BAM HUKUK DAİRESİ KARARLARININ BOZULMASI VEYA ONANMASINA KARŞI KARAR DÜZELTME YOLUNA GİDİLEMEYECEĞİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29151
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

BAM HUKUK DAİRESİ KARARLARININ BOZULMASI VEYA ONANMASINA KARŞI KARAR DÜZELTME YOLUNA GİDİLEMEYECEĞİ

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi
2020/2974 E.
2020/4535 K.

"İçtihat Metni"


Davacı ... ile davalılar ..., ... TEDAŞ Genel Müdürlüğü aralarındaki Bingöl 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen alacak davasında verilen hüküm hakkında Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi tarafından yapılan istinaf incelenmesi sonucunda verilen 20/02/2019 günlü ve 2018/84 E.- 2019/231 K. sayılı hükmün onanması hakkında Dairemizce verilen 12/02/2020 günlü ve 2019/2927 E.- 2020/1157 K. sayılı ilama karşı davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesinin, davalı TEDAŞ tarafından maddi hatanın düzeltilmesi talebini içeren dilekçenin sunulması üzerine, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

1-Davalı TEDAŞ'ın maddi hata dilekçesinin incelenmesi neticesinde; Dairemizin 12/02/2020 günlü ve 2019/2927 E.- 2020/1157 K.sayılı onama ilamında temyiz eden olarak, davalı ...'ın (Fırat EDAŞ) yazılması ve bakiye harcın adı geçen davalı aleyhine hükmedilmesi gerekirken, zuhulen temyiz eden olarak davalı TEDAŞ'ın yazıldığı ve aleyhine bakiye harca hükmedildiği anlaşıldığından, maddi hata düzeltim talebinin kabulü ile bu hatanın düzeltilmesine karar verilmiştir.
2-Davacı ...'nın karar düzeltme talebinin incelenmesi neticesinde; düzeltilmesi istenilen Daire kararı, bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine ait hükmün temyiz incelemesi sonucunda verilmiştir.

6100 sayılı HMK'da, bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilen kararların onanmasına veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Dairemizin 12/02/2020 günlü ve 2019/2927 E.- 2020/1157 K.sayılı onama ilamında yer alan "davalı TEDAŞ tarafından temyiz edilmesi" ifadesinin "davalı ... (Fırat EDAŞ) tarafından temyiz edilmesi" şeklinde ve "Davalı 8.656,65 TL Harç, 2.164,15 TL Peşin, 6.492,50 TL Bakiye" ifadesinin "davalı ...'dan (Fırat EDAŞ) 8.656,65 TL Harç, 2.164,15 TL Peşin, 6.492,50 TL Bakiye" şeklinde düzeltilmesine; davacı ...'nın dilekçenin REDDİNE, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, kesin olmak üzere 22/09/2020 tarinde oy birliği ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj