Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

ŞARTLA TAHLİYE KARARINDAN ÖNCE İŞLENEN SUÇ NEDENIYLE ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINAMAYACAĞI HK.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29588
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

ŞARTLA TAHLİYE KARARINDAN ÖNCE İŞLENEN SUÇ NEDENIYLE ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINAMAYACAĞI HK.

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 1. Ceza Dairesi
2019/3061 E.
2020/1923 K.


Yağma suçundan Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinin 18/04/2008 tarihli ve 2007/126 esas, 2008/99 sayılı kararı ile 10 yıl hapis cezasına hükümlü K A.'ın, cezasının infazı sırasında, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinin 04/06/2015 tarihli ve 2015/487 değişik iş sayılı kararı ile 12/10/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şartla tahliye edilmesini müteakip, deneme süresi içerisinde 11/01/2013 tarihinde işlemiş olduğu kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkûm edilmesi sebebiyle şartla tahliyenin geri alınmasına, ikinci suçun işlendiği 11/01/2013 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 08/10/2018 tarihi arasındaki sürenin aynen infazına dair Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinin 06/05/2016 tarihli ve 2016/540 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/06/2016 tarihli ve 2016/698 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince 04/06/2015 tarihli kararı ile geriye dönük olarak 12/10/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hükümlü K.'ın şartla tahliyesine karar verildiği, hükümlünün denetim süresi içerisinde Gönen Asliye Ceza Mahkemesinin 11/04/2013 tarihli ve 2013/68 esas, 2013/187 sayılı kararına konu suçu işlediği gerekçesiyle Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince 06/05/2016 tarihli kararı ile şartla tahliyenin geri alınmasına, ikinci suçun işlendiği 11/01/2013 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 08/10/2018 tarihi arasındaki sürenin aynen infazına karar verilmiş ise de;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107/12. bendinde, "Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı geri alınır." şeklinde düzenlemeye yer verildiği, somut olayda, hükümlünün, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinin 18/04/2008 tarihli ve 2007/126 esas, 2008/99 sayılı kararıyla 10 yıl hapis cezasını infaz ettiği sırada, Gönen Asliye Ceza Mahkemesinin 13/04/2012 tarihli ve 2012/131 değişik iş sayılı kararı ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A-1-a maddesi gereğince cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilmek üzere tahliye edildiği, hükümlünün denetim planına uymamakta ısrar etmesi üzerine aynı Mahkemenin 19/09/2012 tarihli ve 2012/298 değişik iş sayılı kararı ile kapalı ceza infaz kurumuna iade edilmesini müteakip anılan Mahkemenin 19/10/2012 tarihli ve 2012/305 esas, 2012/305 sayılı infaz durdurma kararı ile hükümlünün tekrar tahliye edildiği, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinin 04/06/2015 tarihli ve 2015/487 değişik iş sayılı kararıyla 12/10/2012 tarihinden geçerli olmak üzere geriye yönelik olarak şartla tahliyesine karar verildiği, hükümlünün deneme süresinde işlediği iddia edilen Gönen Asliye Ceza Mahkemesinin 11/04/2013 tarihli ve 2013/68 esas, 2013/187 sayılı kararına konu suçu ise deneme süresinden ve şartla salıverilmesinden önce 11/01/2013 tarihinde işlediği, şartla salıverilme kararının geri alınmasına gerekçe gösterilen ikinci suçun işlendiği tarih itibarıyla ortada sanık hakkında verilmiş bir şartla salıverme kararının bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın bu yönüyle kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 05/07/2019 gün ve 94660652-105-10-5521-2019-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/06/2016 tarihli ve 2016/698 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 21/09/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29588
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: ŞARTLA TAHLİYE KARARINDAN ÖNCE İŞLENEN SUÇ NEDENIYLE ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINAMAYACAĞI HK.

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 1. Ceza Dairesi
2019/3089 E.
20201922 K.


Hırsızlık ve yağma suçlarından Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/08/2014 tarihli ve 2014/771 değişik iş sayılı içtima kararı ile 13 yıl 12 ay hapis cezasına hükümlü S. K.’nın, bu cezasının infazı sırasında, Ereğli (Konya) İnfaz Hâkimliğinin 01/08/2016 tarihli ve 2016/408 esas, 2016/378 sayılı kararı ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A maddesi gereğince cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazı ile tahliyesini müteakip; 15/05/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şartla tahliye edilmesine ilişkin Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 28/02/2017 tarihli ve 2017/170 değişik iş sayılı kararını takiben, sanığın denetim süresi içerisinde işlemiş olduğu kasıtlı suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmesi sebebiyle şartla tahliyenin geri alınmasına, ikinci suçun işlendiği 30/09/2016 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 09/05/2022 arasındaki sürenin aynen infazına dair Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 11/10/2018 tarihli ve 2007/385 esas, 2008/315 sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın reddi ile aynen infazın devamına ilişkin aynı Mahkemenin 25/02/2019 tarihli ve 2019/174 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair mercii Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/03/2019 tarihli ve 2019/199 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince 11/10/2018 tarihli kararı ile hükümlünün denetim süresi içerisinde 30/09/2016 tarihinde kasıtlı yeni bir suç işlediğinden bahisle şartla tahliyesinin geri alınmasına ve ikinci suçu işlediği tarih ile bihakkın tahliye tarihi olan 09/05/2022 arasındaki sürenin aynen infazına karar verilmiş ise de;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107/12. maddesinde "Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı geri alınır." şeklinde düzenlemeye yer verildiği; somut olayda, hükümlünün Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/08/2014 tarihli ve 2014/771 değişik iş sayılı içtima kararı ile 13 yıl 12 ay hapis cezasını infaz ettiği sırada, Ereğli (Konya) İnfaz Hâkimliğinin 01/08/2016 tarihli ve 2016/408 esas, 2016/378 sayılı kararı ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A maddesi gereğince cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilmek üzere tahliyesini takiben Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 28/02/2017 tarihli ve 2017/170 değişik iş sayılı kararıyla, 15/05/2015 tarihinden geçerli olmak üzere geriye yönelik olarak şartla tahliyesine karar verildiği, hükümlünün deneme süresinde işlediği iddia edilen Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/11/2017 tarihli ve 2017/348 esas, 2017/461 sayılı kararına konu suçu ise deneme süresinden ve şartla salıverilmesinden önce 30/09/2016 tarihinde işlediği, şartla salıverilme kararının geri alınmasına gerekçe gösterilen ikinci suçun işlendiği tarih itibarıyla ortada sanık hakkında verilmiş bir şartla salıverme kararının bulunmadığı, söz konusu kararın verildiği tarihten önce işlemiş olduğu suç nedeniyle hükümlü hakkında verilen şartla salıverilme kararının geri alınamayacağı gözetilmeden, itirazın bu yönüyle kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi gereğince Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/03/2019 tarihli ve 2019/199 değişik iş sayılı kararının bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 26/07/2019 gün ve 94660652-105-01-7266-2019-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/03/2019 tarihli ve 2019/199 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 21/09/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj