İDAM CEZASI MESELESİ

Türkiye Cumhuriyeti’nde son idam cezası infazı 25 Ekim 1984 tarihinde gerçekleştirildi. Türkiye ölüm cezasını 2002’de kaldırmış, Anayasa’nın ilgili maddesini değiştirmiş, Yeni Türk Ceza Kanunu’nda (TCK)...

Unutulma Hakkı

İNTERNETTE UNUTULMA HAKKI,[embeddoc url="https://www.kararara.com/haber/wp-content/uploads/2020/10/INTERNETTE-UNUTULMA-HAKKI-1.docx" viewer="microsoft"]

Çoklu Baro Sistemi Uygulaması !

OHAL şartlarında ancak olağan dönem kanunlarının uygulandığı bir dönemde barolar ve meslek örgütlerinin seçim sistemi ile ilgili bir tartışma başlamış ve yaklaşan seçim döneminde...