRİM BORÇLARINI ÖDEYEN ARSA SAHİBİ MÜTEAHHİTTEN DAİRE SATIN ALANLAR....

Mesaj gönderen teoman »

T.C
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2016/7397
KARAR NO.2019/3959
KARAR TARİHİ.01.10.2019
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


>YÜKLENİCİNİN (MÜTEAHHİT) ÖDEMESİ GEREKEN SGK PRİMLERİNİ ÖDEYEMEYİP İŞİ EKSİK BIRAKMASI HALİ, PRİM BORÇLARINI ÖDEYEN ARSA SAHİBİNİN YÜKLENİCİDEN DAİRE ALAN BAĞIMSIZ. BÖLÜM MALİKLERİNDEN RÜCUEN İSTEYEMEYECEĞİ.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ile bir kısım davalılarca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacılar vekili, davacı arsa sahipleri ile dava dışı yüklenici arasında düzenleme şeklinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeye göre taşınmazın anahtar teslimi kararlaştırıldığı halde yüklenicinin iskân almadan inşaatı bıraktığını, davalıların ise yükleniciden konut alan bağımsız bölüm malikleri olduğunu, halefiyet kuralları gereği sözleşme uyarınca yüklenicinin ödemesi gereken SGK borçlarından sorumlu olduklarından bahisle davacı arsa sahipleri tarafından ödenen SGK prim borcunun davalılardan arsa payları oranında tahsilini talep etmiştir.

Davalılar ayrı ayrı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalıların yüklenicinin halefi olduğundan bahisle kendi arsa paylarına düşen kısımla sınırlı olmak üzere davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davacılar vekili ve bir kısım davalılar temyiz etmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm, temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2) Davacı arsa sahipleri ile dava dışı yüklenici arasında imzalanan 07.03.2003 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca inşaatın yapılmış olduğu ve inşaatta çalışan işçilerin SGK prim borçlarının arsa sahipleri tarafından ödendiği konusunda ihtilaf yoktur.

Arsa sahibinin akidi Kitaş İnşaat şirketidir. Davalılar, yükleniciden bağımsız bölüm alan 3.kişilerdir. Yükleniciye bağımsız bölüm bedellerini ödeyerek bu bağımsız bölümlerin maliki olmuşlardır.Davalılar, sözleşmeye ilişkin hak ve borçları temlik almamışlar, bu sözleşmeye göre imal edilen birer bağımsız bölümü temlik almışlardır. Bu temlik, sözleşmeye ilişkin hakların devrini içermez. Bu nedenle inşaat maliyetiyle ilgili bedellerden temlik hükümlerine göre davalıların sorumlu tutulması mümkün değildir. Davacıların akidi olan şirketten isyetecekleri SGK prim borçlarını davalılardan istemesi mümkün bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, bir kısım davalıların temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın mahsubu ile arta kalan miktarın talep halinde davacılara iadesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden bir kısım davalılara iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 01.10.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj