ÖZEL OKUL EĞİTİM ÜCRETİNİN HANGİ HALLERDE İADE EDİLEBİLECEĞİ, YÖNETMELİĞİN 56/2. MADDESİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29209
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

ÖZEL OKUL EĞİTİM ÜCRETİNİN HANGİ HALLERDE İADE EDİLEBİLECEĞİ, YÖNETMELİĞİN 56/2. MADDESİ

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
2017/1728 E.
2018/12039 K.

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, iki çocuğunun da davalı özel okula 2013 yılında kaydolduğunu, 20.575,00 TL ücretin ödendiğini, çocukların okula ilk dönem devam ettiklerini ancak ikinci dönem yeterli eğitim alamadıklarından kayıtlarını sildirerek başka okullara gönderdiğini, ancak eğitim alınmayan döneme ilişkin ücret iadesinin yapılmadığını bu nedenle 10.287,50 TL'nin 24.01.2014 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava eğitim ücretinin iadesi talebine ilişkin olup, davacı, yeterli eğitim alamadıklarından bahisle çocuklarının davalı okuldan kaydını alarak başka bir okula gönderdiğini, kalan süreye ilişkin ücretin davalıdan tahsilini istemiş, davalı ise sözleşme ve yönetmelik hükümlerine göre ücret iadesi talep edilemeyeceğini savunmuş, mahkemece, yürürlükteki Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinin 56/2. maddesine göre davanın kabulüne karar verilmiştir. Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği' nin "ücretlerin iadesi" başlıklı 56. maddesinin 2. bendindeki sayılı koşullar somut olayda gerçekleşmemiş olup, bu durumda aynı maddenin 3. fıkrasına göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. 3. fıkraya göre 2. fıkrada belirtilen şartların dışında kurumlara yeni kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen ilkokul, ortaokul gibi sayılı eğitim öğretim kurumlarında öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin %10'u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. Mahkemece, anılan yönetmeliğin 56/3. fıkrasına göre değerlendirme yapılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 12/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj