Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

HAGB KARARLARINA KARŞI KANUN YARARINA BOZMA YOLUNA GİDİLEBİLECEĞİ HK.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29597
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

HAGB KARARLARINA KARŞI KANUN YARARINA BOZMA YOLUNA GİDİLEBİLECEĞİ HK.

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 4. Ceza Dairesi
2020/31887 E.
2021/11948 K.

"İçtihat Metni"

KARAR


Hakaret ve tehdit suçlarından sanık ...'ın mahkûmiyetine ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 14/11/2019 tarihli ve 2018/236 esas, 2019/619 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/01/2020 tarihli ve 2019/1533 değişik iş sayılı kararının, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 04/11/2020 gün ve 2020/94673 sayılı istem yazısıyla Dairemize gönderilen dava dosyası incelendi.

İstem yazısında; "Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 10/04/2018 tarihli ve 2014/15-487 esas, 2018/151 sayılı kararında belirtildiği üzere, temyiz ve istinaf kanun yollarından geçmeksizin kesinleşen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların ülke sathında uygulama birliğine ulaşmak ve ciddi boyutlara ulaşan hukuka aykırılıkların toplum ve birey açısından hukuk yararına giderilmesi amacıyla olağanüstü bir kanun yolu olan kanun yararına bozma konusu yapılabileceği gözetilerek yapılan incelemede,

Dosya kapsamına göre, sanık hakkında 01/08/2017 tarihinde işlediği hakaret ve tehdit suçlarından ... Cumhuriyet Başsavcılığının 14/03/2018 tarihli ve 2017/10198 soruşturma, 2018/1115 esas, 2018/874 sayılı iddianamesi ile açılan kamu davası neticesinde ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 14/11/2019 tarihli ve 2018/236 esas, 2019/619 sayılı kararı ile sanığın mahkûmiyetine ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/01/2020 tarihli ve 2019/1533 değişik iş sayılı kararı ile itirazın reddine karar verilmek suretiyle kesinleştiği; diğer taraftan sanık hakkında 18/09/2017 tarihinde işlediği aynı müştekiye yönelik ve aynı suçlardan dolayı ... Cumhuriyet Başsavcılığının 18/05/2018 tarihli ve 2018/1088 soruşturma, 2018/2140 esas, 2018/1598 sayılı iddianamesi ile açılan, ayrıca ... Cumhuriyet Başsavcılığının 03/04/2019 tarihli ve 2017/4025 soruşturma, 2019/1158 esas, 2019/976 sayılı iddianamesi ve ... Cumhuriyet Başsavcılığının 15/11/2019 tarihli ve 2017/4993 soruşturma, 2019/3558 esas, 2019/3000 sayılı iddianamesi ile açılan kamu davalarının birleştirme kararları sonrasında ... 5. Asliye Ceza Mahkemesinde 2018/467 esas sayılı dosyasında derdest olduğunun anlaşılması karşısında; 03/04/2017, 18/04/2017, 01/08/2017 ve 18/09/2017 tarihlerinde işlenen aynı neviden suçların esasen bir suç işleme kararının icrası kapsamında ilk kamu davası açılmadan evvel işlendiği ve tüm eylemlere ilişkin anılan dosyaların birleştirilmesinden sonra zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle bir karar verilmesi gerektiği cihetle, 01/08/2017 tarihli eylem yönünden verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karara yönelik itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir." denilmektedir.

Hukuksal Değerlendirme:
5271 sayılı sayılı CMK'da " BAĞLANTI KAVRAMI:

Madde 8 - (1) Bir kişi, birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa olsun birden fazla sanık bulunursa bağlantı var sayılır.

(2) Suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme fiilleri de bağlantılı suç sayılır.

Madde 9 - (1) Bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin görevine giriyorsa, bunlar hakkında birleştirilmek suretiyle yüksek görevli mahkemede dava açılabilir.

Madde 10 --(1) Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının birleştirilmesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir.

(2) Birleştirilen davalarda, bu davaları gören mahkemenin tâbi olduğu yargılama usulü uygulanır.

(3) İşin esasına girdikten sonra ayrılan davalara aynı mahkemede devam olunur.

Madde 11 - Mahkeme, bakmakta olduğu birden çok dava arasında bağlantı görürse, bu bağlantı 8 inci Maddede gösterilen türden olmasa bile, birlikte bakmak ve hükme bağlamak üzere bu davaların birleştirilmesine karar verebilir." hükümlerine yer verilmiştir.

İncelenen somut olayda, sanık hakkında 01/08/2017 tarihinde mağdur ... ve ...'ya yönelik işlediği hakaret ve tehdit suçlarından ... Cumhuriyet Başsavcılığının 14/03/2018 tarihli ve 2017/10198 soruşturma, 2018/1115 esas sayılı iddianamesi ile kamu davası açıldığı, ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 14/11/2019 tarih, 2018/236 esas, 2019/619 sayılı kararı ile sanığın zincirleme şekilde hakaret ve tehdit suçlarından mahkûmiyetine ve CMK'nın 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip bu karara itiraz sonucunda ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/01/2020 tarih ve 2019/1533 değişik iş sayılı kararıyla itirazın reddine karar verilmiştir.

Aynı sanık hakkında 18/09/2017 tarihinde işlediği aynı müşteki ...'ya yönelik ve aynı suçlardan dolayı ... Cumhuriyet Başsavcılığının 18/05/2018 tarih, 2018/1088 soruşturma, 2018/2140 esas sayılı, 03/04/2019 tarihli ve 2017/4025 soruşturma, 2019/1158 esas ve 15/11/2019 tarihli ve 2017/4993 soruşturma, 2019/3558 esas sayılı iddianameleri ile açılan kamu davalarının birleştirilmesi sonrasında, davanın ... 5. Asliye Ceza Mahkemesinde 2018/467 esas sayılı dosyasında derdest olduğunun anlaşılması karşısında; 03/04/2017, 18/04/2017, 01/08/2017 ve 18/09/2017 tarihlerinde işlenen hakaret suçunun bir suç işleme kararının icrası kapsamında ilk kamu davası açılmadan önce işlendiği ve tüm eylemlere ilişkin anılan dosyaların birleştirilmesinden sonra zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle bir karar verilmesi gerektiğinden, 01/08/2017 tarihli eylem yönünden verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karara yönelik itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Sonuç ve Karar:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden,

1- Sanık ... hakkında, ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/01/2020 tarihli ve 2019/1533 değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

2- CMK’nın 309. maddesinin 4-a fıkrası gereğince, sonraki işlemlerin mahallinde tamamlanmasına, dosyanın Yüksek Adalet Bakanlığı'na sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 06/04/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj