MALA ZARAR VERME - TCK 151. Md.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım forumu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28900
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

MALA ZARAR VERME - TCK 151. Md.

Mesaj gönderen Admin » 25 Ara 2012 11:10

Madde 151 - (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28900
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

GEREKÇE - TCK 151. Md.

Mesaj gönderen Admin » 26 Ara 2012 15:26

MADDE 151.– Madde metninde mala zarar verme suçu tanımlanmış­tır. Suçun konusu, başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz maldır.
Suç, başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yokedilmesi, bozulması, kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Bu seçimlik hareketlerden kir­letme, örneğin başkasına ait binanın duvarına yazı yazmak, afiş veya ilan yapıştırmak, resim yapmak suretiyle gerçekleştirilebilir.
Söz konusu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması mağ­durun şikâyetine tâbi kılınmıştır.
Maddenin ikinci fıkrasında, mala zarar verme suçunun konusunun hayvan olması hâline ilişkin bir hüküm bulunmaktadır. Buna göre; başkasına ait bir hayvanın öldürülmesi veya işe yaramaz hâle getirilmesi yahut değe­rinde azalmaya neden olunması hâlinde, birinci fıkra hükmü uygulanacaktır.
Suçun oluşması için, haklı bir nedenin bulunmaması gerekir. Bu ba­kımdan, vahşî, yırtıcı, hastalıklı ve başı boş bırakılmış bir hayvanın öldü­rülmesi hâlinde faile ceza verilmeyecektir.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28900
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

MALA ZARAR VERME - TCK 151. Md.

Mesaj gönderen Admin » 18 Şub 2013 01:21

MADDE AÇIKLAMALARI:

151. maddede mala zara verme suçunun tanımına yer verilmiştir. Düzenleme eski ile genel olarak aynıdır. Suçun maddi ögesini oluşturan hareketler bakımından malın “kullanılmaz hale getirilmesi” ve “kirletilmesi” ögelerine yer verilmiş olması bakımından YTCK, öncekine göre farklılık göstermektedir.

Eşyanın, özgülendiği amaca uygun kullanılabilmesinin önemsiz sayılmayacak derecede zarara uğramış olması yeterli olup; buna karşılık eşyanın maddi olarak zarar görmüş olmasına gerek yoktur.

YTCK 151/2. maddesi hayvanları da suçun konusu haline getirmiştir. HAKLI BİR NEDEN OLMAKSIZIN SAHİPLİ bir hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında da mala zarar verme suçunun cezasına hükmedilecektir.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22600
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: MALA ZARAR VERME - TCK 151. Md.

Mesaj gönderen teoman » 18 Nis 2017 11:39

T.C.
YARGITAY
17.CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2015/24311
KARAR NO: 2015/9728
KARAR TARİHİ: 23.11.2015

>MALA ZARAR VERME SUÇU – MALA ZARAR VERME SUÇU YÖNÜNDEN USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE UZLAŞMA OLANAĞI SAĞLANMASI GEREKTİĞİ – SANIĞA VERİLMESİ GEREKEN CEZALAR AYRI AYRI TESPİT EDİLİP LEHE OLAN YASA BELİRLENİP UYGULAMA YAPILMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI


ÖZET: Mala zarar verme suçu yönünden usulüne uygun şekilde uzlaşma olanağı sağlandıktan sonra ve sanığa verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edilip, sonuç cezalar karşılaştırılarak, lehe olan yasa belirlenip uygulama yapılması gerekirken, hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (5237 S. K. m. 142, 143, 151)

Hükümlünün, suç tarihinde saat 20.00-21.30 sıralarında müştekiye ait aracın camını kırarak oto teybini çaldığının anlaşılması karşısında, eylemlerinin 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b,143. maddelerine uyan hırsızlık suçunun yanı sıra müştekinin şikayetçi olması sebebiyle TCK’nın 151/1. maddesinde tanımlanan mala zarar verme suçunu da oluşturduğu gözetilerek, anılan suç yönünden usulüne uygun şekilde uzlaşma olanağı sağlandıktan sonra 5252 sayılı Yasa’nın 9/3. maddesi uyarınca, sanık yararına olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle bulunacağından, her iki Yasaya göre denetime olanak sağlayacak şekilde uygulanan Yasa maddeleriyle, verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edilip, sonuç cezalar karşılaştırılarak, lehe olan yasa belirlenip uygulama yapılması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulmalıdır.


T.C.
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
ESAS 2013/20879
KARAR NO:2014 /959
KARAR TARİHİ:23.1.2014

>SAHİPLİ HAYVANIN SERBEST BIRAKILMASI HAYVANIN ZARAR VERMESİ NETİCESİNDE VURULMASI BERAAT KARARI VERİLMESİNİN DOĞRU OLDUĞU.

....Mala zarar verme suçu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma, yalnızca taşınmazlar için söz konusudur. Taşınmazın önceki kullanış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddî varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma, suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilân yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Katılanın köpeklerini başıboş bırakması nedeniyle sanığın çocuklarına saldırdığı, tavuklarını öldürdüğü, olay gönü de katılana ait köpeğin sanığın tavuğunu ağzına aldığı sırada, sanık tarafından tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandığı somut olayda; sanığın haklı bir nedene dayanarak köpeğin yaralanmasına sebebiyet vermesi nedeniyle TCK 151/2. maddede düzenlenen atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla, beraatine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 23.01.2014 tarihinde oy birliğiyle karar verildi....
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla