TEKERRÜRE ESAS ALINAN KARARLA İLGİLİ LEHE KANUN DEĞİŞİKLİĞİ, UYARLAMA YARGILAMASI YAPILIP YAPILMADIĞI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29058
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

TEKERRÜRE ESAS ALINAN KARARLA İLGİLİ LEHE KANUN DEĞİŞİKLİĞİ, UYARLAMA YARGILAMASI YAPILIP YAPILMADIĞI

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 3. Ceza Dairesi
Esas No : 2020/19448
Karar No : 2020/7217


İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 12.02.2020 gün ve 2020/20 Esas, 2020/180 Karar sayılı kararının sanık müdafi tarafından CMK'nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık hakkında hükmedilen ceza miktarına göre, sanık müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin 5271 sayılı CMK'nin 299. maddesi gereğince REDDİNE,

Yerinde görülmeyen diğer temyiz sebeplerinin reddine, ancak;

Sanık hakkında tekerrüre esas alınan Manisa 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 13.12.2013 gün ve 2012/851 Esas, 2012/1004 Karar sayılı ilamının 4733 sayılı Kanunu'nun 8/4. maddesi kapsamında kaldığı, ancak suç tarihinden sonra 11.04.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6455 sayılı Kanun ile 4733 sayılı Kanun'un 8/4. maddesinin yürürlükten kaldırılarak atılı suça ilişkin düzenlemenin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/18. maddesi kapsamı içine alındığı ve halen yürürlükte bulunan 6545 sayılı Kanunla değişik 3/18. maddesi ile de aynı düzenlemenin korunduğundan cihetle, 5237 sayılı TCK'nin 7. maddesi ve 15.04.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 63. ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na eklenen geçici 12. maddesindeki ''(1) Haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödedikleri takdirde Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan düzenlemeden faydalanabilir.'' düzenlemesi gereğince, öncelikle uyarlama yargılaması yapılıp yapılmadığı mahkemesinden sorulmak suretiyle tespit edilerek, sonucuna göre tekerrür hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirdiğinden, sanık müdafinin yerinde görülen temyiz talebinin kabulü ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 12.02.2020 gün ve 2020/20 Esas, 2020/180 Karar sayılı mahkumiyet hükmünün CMK'nin 302/2. maddesi gereğince isteme aykırı BOZULMASINA, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 304/1. maddesi gereğince “dosyanın Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 22.06.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj