18 Eylül 2020 Tarihli ve 31248 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ –– İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 66) –– Bazı Cumhurbaşkanlığı...

18 Eylül 2020 Tarihli ve 31248 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ –– İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 66) –– Bazı Cumhurbaşkanlığı...