Af Yasası Tasarısı 3. Yargı Paketi 1/2 Ceza İndirimi İnfaz Yatar Hesaplama-2020

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı, İnfazın Ertelenmesi, Denetimli Serbestlik, Koşullu Salıverilme, Adli Sicil (Sabıka) ve Arşiv Kaydı, GBT, Özel veya Genel Af, Ceza İnfaz Kurumları, Özel İnfaz Çeşitleri, Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma...
Birbilen
Onaylı Üye
Mesajlar: 511
Kayıt: 23 Eki 2019 16:10

Af Yasası Tasarısı 3. Yargı Paketi 1/2 Ceza İndirimi İnfaz Yatar Hesaplama-2020

Mesaj gönderen Birbilen »

İnfaz affı ve denetimli serbestlik indirimi corona virüs tedbirleri kapsamında 23/03/2020 günü TBMM gündeminde görüşülmeye başlandı ve halen görüşülmeye devam edilmekte.

ÖNEMLİ BİLGİ: HENÜZ KANUN METNİ İÇERİĞİ YAYINLANMADI ANCAK AŞAĞIDA BELİRTİLEN DÜZENLEMELERİN YAPILACAĞI DEĞERLENDİRİLİYOR.


Af yasası son dakika bugün 24 MART 2020
2020 yılında korona virüs nedeniyle çıkarıldığından bahsedilen 3. yargı paketinde 01 MART 2020 tarihi esas alınıyor ve bu tarihlerden önce işlenmiş olan suçlar için cezaevlerinde geçirilmesi gereken süre 1/2 oranında indiriliyor. Ayrıca Denetimli serbestlik tedbiri ise hükümlüye bir kez 3 sene olarak uygulanacağı bildirildi.

Daha önce hükümlünün işlemin olduğu suça göre Denetimli Serbestlik tedbiri uygulama süresi 1 ile 2 yıl arasında iken şimdi 3 yıla çıkarılıyor. Tabi biraz sonra bahsedeceğimiz maddelerde de her suçun süresinin aynı olmadığından bahsedeceğiz.

Uyusturucu suçu da indirimden yararlanacak
Daha önce Uyusturucu kullanma ve bulundurma suçu ile Uyusturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu da istisna suçlar içinde idi. Ancak MHP’in önerileri sonucunda bu suçların istisna suçlar arasından çıkarıldı.

Ayrıca yine MHP’nin önerisi ile istisna suçlar arasında daha önce yer bulan, Uyusturucu Kullanma ve Bulundurma (TCK 191) ile Uyusturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu da kapsam içine alındı.

Bu suçlar ve kanun maddeleri şöyledir;

TCK 191; Uyusturucu maddeyi (madde, madde, madde vb.) kişisel kullanım amacıyla satın alan, herhangi bir surette uyusturucu maddeyi kabul eden ve kullanma amacıyla bulunduran kişi uyusturucu madde kullanma veya bulundurma suçunu işlemiş olur

TCK 188; Uyusturucu madde ticareti suçu, uyusturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi ile işlenen seçimlik hareketli bir suçtur.

Düzenleme sonrasında bu suçlardan ceza alanlarda yeni indirimden yararlanmaları sağlanacak. Daha önceki yargı paketinde bu suçlar istisna idi.

Evde Ceza İnfazı Uygulaması Geliyor
Yeni bir uygulama ise 60 yaşından büyük olan hasta hükümlüler 4 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilecek. (Bu şartlarda hastanın rahatsızlığını belirtir bir sağlık raporu olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.)

Yukarıda görüldüğü üzere istisna suçlardan olmayanlara denetim tedbiri 3 yıl iken, 60 yaşından büyük hasta hükümlüler için bu süre 4 yıl uygulanacak.

Bu uygulama da hamile olan hükümlüler ve yaşlılar belirli şartlara göre cezalarını evde infaz edecekler.

3. Yargı Paketi Taslağı Maddeleri

3. af yasası ve yargı paketi adıyla kamuoyunun gündemine gelen bu pakette yer alması beklenen bazı maddeler ise çıkarıldı. Bunlardan bir tanesi Terörle Mücadele Yasası’nın 7’nci maddesinin 2. fıkrasında yer bulan terör örgütlerini övme suçu ile alakalı idi. Bu suçtan ceza alanlar dosyalarını temyiz (yüksek mahkemeye itiraz) itirazında bulunabilecek iken bu düzenleme iptal edildi.

Mükerrer Suçlara İndirim Yok
Gerek sosyal medyada gerekse haber platformlarında defalarca tartışılan mükerrer suçlar yine kapsam dışına alındı. Mükerrer suç şahıs belirli şartlar altında birden fazla suça karışmış veya aynı suçu birden fazla işlemiş olması durumunda mükerrer olmaktadır.


3. Yargı Paketi 1/2 (Yüzde 50) İnfaz - Yatar Hesaplaması 2020
Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından aslında 5 yıl ceza indirimi beklenmekte idi. Ancak covid-19 salgını ve korona virüse karşı alınan önlemlere binaen bu yargı paketi hızlandırıldı. Hükümlülerin 3. yargı paketi hesaplaması ise şöyle yapılacak.

Ceza infaz kurumunda geçirilecek süre bazında 2/3 oranında indirim yapıldı ve şuan hükümlü 1/2 oranında indirim hakkına sahip oldu.

Kanun hükümlerine göre 1 veya 2 sene uygulanan denetimli serbestlik müdürlüklerinde cezaların infazı 01 MART 2020 tarihinden önce ki cezalar için 3 sene olarak uygulanacak. Bu kapsamda açık ceza infaz kurumlarında Denetimli Serbestliğe çıkmak için süre bekleyen binlerce hükümlü salıverilerek Denetimli serbestliğe sevkleri yapılacak.

01 MART 2020 Öncesi Suçlarda İnfaz Yatar Hesaplama Programı
Eğer kişi suçu 01 MART 2020 tarihinden sonra işlemiş ise ceza infaz kurumlarında yatması gereken süreden 1/2 oranı düşülecek. Bu oran sonrasında hükümlünün kapan cezasının 5’te biri (1/5) Denetimli Serbestliğe çevirilecek. Yani şahıs toplam cezanın 5’te 4’ünü (4/5) ceza infaz kurumunda yatacak.

Örnek bir hesaplama yapmak gerekir ise bahsedilen tarihten önce istisna olmayan bir suçtan süreli hapis cezası alan bir hükümlü cezaevinde yatması gereken süre 12 yıl ise yarı yarına indirim alacak ve bu süre 6 yıl olacak. Kişi ceza infaz kurumlarında 3 yıl kalacak ve son 3 yıl kala Denetimli Serbestlik yasasından yararlanarak tahliye edilecek.

Eğer kişinin almış olduğu süreli hapis cezasının tümü 6 yıldan ibaretse 1/2 indirim nedeniyle 3 yıla düşürülecek ve geriye kalan 3 sene hapis denetim tedbiri uygulanarak tahliye edilecek.

01 MART 2020 Sonrası İşlenen Suçlarda İnfaz-Yatar ve Denetimli Serbestlik Hesaplaması
Örneğin 1 Mart 2020 öncesi hüküm almış kişinin infaz kurumunda geçirmesi gereken süre 6 yıl ise cezası önce yarıya indirilip 3 yıla düşecek, 3 yıl da denetimli serbestlik olduğu için hapisten salınacak.

Eğer kişi aynı şekilde istisna dışı suçlardan birini 01 MART 2020 tarihinden sonra işlemiş olsun. Bu durumda şahıs 12 yıl hapis cezası almış ise 1/2 yarıya indirilecek. Geriye kalan 6 yılın 5’te biri denetime düşülecek. O da 14 ay 12 gün yapmaktadır. Kişi 4 yıl 9 ay 18 gün hapis yatacak.

Yine 6 yıl üzerinden hesaplama yapmak gerekirse şahsın toplam aldığı 6 sene hapis cezası 1/2 indirimi nedeniyle 7 ay 6 güne düşürülecek. Bu kapsamda şahıs 2 sene 4 ay 25 gün süresinde ceza infaz kurumunda cezası infaz edilecek.

10 YIL HAPİS CEZASI YATAR HESAPLAMA
01 MART 2020 tarihinden öncesi; 10 yıl 1/2 indirim = 5 yıl 3 yıl denetim düşümü, 2 yıl yatar kalacak.

01 MART 2020 sonrası işlenen suçlar; 10 yıl 1/2 indirim = 5 yıl 1/5 denetim indirimi 4 yıl kalacak. Şahıs 4 yıl boyunca hapis yatacak.

TÜM SUÇLULAR CEZA İNFAZ KURUMUNA GİRECEK
Kamuoyunda sıkça bahsedilen bir hususta yatar süresinin kanunlar nedeniyle bulunmaması nedeniyle suçluların adliyelerden salıverilmesi ile ilgilidir. Yapılan bu düzenleme ile 01 MART 2020 tarihinden sonra işlenen tüm suçlar da kişiler mutlaka ceza infaz kurumlarına girecekler.

Eğer kişi 20 gün hapis cezası almış olsa dahi bu süreden 1/2 oranında indirim uygulanacak ve ceza 10 gün kalacak. Bu süreye 10/5 = 2 gün denetim uygulanacak ve şahıs geriye kalan 8 günü cezaevinde geçirecek.


Uygulama öncesinde 3 yıldan az hapis cezası alanlar açık ceza infaz kurumlarına sevk ediliyor idi ve eğer süresi denetimli serbestliğe uygun ise denetim tedbiriyle salıverilmekte idiler. Ayrıca 1 seneden az hapis cezaları direk paraya çevrilmekte idi.

İyi Hal İndirimine İdare ve Gözlem Kurulları Karar Verecek
Daha önce yargılama aşamasında şahıslara iyi hal indirimi yapılmakta idi. Bu kapsamda cezanın bir kısmı şahsın duruşmada ki duruşu, mahkeme heyetine karşı hitabı göz önüne alınarak indirim uygulanmakta idi. Diğer tarafından Ceza İnfaz Kurumlarına sevk edilen tüm hükümlüler burada İdare ve Gözlem Kurullarınca ilk gözlem ve deneme gibi denetimlere tutulmaktadırlar. İşte hükümlüye yapılacak iyi hal indirimi İdare ve Gözlem Kurullarının tanzim ettiği 6 aylık denetim raporları sonucunda uygulanacak.

Bu kararın İdare ve Gözlem Kurullarının vereceği raporlara dayanarak İnfaz Hakimlikleri tarafından uygulanması bekleniyor.

Zira şahıs henüz ceza infaz kurumuna girmeden önce iyi halli olduğu yönünde indirim yapılmasının önüne geçiliyor.

Eğer şahıs ceza infaz kurumunda disiplin cezaları alırsa veya yeniden suç işlemesi yönünde olumlu kanaat oluşmaz ise cezasında indirim yapılmaması gündeme gelecek.

60 YAŞ ÜSTÜNE VE HAMİLE OLANLARA EV HAPSİ UYGULAMASI
Korona virüsü nedeniyle uygulaması erken tarihe alınan düzenleme ile terör yöneticileri hariç olmak üzere 60 yaş üstünde sürekli hastalığı bulunan şahıslar ile bakıma muhtaç olanlar tam teşekkülü hastanelerden durumu belirtir rapor almaları şartıyla cezaları evlerinde infaz edilmesine karar verilebilecek. Bu hükümlüler için bir kez olmak üzere Denetim Tedbiri 4 yıl süreyle uygulanacak.

Evde İnfaz Süresi Hesaplaması Nasıl Yapılacak?
65 yaş ve üstü hükümlüler için 1 SENE,
70 yaş ve üstü hükümlüler için 2 SENE,
75 yaş ve üstü ile hamile hükümlüler için 4 SENE
kalan ceza evde infaz edilebilecek. Bu cezaların infazında elektronik kelepçe adı verilen sistemin uygulanacağından bahsediliyor.

Daha önce infazın geriye bırakılması uygulaması 6 ay süreyle uygulanmakta idi. Korona virüsüne binaen erken çıkartılan yasa düzenlemesiyle bu süre 1 SENE olarak yapılandırılıyor. Yani ilgili makam cezanın infazını 1 yıl ara verdim diyebilecek.

Hangi Suçlar Yararlanamayacak?

3. Yargı paketinin dışında tutulan istisna suçlar ise aşağıda belirtilmiştir.

-Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmaeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs
-Cinsel istismar,
-Çocukların cinsel istismarı suçu,
-Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller,
-İnsan üzerinde deney suçu,
-İnsanlığa karşı işlenen suçlar,
-Kadına ve çocuğa şiddet,
-Kasten adam öldürme,
-Organ ve doku ticareti,
-Örgütlü terör suçları,
-Reşit olmayana cinsel istismar,
-Soykırım suçları,
-Terör suçları,

Koronavirüs salgını nedeniyle ceza infaz kurumlarında birçok tedbirin alındığı Adalet Bakanımız tarafından açıklanmıştı. Bu yargı paketi sayesinde ceza infaz kurumlarından 100 bin civarında hükümlünün tahliye edileceğinden bahsediliyor.

ÇOK ÖNEMLİ NOT: Henüz kanun yasalaşmadı. İndirim Oranları ve Tasarı yasalaştığında içeriğimiz güncellenecektir.

İnfaz Affı Mart 2020 Taslağı Tam Metni:
Cezalarda indirim yapan 3. Yargı Paketi, AK Parti’nin ittifak ortağı MHP ve muhalefetle yaptığı görüşmeler sonrası dün itibarıyla kesinleşti.

Düzenleme ile 1 Mart 2020’den önceki suçlarda infaz kurumunda geçirmesi gereken süreden ½ oranında indirim yapılacak ve denetimli serbestlik de bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıl uygulanacak.

Böylece MHP’nin 5 yıllık önerisi de Cumhur İttifakı arasında yapılan uzlaşı ile denetimli serbestliğin 3 yıla indirilmiş oldu.

Ayrıca yine MHP’nin önerisi ile istisna suçlar arasında daha önce yer bulan, Uyusturucu Kullanma ve Bulundurma ile Uyusturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu da kapsam içine alındı.

Bu suçu işleyenler de indirimden yararlanacak.

Yapılan bir diğer yeni düzenleme ile örgüt lideri olmamak kaydıyla 60 yaşından büyük hasta her mahkum denetimli serbestlikten yararlanacak ve bu kişilere 4 yıl olarak uygulanacak.

Ayrıca yargılamada reform yapılarak evde infaz uygulamasına geçilecek ve yaşlılar ile hamileler cezalarını evlerinde çekebilecek.


Pakette daha önce yer alması beklenen bazı maddeler de ayıklandı; Terörle Mücadele Yasası’nın 7’nci maddesinin 2. fıkrasında yer bulan terör örgütlerini övme suçuna ilişkin cezaların da temyize götürülmesine olanak sağlayan düzenleme paketten çıkarıldı.

Kapsam içine alınmayan mükerrer suçlara ilişkin indirim oranı da tüm eleştirilere karşın düzenlemede aynı kaldı.

İNDİRİM NASIL HESAPLANACAK

Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin üzerinde çalıştığı üçüncü yargı paketi, Covid-19 salgını nedeniyle hızlandırıldı.

Kapasitesinin 100 bin üzerine çıkan cezaevlerinde boşalmayı sağlamak amacıyla infaz kurumunda kalma süresini indirmeyi hedefleyen düzenleme üzerinde Cumhur İttifakı bileşenleri AK Parti ve MHP dün itibarıyla uzlaştı.

MHP’nin daha önce getirip, AK Parti’nin soğuk baktığı için geri çektiği cezadan infaz hükümlerine göre, çekmeleri gereken toplam ceza süresinden 5 yıl indirilmesini öngören öneri pakette farklı şekilde düzenlendi.

Bu kapsamda mevcut yasada infaz kurumunda geçirilmesi gereken süreden 2/3 oranında yapılan indirim, ½’ye yükseltildi.

Mevcut kanunda 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi de MHP’nin önerisi dikkate alınarak 1 Mart 2020’den önceki cezalarda 3 yıl uygulanacak.

1 Mart 2020 sonrası suçlarda ise bir kişinin infaz kurumunda geçirmesi gereken süresinin ½’si düştükten sonra, geri kalan cezasının 1/5’i denetimli serbestlik olarak düşülecek, 4/5 hapiste kalacak.




Örneğin 1 Mart 2020 öncesi hüküm almış kişinin infaz kurumunda geçirmesi gereken süre 6 yıl ise cezası önce yarıya indirilip 3 yıla düşecek, 3 yıl da denetimli serbestlik olduğu için hapisten salınacak.

Bu kişi 1 Mart 2020 sonrası hüküm almışsa, 6 yıl yarıya inecek, kalan 3 yılın 1/5’i olan 7 ay 6 gün denetimli serbestlik olarak inecek; 2 yıl 4 ay 24 gün hapis yatacak.

Veya 20 yıl cezası olan mahkum eğer 1 Mart 2020’den önce hüküm almışsa, infaz kurumunda kalması gereken süreden ½ oranında indirilecek, ceza 10 yıla inecek; bundan da 3 yıl denetimli serbestlik düşülecek ve yatması gereken süre 7 yıla inecek.

Bu tarihten sonraki suçlarda ise denetimli serbestlik 1/5 olarak uygulanacak.

Buna göre 20 yıl ceza alan kişinin cezası ½ indirilip 10 yıla düşecek, bunun denetimli serbestlik için getirilen 1/5’i olan 2 yıl düşülecek, 8 yıl hapiste kalacak.

HER SUÇLU MUTLAKA CEZA İNFAZ KURUMUNU GÖRECEK

Düzenlemenin bu hale gelmesindeki amaç, mahkeme kapısından salıverilme olayına son vermeyi amaçlıyor.

Buna göre diyelim ki bir kişi bir ay bile hapis alsa cezaevinde kalacak; önce cezası ½ oranında düşürülüp 15 güne inecek, bunun da 1/5’i olan 3 gün denetimli serbestlik olarak uygulanacak ve 12 gün hapis yatacak.

Oysa daha önce bir yıldan az ceza alanların hepsi paraya çevriliyor ve hapishane yüzü görmeden mahkeme kapısından ayrılıyordu.

İYİ HAL İÇİN DE YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Paket iyi hale ilişkin de düzenleme getiriyor.

Daha önce mahkeme sırasında eğer adli, ancak iyi hal uygulamasını baştan indirilmek yerine, 6 aylık denetimler sonucu yerine getirilecek.

Bu amaçla kurulan ancak çalışmayan infaz hakimlikleri kapsama alınacak, ayrıca Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’nun “dışarıda yeniden suç işlemeye yatkınlığını içeren” raporları da iyi hal için geçerli olacak.

Daha yargılama safhasında adli ve idare disiplinsizliği yoktur diye iyi hal indirimi uygulanmayacak.

HAMİLE VE 60 YAŞ ÜSTÜNE EV HAPSİ GELİYOR

Düzenleme reform niteliğinde bazı yeni düzenlemeleri de getiriyor.

En yeni düzenleme de terör örgütü yönetici olmamak kaydıyla 60 yaş üstünde bakıma muhtaç durumda olan veya sürekli hastalığı bulunanlar tam teşekküllü hastaneden rapor almak kaydıyla cezalarını evlerinde çekebilecek, bu kişiler için denetimli serbestlik bir defaya mahsus olmak üzere 4 yıl uygulanacak.

Ayrıca 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş üstü ve hamileler için 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekmesi hükmü de getirildi.

Eğer cezasının bitmesine 4 yıl kalmış ve 75 yaşına ulaşmış ise infaz süresini evinde tamamlayacak.

Bunun için elektronik kelepçe yöntemi uygulanacak.

Bir yeni düzenleme de infazın geriye bırakılmasına ilişkin; mahkumiyeti 10 yılın altında ise 6 ay infaza ara verilebiliyordu, bu süre bir yıla çıkacak.

MHP VE CHP’DEN TAM DESTEK

MHP 5 yıllık teklifini geri çekerken, lideri Devlet Bahçeli infaz düzenlemesi ile ilgili olarak, “AK Parti ikinci yargı paketini TBMM'den geçirecek siyasal çoğunluğa sahiptir” demişti.

Yeni pakette MHP’nin de önerileri dikkate alındı.

Geçmişteki 5 yıllık indirim düzenlemesinin hazırlayıcılarından MHP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız dünkü sohbetimizde görüşmelerini tamamladıklarını ve pakete destek vereceklerini bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de önceki gün yaptığı açıklamada cezaevlerinin kapasitesini çok aştığını belirterek pakete olumlu baktıklarını açıklamış ve eklemişti:

“Burada konuya yaklaşımımız, tarihsel yaklaşımımızla uyumludur. Türkiye'deki cezaevlerinin kapasite sorunu vardır. Cezaevlerinde insanlık dışı bir infaz sistemi uygulanmaktadır. Yapılacak düzenlemeye olumlu katkı vereceğiz. Temel yaklaşımımız, reddedici değildir, uzun süredir yaptığımız çağrının karşılık bulduğunu görüyoruz. Üzerinde çalışacağız ve olumlu katkı sağlayacağız.”

KAPSAM DIŞI SUÇLAR:

Paket ile getirilen infaz indiriminden yararlanamayacak suçlar ise şöyle:

“Terör suçları, örgütlü terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, kadına ve çocuğa şiddet, soykırım suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, insan üzerinde deney suçu, organ ve doku ticareti, reşit olmayana cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı suçu, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, TCK'nın 76'ncı maddesinde düzenlenen (Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme) suçların tamamı her türlü eziyet, işkence, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve Orman Kanunu'na aykırı suçlar...”

ÇOK ÖNEMLİ NOT: Henüz kanun yasalaşmadı. İndirim Oranları ve Tasarı yasalaştığında içeriğimiz güncellenecektir.

Konuyla ilgili soru ve yorumlarınız için aşağıdaki linki kullanın:
Soru - cevap forumu ve bilgi paylaşımı


Bir bilene sor...
Bağımlılığı bırakın! Damarlarınızdaki asil Türk kanını kirletmeyin...

Birbilen
Onaylı Üye
Mesajlar: 511
Kayıt: 23 Eki 2019 16:10

Re: Af Yasası Tasarısı 3. Yargı Paketi 1/2 Ceza İndirimi İnfaz Yatar Hesaplama-2020

Mesaj gönderen Birbilen »

Muhalefet partileri Adalet ve Kalkınma Partisi ‘nin (AKP), koronavirüs salgını nedeniyle öncelikli gündemine aldığı yeni infaz paketine iki önemli konuda itiraz etti.

AKP yöneticilerinin ziyaret ederek görüşlerini aldığı muhalefet partilerinin sözcüleri, “çocuk yaştakilerle evlenenleri” de kapsayan cinsel istismar suçları ile madde imal, ticaretini yapanların infaz indirimi kapsamından çıkarılmasını istedi.

Cinsel istismar suçları ile ilgili kısmi değişiklik ya da tümüyle paketten çıkarma seçeneğini değerlendireceği mesajı veren AKP muhalefetle uzlaşma sağlanması halinde infaz düzenlemesine ilişkin yasa teklifini bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunmayı, gelecek hafta da yasalaştırmayı planlıyor.

AKP Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan, Mehmet Muş ve Adalet Bakanlığı yetkilileri dün muhalefet partileri CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarını ziyaret ederek, bir gün önce muhalefete ilettikleri infaz düzenlemesine ilişkin teklif taslağı ve cezaevlerindeki son duruma ilişkin bilgi verirken, muhalefet partilerinin önerilerini aldı.

CHP’nin itiraz ve önerileri neler?
AKP yöneticilerinin ilk durağı CHP oldu. Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve partinin hukukçu milletvekillerinin de katıldığı görüşmede “madde ticareti” suçları ile cinsel istismar, kadına şiddet suçlarının infaz paketi dışında bırakılmasını istedi.

CHP, Terörle Mücadele Yasası’ndan kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesinin yanı sıra tutuklu gazeteci, akademisyen ve muhaliflere yönelik de düzenleme yapılmasını önerdi.

AKP heyetinin ağırlıklı olarak muhalefetin önerilerini dinlediği belirtilirken özellikle Fethullah Gülen yanlılarına tahliye yolunu açacağı kaygısıyla terör suçlarının infaz indiriminden yararlanmasına karşı olduğu belirtildi.

Görüşme sonrasında kulislere yansıyan bilgilere göre CHP, cinsel istismar suçlarını “kırmızı çizgi” olarak belirledi ve tekliften istismar suçlarının çıkarılmaması halinde destek vermeyecekleri mesajını da iletti.

İYİ Parti: İstismar tanımı ve çocuk evliliklerine karşı yeni düzeleme
AKP heyeti ile görüşen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise cinsel istismar ve madde suçlarına ilişkin partisinin çekincelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre İYİ Parti, cinsel istismar suçunun yapılacak yeni bir düzenlemeyle yeniden tanımlanması, çocuk yaştakilerin evlendirilmesi nedeniyle cinsel istismar suçunu işleyenlere ilişkin de ayrı bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini, teklifte istismar suçlarının kapsam dışında bırakılmasını istedi.


HDP: Siyasi suçlular kapsama alınmalı
HDP ise başta eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere, şiddete karışmamış siyasetçi, gazeteci, siyasetçilerin de infaz kapsamına alınması talebinde bulundu.

HDP de diğer muhalefet partileri gibi kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismar, madde ticareti suçlarının kapsam dışında bırakılmasında ısrarlı ve bu haliyle Meclis’e sunulması halinde destek vermeme eğiliminde.

Cinsel istismar suçu paketten çıkarılabilir mi?
Görüşmelerde, pakette yapılacak düzenlemelerin bazılarının esnetilebileceği ve bu konuda iktidarla muhalefet partilerinin grup yöneticileri arasındaki diyaloğun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Yansıyan bilgilere göre AKP, cezaevlerinde en büyük kesimi oluşturan madde suçlarından cezaevinde kalanların infaz indirimi kapsamından çıkarılmasına sıcak bakmıyor.

Ancak AKP’nin ilk infaz taslağında da yer almayan cinsel istismar suçlarıyla ilgili yeni bir formül getirmesi ya da tümüyle kapsam dışı bırakılması olasılık dahilinde değerlendiriliyor.

Cinsel istismar suçlarının infaz indirimi kapsamına alınmasının en önemli gerekçelerinden birisi, çocuk evlilikleri gösteriliyor.

AKP, anlaşmalı olarak evlenen ve bu evlilikten çocuğu olanların, cinsel istismar suçu nedeniyle cezaevinde olması nedeniyle ailelerin mağduriyet yaşadığını savunuyor.


Teklif ne zaman verilecek?
AKP, muhalefetin de önerileri doğrultusunda son şeklini vereceği infaz düzenlemelerini içeren 3. yargı paketini bu hafta içinde TBMM Başkanlığı’na sunmayı, gelecek hafta da yasalaştırmayı planlıyor.

İnfaz paketinin öncelikle çıkarılması kararı nedeniyle, geçen hafta Meclis’e sunulan 2. yargı paketinin TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri ertelendi.

Uzlaşma sağlanması halinde komisyon gündemine infaz paketinin alınması bekleniyor.

Cezaevlerinde hangi suçtan kaç kişi bulunuyor?
Edinilen bilgiye göre cezaevlerindeki son durumla ilgili Adalet Bakanlığı yetkilileri muhalefet partilerine sunum yaptı. Buna göre cezaevlerinde 300 bin dolayında tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre cezaevlerinde kalanların yaklaşık 22 binini cinsel istismar, 18 bini, mükerrer olarak aynı suçu işleyenlerle birlikte yaklaşık 80 binini de madde suçlarından hüküm giyen ya da tutuklu bulunanlar oluşturuyor.

Bakanlık verilerine göre hırsızlıktan 45 bin, dolandırıcılıktan da 7 bin dolayında kişi cezaevinde bulunuyor.
Bir bilene sor...
Bağımlılığı bırakın! Damarlarınızdaki asil Türk kanını kirletmeyin...

quadro58
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 110
Kayıt: 10 Ara 2018 13:27

Re: Af Yasası Tasarısı 3. Yargı Paketi 1/2 Ceza İndirimi İnfaz Yatar Hesaplama-2020

Mesaj gönderen quadro58 »

Hocam hala 2016 daki 1/2 khk ya tabi olan suçlar infaz indiriminden yararlanacak mı bilgi sahibi olamadım

Birbilen
Onaylı Üye
Mesajlar: 511
Kayıt: 23 Eki 2019 16:10

Re: Af Yasası Tasarısı 3. Yargı Paketi 1/2 Ceza İndirimi İnfaz Yatar Hesaplama-2020

Mesaj gönderen Birbilen »

quadro58 yazdı:
25 Mar 2020 11:11
Hocam hala 2016 daki 1/2 khk ya tabi olan suçlar infaz indiriminden yararlanacak mı bilgi sahibi olamadım
Evet yararlanacaklar. Hatta denetim 3 yıla çıkıyor onlar için
Bir bilene sor...
Bağımlılığı bırakın! Damarlarınızdaki asil Türk kanını kirletmeyin...

quadro58
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 110
Kayıt: 10 Ara 2018 13:27

Re: Af Yasası Tasarısı 3. Yargı Paketi 1/2 Ceza İndirimi İnfaz Yatar Hesaplama-2020

Mesaj gönderen quadro58 »

Birbilen yazdı:
25 Mar 2020 17:32
quadro58 yazdı:
25 Mar 2020 11:11
Hocam hala 2016 daki 1/2 khk ya tabi olan suçlar infaz indiriminden yararlanacak mı bilgi sahibi olamadım
Evet yararlanacaklar. Hatta denetim 3 yıla çıkıyor onlar için
Hocam denetim değil infaz indiriminden yararlanır mıyım

Birbilen
Onaylı Üye
Mesajlar: 511
Kayıt: 23 Eki 2019 16:10

Re: Af Yasası Tasarısı 3. Yargı Paketi 1/2 Ceza İndirimi İnfaz Yatar Hesaplama-2020

Mesaj gönderen Birbilen »

İkisi de aynı şey zaten, infaz indirimi demek koşullu salıverilme süresine 3 yıldan az kalanları denetime çıkarmak oluyor zaten.
Bir bilene sor...
Bağımlılığı bırakın! Damarlarınızdaki asil Türk kanını kirletmeyin...

quadro58
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 110
Kayıt: 10 Ara 2018 13:27

Re: Af Yasası Tasarısı 3. Yargı Paketi 1/2 Ceza İndirimi İnfaz Yatar Hesaplama-2020

Mesaj gönderen quadro58 »

Birbilen yazdı:
27 Mar 2020 01:26
İkisi de aynı şey zaten, infaz indirimi demek koşullu salıverilme süresine 3 yıldan az kalanları denetime çıkarmak oluyor zaten.
Hocam denetimden bahsetmiyorum 1/2 infaz indirimi uygulandıgında bana bir etkisi olur mu? Cezam düşer mi zaten dosyam 1/2

Dogan0016
Site Üyesi
Mesajlar: 31
Kayıt: 05 Mar 2020 21:53

Re: Af Yasası Tasarısı 3. Yargı Paketi 1/2 Ceza İndirimi İnfaz Yatar Hesaplama-2020

Mesaj gönderen Dogan0016 »

birbilen ustad af çıkarsa duruşması görülen yada görülmeyen ceza davalarıda düşermi acaba

Birbilen
Onaylı Üye
Mesajlar: 511
Kayıt: 23 Eki 2019 16:10

Re: Af Yasası Tasarısı 3. Yargı Paketi 1/2 Ceza İndirimi İnfaz Yatar Hesaplama-2020

Mesaj gönderen Birbilen »

Dogan0016 yazdı:
27 Mar 2020 22:19
birbilen ustad af çıkarsa duruşması görülen yada görülmeyen ceza davalarıda düşermi acaba
Hayır taslakta öyle bişe görmedim ben.
Bir bilene sor...
Bağımlılığı bırakın! Damarlarınızdaki asil Türk kanını kirletmeyin...

ErcnBaki
Site Üyesi
Mesajlar: 12
Kayıt: 28 Mar 2020 18:46

Re: Af Yasası Tasarısı 3. Yargı Paketi 1/2 Ceza İndirimi İnfaz Yatar Hesaplama-2020

Mesaj gönderen ErcnBaki »

BirBilen Kardeşim Abim' Devam eden Davaların Cezaları kesinleştiğinde Düşmiyecekmi denetimli serbestlik Yani

(Taslakta ben öyle birşey görmedim yazmışsında?)

Cevapla